3 syytä panostaa laadulla johtamiseen – miksi luoda laatustrategia?

Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen

Mies ja tabletti

Laatu on monelle valmistavalle yritykselle keino erottua kilpailijoista tai jopa elinehto toiminnan jatkamiselle. Tuotekehityksen ja tuotannon laatu ei kuitenkaan ole koskaan yhden ihmisen asia – laatu läpileikkaa joka ikistä työvaihetta ja prosessia. Laadulla johtaminen ja laadun varmistaminen mielletäänkin usein haastavaksi nimenomaan jaetun vastuun vuoksi, sillä laadun varmistamisen keskiössä ovat aina ihmiset ja prosessit.

Miksi laatustrategiaan ja laadulla johtamiseen on panostettava? Laatustrategian tarkoituksena on pilkkoa monimutkaisesta kokonaisuudesta selkeä suunnitelma, johon koko arvoketju aina tuotesuunnittelusta tuotantoon on sitoutunut. Kokosin alle kolme tärkeintä syytä, miksi jokaisella teollisuusyrityksellä tulisi olla selkeä tuotekehityksen ja tuotannon laatustrategia.

1. Testattu laatu luo kilpailukykyä

Jokaisella meistä on kokemusta asiakaslupauksista, joita emme pystyneetkään pitämään. Meillä kaikilla on laatutavoitteemme ja lupauksemme, joiden todentaminen jää helposti niin inhimillisten haasteiden kuin kustannuspaineidenkin alle. Heikko laatu ja laadunvaihtelut voivat johtaa kannattavuuden ja kysynnän romahtamiseen, mikäli korjauskurssia ei oteta ajoissa. 

Laatustrategia luo pohjan prosessille, jossa tunnistetaan laadun kehittämisen kannalta kriittiset paikat sekä määritetään, miten laatua näissä pisteissä mitataan ja varmistetaan. Kun tavoiteltu laadun taso voidaan mittaamalla ja testaamalla todentaa, muodostuu siitä aidosti kilpailuetua. Testaukseen perustuva laatu on tehokkain keino kasvattaa tuotteiden myyntipotentiaalia, haluttavuutta sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä. Laadulla johtaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että voit seistä antamiesi laatulupausten takana.

2. Minimoi heikon laadun aiheuttamat turhat kustannukset

Usein laadulla johtamisen tiellä on vaikeaselkoinen tai kokonaan puuttuva data, jota kerätään erinäisten laskentataulukoiden tai jopa paperisten lomakkeiden avulla. Ilman laatustrategiaa datan keruussa saatetaan keskittyä täysin vääriin asioihin. Kun reaaliaikainen data puuttuu, on laadun vaihteluun tai haasteisiin mahdotonta reagoida ajoissa. Tällöin virheellisiä tuotteita ehtii päätyä asiakkaille asti, mikä johtaa reklamaatioihin ja resurssin tuhlaamiseen niiden käsittelyssä.

Huolellinen datan keruu mahdollistaa kuitenkin laadun jäljittämisen yksittäisiin tuote-eriin.

Huolellinen datan keruu mahdollistaa kuitenkin laadun jäljittämisen yksittäisiin tuote-eriin, jolloin nähdään, minne viallisia tuotteita on päätynyt. Jäljittämisen ansiosta tuotteiden takaisinkutsut tai takuuhuollot voidaan tehdä nopealla aikataululla, jolla on merkittävä vaikutus asiakastyytyväisyyteen.

Laatustrategia kasvattaa ymmärrystäsi siitä, mistä euroja valuu hukkaan. Tarkoituksena on tunnistaa ne pisteet, joihin laatua parantamalla voidaan vaikuttaa. Sen jälkeen voidaan asettaa mittarit, kerätä dataa, muodostaa johtopäätöksiä, tehdä toimenpiteitä ja varmistaa analyyttisesti niiden vaikutukset laadun parantamiseen. Koko prosessi tehostuu ja syntyy merkittäviä kustannussäästöjä, kun haasteisiin voidaan reagoida ennakoiden, suoraan niiden lähtöpisteessä.

