Ennakoi automaatio-ongelmat kriittisyysmäärittelyllä

Seppo Hyvönen Seppo Hyvönen

Työntekijä tarkkailee tuotantoa tabletiltaAutomaation toimimattomuuteen liittyy paljon riskejä, etenkin kustannusten näkökulmasta. Ennen kuin automaatiolinja tulee tiensä päähän, mahdolliset ongelmat vanhentuneessa järjestelmässä kannattaa ennakoida.

Teollisuuden automaatiolinjastot suunnitellaan usein kestämään jopa muutamia vuosikymmeniä, mutta vanhentunut tekniikka ja järjestelmät kaipaavat aika ajoin joko päivityksiä tai uusimista. Jos ongelmia ei ole ollut, ei tuotannossa useinkaan kiinnitetä erityistä huomiota linjaston kuntoon tai ongelmien ennakointiin. Tämä on inhimillistä, mutta riskialtista toiminnan jatkuvuuden kannalta. Pahin tilanne on, että tuotantolinja pysähtyy täysin arvaamatta ja lopulta ihmetellään, missä vika on. 

Automaation toimimattomuuteen liittyy paljon riskejä, etenkin kustannusten näkökulmasta. Ennen kuin automaatiolinja tulee tiensä päähän, mahdolliset ongelmat vanhentuneessa järjestelmässä kannattaa ennakoida. Riskien ennakointi esimerkiksi kumppanin kanssa toteutettavalla kriittisyysmäärittelyllä on hyvä tapa varmistaa, ettei tuotannon seisahdus pääse yllättämään.

Toteuta riskien kartoitus säännöllisesti

Mitä vanhempi tuotantolaitos on ja mitä pidempään tuotantolinjat ovat olleet käytössä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä jonkinlaisia ongelmia on odotettavissa. Tästä syystä riskien kartoitus on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin. 

Laitteiston, linjaston ja prosessin kunnon ja huoltotarpeen määrittelyssä 10 vuoden ikä on yleisesti ottaen toimiva rajapyykki.

Tämä johtuu siitä, että laitevalmistajat pitävät yleensä varaosia ja ylläpitopalveluja aktiivisena noin 10 vuoden ajan. Eli viimeistään siinä vaiheessa, kun linjastolla juhlitaan kymmenvuotiskakun merkeissä, laajempi kriittisyysmäärittely ja riskien kartoittaminen on syytä toteuttaa.

Kriittisyysmäärittely katsoo kokonaisuutta

Yleisimmät haasteet automaation kanssa liittyvät ikääntyneeseen laitteistoon sekä dokumentaation puutteeseen. Dokumentaatio esimerkiksi linjaston toiminnasta ja tehdyistä toimenpiteistä on usein puutteellista, tai sitä ei ole lainkaan. Monesti myös esimerkiksi automaatiossa käytettävän ohjelmiston rakennetta ja koodia ei ole dokumentoitu, mikä vaikeuttaa mahdollista korjaustyötä huomattavasti. Myös varaosien puute on etenkin vanhemmissa linjastoissa hyvin yleinen ongelma ja huomataan usein vasta, kun kriisitilanne on jo päällä. Tämänkaltaiset yllätykset ovat ikäviä, mutta valitettavan yleisiä. Riskien kartoituksella ja kriittisyysmäärittelyllä ongelmat on kuitenkin mahdollista ennakoida. 

Kriittisyysmäärittelyyn kuuluvat esimerkiksi laitteiston tai koneiston tekninen käyttöikä ja yleinen kunto, ohjelmistojen tila sekä se, tarvitseeko kenties koko tuotanto- tai automaatioprosessia muuttaa. Kriittisyysmäärittelyssä määritellään, kuinka laaja uudistus on toteutettava esimerkiksi sähköistyksen, kenttälaitteiden ja kaapeloinnin osalta. Samalla tarkistetaan, löytyykö koneista, ohjelmistoista ja linjastoista dokumentointia (esimerkiksi layout-kuvat, ajotapaselostus, sähkökuvat) ja onko ohjelmistoista olemassa varmuuskopioita. 

Kriittisyysmäärittely ja riskien kartoitus ovat yksinkertainen tapa varmistaa, ettei isoja ongelmia ja kustannuksia synny tulevaisuudessa arvaamatta. Riskien kartoitus toimii siis ennen kaikkea mielenrauhan tuojana sille, että tuotannon jatkuvuus on taattu. 

Toteuta riskikartoitus osaavan kumppanin kanssa

Kriittisyysmäärittely on syytä toteuttaa automaatioita ymmärtävän kumppanin kanssa, joka osaa katsoa tuotantoa ja sen sisältämiä automaatioita kokonaisuutena. Osaavan kumppanin avulla voidaan siis määritellä tehokkaasti ja tarkasti paitsi tuotannon jatkuvuutta uhkaavat riskit, mutta myös suunnitella mahdollinen linjaston modernisointi huolellisesti. 

Automaation modernisointi on projekti, joka kannattaa toteuttaa yhdessä kumppanin kanssa, sillä tällöin on paras mahdollisuus katsoa asioita laajemmastakin näkökulmasta. Olipa kyseessä sitten laaja tai pienempi modernisointiprojekti, kumppani osaa mitoittaa uudistuksen tarpeen ja toimenpiteet oikein.

Lisätietoa aiheesta

Olemme julkaisseet asiantuntijaoppaan automaation modernisointiin ja hankintaan liittyen. Jos siis kaipaat lisätietoa automaation haasteiden ratkaisemiseen sekä automaation hankintaprosessin läpivientiin, lataa opas maksutta itsellesi.

Lue lisää

Opas: 5 tapaa tehostaa automaatioprojektien läpivientiä teollisuudessa
Tuotannon sujuvuuden varmistaminen automaatioiden avulla
Automaatiota on kaikkialla, mutta hyvä automaatio on huomaamatonta
Automaatio, sähkö ja instrumentointi

 

Seppo Hyvönen

Seppo Hyvönen

Toimin Pinjalla Sales Managerina teollisuuden ratkaisujen parissa. Eri toimialoilta kartuttamani pitkän ja monipuolisen kokemukseni avulla pyrin löytämään aina ratkaisun asiakkaiden haasteisiin ja ongelmiin. Vapaa-aikani kuluu vanhaa maatilaa kunnostaen, kalassa tai moottoriradoilla.