Automaatiota on kaikkialla, mutta hyvä automaatio on huomaamatonta

Simo Salonen Simo Salonen

Teollisuus automaatiokoneistoTeollisuusautomaatiolla ja erilaisilla kehittämisprojekteilla lähdetään tavoittelemaan esimerkiksi tuotannon tehokkuuden kasvua.

Teollisuusyritykset hyödyntävät automaatiota keskeisenä osana tuotantoprosessejaan – toimialasta riippumatta. Automaatiosta onkin tullut keskeinen keino tuotantoon kohdistuvien vaatimusten täyttämisessä. 

Millainen rooli automaatiolla on teollisuusyritysten kilpailukykyvyn tehostajana ja mistä tunnistaa toimivan automaatioratkaisun?

Tuotannon tehostaminen vaatii muutoksia myös automaatiojärjestelmään

Vaikka Suomea on perinteisesti pidetty automaatiotekniikan edelläkävijänä, edellytetään nykyaikaiselta automaatiojärjestelmältä myös mukautuvuutta sekä uudentyyppisiä palveluita, jotta tuotannolle asetetut vaatimukset voidaan täyttää. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi tuotannon asiakasohjautuvuus sekä mahdollisimman hyvä joustavuus. Lisäksi automaatiojärjestelmän toimintavarmuus, ylläpidettävyys sekä helposti saatavilla olevat tukipalvelut ovat kriittisessä roolissa tuotantoprosessin hallinnassa.

Tyypillisesti teollisuusautomaatiolla ja erilaisilla kehittämisprojekteilla lähdetään tavoittelemaan esimerkiksi

  • tuotannon tehokkuuden kasvua
  • tarkempaa laadunhallintaa
  • tuotantokustannusten pienentymistä
  • tuotantonopeuden kasvua

Toimivan automaatioratkaisun tunnistaa siitä, että se on huomaamatonta

automaatio työntekijä

Tuotannon muuttuvat tarpeet ja uudet vaatimukset tulee ottaa huomioon automaatiosuunnittelussa.

Teollisuudessa automaatiota on kaikkialla, mutta toimivan automaatioratkaisun tunnistaa siitä, että se on huomaamatonta. Automaatiojärjestelmiin pätee sama logiikka kuin vaikkapa siivouspalveluihin – niiden olemassaoloon kiinnittää huomiota vasta sitten, kun ne eivät toimikaan. Pahimmassa tapauksessa automaation toimimattomuus voi aiheuttaa laatuvirheitä tai jopa pysäyttää koko tuotannon. 

Usein näiden ongelmien syynä on se, että automaatiosuunnittelussa ei olla alun perin osattu ottaa huomioon tuotannon muuttuvia tarpeita tai uusia vaatimuksia. Tilauskannan yllättävä kasvu tai täysin uudenlaisen tuotteen valmistuksen aloitus näkyvät tyypillisesti myös automaatioasteen kasvun tarpeena. Tästä syystä automaatio sekä erityisesti sen toimintavarmuus ovat olennainen ja kriittinen osa teollisuusyritysten kilpailukykyä.

Älykäs automaatioratkaisu hyödyntää laajasti tuotannosta kerättyä dataa

Teollisuuden automaatiossa hyödynnetään koneseurantaa sekä erilaisia antureita kriittisten asioiden havaitsemiseen. Anturit keräävät tuotannosta tietoa valtavia määriä. Automaatiosuunnittelijan tehtävänä on poimia tuotannon kannalta olennaisimmat asiat järjestelmään, josta ne ovat hyödynnettävissä.

Älykkäässä automaatioratkaisussa dataa paitsi hyödynnetään laajemmin, sitä ei myöskään tallenneta turhan takia. Automaatiojärjestelmä voi esimerkiksi tehdä datasta reaaliaikaisesti päätelmiä ja siirtää tiedon talteen vain poikkeus- ja vikatilanteissa. Samoin se pystyy tekemään pidemmälle vietyjä päätelmiä samasta datasta.

Otetaan esimerkiksi sähkömoottorin virran seuranta. Yksinkertainen automaatioratkaisu voi esimerkiksi antaa ilmoituksen, jos sähkömoottorin ottama virta nousee hälytysrajalle. Järjestelmän päätelmä tästä on siis se, että moottori on jumissa. Vastaavasti älykäs automaatiojärjestelmä voi esimerkiksi seurata arvoa jatkuvasti ja laskea samalla liukuvaa keskiarvoa. Tämän tiedon avulla, se pystyy päättelemään esimerkiksi sen, että keskiarvon nousu ennustaa laakereiden kulumista tai muuta kitkan määrää kasvattavaa kulumaa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5 tapaa tehostaa automaatioprojektin läpivientiä teollisuudessa, jossa kerromme, miten automaatioprojekti saadaan vietyä läpi mahdollisimman tehokkaasti ja miten vältyt tyypillisimmiltä haasteilta projektin aikana.

Lue lisää

Opas: 5 tapaa tehostaa automaatioprojektin läpivientiä teollisuudessa
Mittaus- ja testausprojektissa vahva järjestelmäosaaminen on onnistumisen avaintekijä – Pinjalla hallitaan LabVIEW-ohjelmointi
Automaatio, sähkö ja instrumentaatio

Simo Salonen

Simo Salonen

Työskentelen Department Managerina vastaten automaatio- ja sähkösuunnittelijoista Länsi-Suomessa. Ihmisten ohjaaminen ja yhteisen päämäärän eteen työskenteleminen on minulle parasta työssäni. Vapaa-aika kuluu perheen parissa ja lasten kanssa liikkuessa lähialueen metsissä ja puistoissa.