3. Tehosta laadun mittareita ja vakioi laadunvarmistuksen prosessit 

Ihmiset ja prosessit ovat laadun kehittämisen keskiössä – ilman toimivia prosesseja ja sitoutuneita tekijöitä laadun varmistaminen on hyvin haastavaa. Laatu ei saa myöskään olla henkilösidonnaista, minkä vuoksi vakioidut prosessit ovat laadun johtamisen avainasemassa.

Usein laadun kehittäminen jää muiden tuotannon investointien jalkoihin, eikä laadunvarmistukseen tai -testaukseen ole selkeää prosessia tai järjestelmiä. Tällöin samat virheet tuotannossa toistuvat kerta toisensa jälkeen ja vaikka vastuu laadusta on yhteinen, tekee prosessien puuttuminen laadun varmistamisesta haastavaa.

Ihmisiä et voi vakioida, mutta prosessin voit. Ratkaisu laatuhaasteisiin voikin löytyä laatuun liittyvistä mittauksista, manuaalitestausprosessin vakioinnista, automaattisista testausprosesseista tai esimerkiksi laadunvarmistusjärjestelmästä, joka ohjaa prosessia keräämällä ajankohtaista dataa. Prosessin eri vaiheissa kerätty laatudata auttaa sujuvoittamaan suunnittelu-, tuotekehitys- ja tuotantoprosessia sekä minimoimaan inhimilliset virheet ja niiden vaikutukset. Reaaliaikaisen laatudatan saavutettavuus ja hyödyntäminen tehostaa myös tietoon perustuvaa päätöksentekoa läpi arvoketjun. 

Kumppani auttaa laatustrategian rakentamisessa

Järjestelmä itsessään ei ratkaise kaikkia laadulla johtamisen haasteita, vaan laatustrategian laatimiseen tulee sitouttaa koko arvoketju, mikä saattaa arjen työn ja kiireen keskellä olla haastavaa. Suunnitteluun käytetty aika on kuitenkin suora investointi lopputulokseen – kun laatustrategia on määritetty ennen laatujärjestelmän hankintaa, säästetään aikaa ja minimoidaan haasteet järjestelmän valinnassa, räätälöinnissä ja käyttöönotossa.

Laatustrategian kehittämiseen kannattaa valjastaa avuksi ulkoinen kumppani, joka osaa ohjata strategiatyötä tehokkaasti ja osallistaa kehittämiseen avainhenkilöt koko tuotantoketjusta. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija tarkastelee prosesseja sopivasti boksin ulkopuolelta ja pystyy siksi tarjoamaan uusia näkökulmia sekä ratkaisuja vakiintuneiden toimintamallien tilalle. 

Pinja tarjoaa laatustrategian laatimisen avuksi tehokkaan laatustrategiatyöpajan. Autamme teitä luomaan kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän laatustrategian sekä varmistamme modulaaristen ja skaalautuvien testaus- ja laadunhallintajärjestelmien onnistuneen valinnan, mukauttamisen, käytön ja hallinnan. Meillä on yli 20 vuoden kokemus laadunvarmistuksesta, joten sovellamme laadulla johtamisen parhaita oppeja. Pinjalla on myös vaadittavaa teknistä osaamista, joka auttaa järjestelmän määrittelyssä ja hankinnassa. Lue lisää laatustrategiatyöpajasta.

Lue lisää

Vaietut laatuongelmat tuotannossa - kuinka luvattu laatu varmistetaan?
Opas: Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä investointina
Opas: Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönotto

Teemu Väyrynen

Teemu Väyrynen

Työskentelen Pinjalla Sales Managerina mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmiä tuottavassa liiketoimintayksikössä. Olen työskennellyt teollisuuden tuotekehitys- ja laatuasioiden parissa jo reilun 6 vuoden ajan niin ohjelmistokehitys-, järjestelmäsuunnittelu-, projektointi- kuin myyntitehtävissäkin. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien, matkustelun ja urheilun parissa.