Eurot takaisin alle vuodessa - häiriötön tuotanto ohjaa kunnossapidon ROI-laskentaa

Teollisuuden kunnossapito

Käsite tehokkaasta kunnossapidosta on muuttumassa nopeasti. Tehokkuutta ja onnistumista ei enää määritä niinkään kunnossapidon budjetissa pysyminen tai sen pienentäminen, vaan yhä useammin kunnossapidolle asetetaan tavoitteet tuottavuuden kautta.

TPM (Total Productive Maintenance) on jo tuttu käsite vuosien takaa. Nyt tuottavuuslähtöinen ajattelutapa konkretisoituu ja sen vaikutuksia haetaan nopeasti.

Lyhyt läpimenoaika muuttaa kunnossapitoa

Kun kunnossapitoon liittyviä euroja tarkastellaan niiden aikaansaamien vaikutusten kautta, summat kasvavat. Ne itse asiassa moninkertaistuvat verrattuna budjetissa oleviin euromääriin. Tämä ajattelutapa on ollut raskaassa prosessiteollisuudessa voimassa aina. Paperin, teräksen tai muun valmistusprosessin häiriöttömyyden tuottovaikutus on ilmeinen ja helposti ymmärrettävissä.

Kappaletavara- ja toiminnallisesti sitä lähellä olevassa teollisuudessa tilanne on ollut toisin. Uudet tuottavuusvaatimukset ja johtamisen tavat ovat kuitenkin nostaneet asian viime aikoina esille. Läpimenoaikoja on lyhennetty ja niitä on edelleen tiivistettävä. Kun tuotannosta poistetaan pullonkauloja, välivarastoja, materiaalipuskureita, tuotevarastoja jne., ollaan täysin uudessa tilanteessa. Häiriöt johtavat välittömästi tuotantovirtauksen ongelmiin. Ja nopeasti myös toimitusten myöhästymiseen. Miten hinnoitella tilanne, jossa myyntimies selvittää asiakkaalle myöhästymistä ja sen syitä?

Suunnittelematon pysähdys maksaa 10-kertaisesti

Tästä seuraa tuottavuuslaskentaan uudet luvut: Suunnitelematon pysähdys tuotannossa hinnoitellaan moninkertaiseksi verrattuna suunniteltuun. Aikanaan neuvottelujemme yhteydessä eräs metalliteollisuuden tuotantojohtaja kertoi, että heillä suunnittelematon pysähdys hinnoiteltiin kertoimella 10. Tämä laskentatapa antaa selkeän perusteen laatia uusi kunnossapidon strategia.

Miten vaikuttavuuskertoimen voi perustella? Suunnittelemattoman pysähdyksen kustannukset (= potentiaaliset tuotot) koostuvat asioista, mitkä eivät heti linkity kunnossapitoon. Näitä kuluja ovat muun muassa tuotannon uudelleen suunnittelu, ylityöt, laatuvaikutukset, myöhästymiset sekä menetetty koneaika.

Kunnossapidon uusi ROI

Kaikissa yrityksissä on kirjanpito. Yrityksen johto saa kuukausittain selkeän raportin kunnossapidon aiheuttamista kustannuksista, mutta ei sen tuottavuusvaikutuksista. Kunnossapidon avulla tavoitellaankin kirjanpidossa näkymättömiä potentiaalisia euroja. Siksi kunnossapidon kehityshankkeiden ROI-laskelmat tulee tehdä uudella tavalla.

Laskelmaesimerkki - Kunnossapidon järjestelmähanke

Tämän hankkeen kustannukset

Lisenssihinta 30 000
Muut kertaluonteiset kustannukset 10 000
Yhteensä 40 000
 
Muuttuvat kulut / vuosi 3 600

 

Säästöt

Vähennetään vikatöihin käytettyä työaikaa,
asentajien lukumäärä 6-12 hlöä
Tavoite: Vähennetään 4 kpl 1h vikatöitä/asentaja/kk
Työtunnit á 35€, 6-12hlöä, 4h/kk/hlö 10 080 – 20 160
 
Vähennetään vikatöihin käytettävien materiaalien kustannuksia
Tavoite: Vähennetään 4 kpl vikatöitä/asentaja/kk ja keskimääräinen mat.kust.
Materiaalit á 50€, 288-576 kpl 14 400 – 28 800
 
Yhteensä vuodessa 24 480 – 48 960

 

Tuotot

Lisää tuotantoaikaa – koneiden lukumäärä 3 kpl
Tavoite: Lisätään tehokasta suunnitelmallista käyttöaikaa ka 3h/kone/kk
Koneaika á 100€, 3 kpl, 36h/a/kone 10 800

 

Muut välilliset tuotot

Laatu, tuotannonsuunnittelun kulut, logistiikka, varastointi jne. 10 000 – 50 000
 
Kumulatiiviset säästöt ja tuotot €/vuosi 45 280 – 109 760

 


Tekninen henkilökunta on usein jo ajatellutkin näin, ainakin osittain. Selkeästi jäsenneltynä tai kaikille ymmärrettävissä olevina laskelmina asiaa ei ole kuitenkaan onnistuttu tuomaan esille.

Tehokas ja luotettava tieto kunnossapidon tapahtumista, työhistoriasta ja töiden teknisestä sisällöstä luovat edellytykset yllä olevan kaltaiselle laskelmalle. Tämän tiedon avulla kehitysinvestoinnin esittäjä sekä budjetin hyväksyjä saadaan “samalle puolelle pöytää”.

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto

Kun yrityksen kunnossapitoa halutaan suunnitella, hallita ja kehittää, on kunnossapidon tietojärjestelmän hankinta perusteltua. Kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa harkitessa on kuitenkin hyvä muistaa, että pelkällä järjestelmän käyttöönotolla ei saada tuloksia aikaiseksi, vaan järjestelmä maksaa itsensä takaisin omaan toimintaan tehtyjen muutosten ansiosta. Yrityksemme ja oman kokemukseni mukaan tämä tapahtuu alle vuodessa järjestelmän onnistuneesta käyttöönotosta.

Haluatko lisätietoja?

Tarvitsetko apua kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen? Ota yhteyttä ja pyydä maksuton asiantuntija-arvio. Autamme sinua oikeanlaisen ratkaisun löytämisessä.

Lue lisää

Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa
Onko kunnossapidossanne ongelmakohtia? Kehityspäivä voi olla ratkaisu