Varaa tapaaminen
Tietopankki

Järjestelmäintegraatio varmistaa tuotannon ja kunnossapidon yhteispelin

Novi kunnossapitojärjestelmä on suunniteltu helpottamaan ja tukemaan kunnossapidon päivittäistä tekemistä sekä toiminnan kehittämistä. Gema tuotannon seurantajärjestelmä puolestaan kerää yhteen kaikki ne informaatiovirrat, joita kilpailukykyisen valmistuksen tekeminen, kehittäminen ja johtaminen vaatii. Kunnossapidon ja tuotannon yhteistyön rakentaminen kannattaa aloittaa valjastamalla käytössä olevat järjestelmät tavoitteen taakse. 

Kun nämä kaksi yrityksen keskeistä toimintoa puhaltavat yhteen hiileen, voidaan yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta parantaa huomattavasti. Järjestelmäintegraatio Novin ja Geman välillä varmistaa, että tekniset edellytykset yhteistyölle ovat olemassa, kirjausten ja toimenpiteiden teko helppoa ja tarvittava data on oikeassa paikassa, oikeassa muodossa kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.

MES kaavio

Novin ja Geman integraation ansiosta:

hands_ikoni

Tiedonkulku tuotannon ja kunnossapidon välillä parantuu automatisoinnin myötä

Integraation ansiosta kirjausten ja toimenpiteiden tekeminen käy helposti ja vaivattomasti. Näin tarvittava tieto on oikeassa paikassa, oikeassa muodossa kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä, analysoitavissa ja hyödynnettävissä kehityksen tukena.

engineering_icon

Reagointi tuotannon ongelmatilanteisiin nopeutuu

Vaihtelut ja poikkeamat tuotannossa kuuluvat tuotantolaitoksen arkeen. Häiriön ilmetessä nopea kommunikointi tuotannon ja kunnossapidon välillä lyhentää merkittävästi odotusaikaa. 

Tietoturva_ikoni

Unohdusten ja inhimillisten virheiden määrä laskee

Inhimillisten unohdusten määrä laskee, kun modernit järjestelmät ohjaavat työntekijää tekemään ja raportoimaan toimepiteitä, kuten  käyttäjäkunnossapidon tehtäviä oikea-aikaisesti ja määrämuotoisesti.

Työpyynnöt tuotannolta kunnossapidolle nopeasti ja helposti

Tuotannon operaattorit ovat kunnossapidon tärkeä tuki ja tiedon lähde. Jatkuvasti konetta käyttävät ja tarkkailevat operaattorit tuottavat työpyyntöinä ja vikailmoituksina arvokasta dataa ja havaintoja kunnossapidolle. 

Integraation ansiosta tuotannon operaattorit voivat käyttää työpyynnön tekemiseen tuttua, päivittäisessä käytössä olevaa Gema-järjestelmää. Vikailmoitukseen tai konehäiriölle kirjatut tiedot tallentuvat helposti ja nopeasti kunnossapidon käsiteltäväksi. Kunnossapidolle työpyynnöt kirjautuvat automaattisesti Novi-järjestelmään ja mahdollistavat nopean reagoinnin tilanteeseen. Näin tuotannon kirjaamat tapahtumat saadaan automaattisesti dokumentoitua suoraan kunnossapitojärjestelmään ja kirjauksia hyödynnettyä jatkossa toiminnan kehittämisessä.

Käyttäjäkunnossapito (Operaattorihuollot) parantaa tuotannon ja kunnossapidon yhteistyötä

Tuotannon operaattorit ovat kunnossapidon tärkeä tuki ja tiedon lähde. Jatkuvasti konetta käyttävät ja tarkkailevat operaattorit tuottavat työpyyntöinä ja vikailmoituksina arvokasta dataa ja havaintoja kunnossapidolle. 

Integraation ansiosta tuotannon operaattorit voivat käyttää työpyynnön tekemiseen tuttua, päivittäisessä käytössä olevaa Gema-järjestelmää. Vikailmoitukseen tai konehäiriölle kirjatut tiedot tallentuvat helposti ja nopeasti kunnossapidon käsiteltäväksi. Kunnossapidolle työpyynnöt kirjautuvat automaattisesti Novi-järjestelmään ja mahdollistavat nopean reagoinnin tilanteeseen. Näin tuotannon kirjaamat tapahtumat saadaan automaattisesti dokumentoitua suoraan kunnossapitojärjestelmään ja kirjauksia hyödynnettyä jatkossa toiminnan kehittämisessä.

Käyttöperustainen huoltaminen (RTM) tuo kustannussäästöjä

Käyttöperusteisessa huoltamisessa huollot suunnitellaan koneen käytön mukaan. Monella teollisuuden alalla tuotannon kuormitus vaihtelee, kun sesongit, tilauskanta ja tuotevalikoima vaikuttavat eri konetyyppien kuormitukseen. Perinteisessä kalenteripohjaisessa huoltamisessa piileekin yli- tai alihuoltamisen riski.

Käyttöön perustuva huoltosuunnitelma vaatii koneen käyttötiedon keräämisen ja mittaroinnin koneseurantajärjestelmästä. Gema huomioi automaattisesti koneen käyttämäärän muutokset, eikä niitä tarvitse kerätä ja kirjata manuaalisesti kunnossapitojärjestelmään. Siirtyminen kalenteriperusteisesta huoltamisesta käyttöperusteiseen huoltamiseen on tehty helpoksi järjestelmien ansiosta.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Voit jättää asiantuntijoillemme yhteydenottopyynnön viereisen lomakkeen kautta tai soittaa minulle suoraan: 

 

Pynnönen_Eero
Eero Pynnönen
+358 40 728 0745
eero.pynnonen@pinja.com