Optimoitu materiaalivirta ja rahavirta ovat kannattavan kiertotalousbisneksen ytimessä

Kiertotalousbisnes on jatkuvaa tasapainoilua kannattavan bisneksen, raha- ja materiaalivirtojen sekä viranomaisvelvoitteiden ristipaineessa. Liiketoiminnan kannattavuus pohjautuu perinteisesti materiaalien volyymiin, jolloin menestyksen näkökulmasta keskeisessä asemassa on laitoksen materiaalivirta, optimoidut prosessit ja rahavirta. Miten siis tehostaa toimintaa, maksimoida rahavirrat, optimoida materiaalivirrat ja missä kustannuksissa voidaan tehdä oikeaoppisia säästöjä? 

Tähän oppaaseen asiantuntijamme kokosivat neljä vinkkiä, joiden avulla tehostat kierrätyslaitoksen operatiivista toimintaa ja optimoit rahavirrat ja materiaalivirrat kannattavuuden kasvattamiseksi. Löydät näiden kansien välistä apua vastaanottotoimintojen tehostamiseen, laskutuksen automatisointiin, reklamaatioiden minimointiin ja tunnuslukujen seurannan helpottamiseen. Oppaan tarkoitus on auttaa sinua virtaviivaistamaan laitoksen operatiivista toimintaa ja tekemään tulevaisuudessa yhä kannattavampaa liiketoimintaa.

Oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten optimoida kierrätyslaitoksen vastaanotto?
    • Tehokas materiaalivirta vaatii sujuvaa vastaanottoprosessia. Vastaanottoa voidaan parantaa esimerkiksi mobiilipunnituksen ja kuljetuksen dokumenttien sähköistämisen avulla.
  • Miten varmistaa materiaalien 100 % laskutusaste?
    • Nykyaikainen materiaalivirtojen hallintajärjestelmä mahdollistaa laskutusaineiston tuottamisen automaattisesti laitoksen vastaanottamista materiaaleista, mikä esimerkiksi säästää työaikaa ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta.
  • Miten vähentää reklamaatioita ja niiden selvittämiseen kuluvaa aikaa kierrätyslaitoksella?
    • Parhaiten tässä auttaa reaaliaikainen ja läpinäkyvä tiedonkulku toimitusketjun eri osapuolten kesken. Läpinäkyvä tiedonhallinta kasvattaa myös luottamusta niin laitoksen, toimittajan kuin viranomaisten välillä.

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

4-vinkkia-materiaalivirta-opas

 

Mitä kierrätyslaitoksen materiaalivirta tarkoittaa?

Kierrätyslaitoksen materiaalivirta viittaa kaikkiin materiaaleihin, jotka kulkevat läpi kierrätyslaitoksen eri vaiheiden prosessien. Nämä materiaalit voivat olla esimerkiksi kerättyjä kierrätettäviä materiaaleja, kuten paperia, muovia, lasia, metallia ja biojätettä. Materiaalivirta kattaa kaiken sen, miten näitä materiaaleja vastaanotetaan, käsitellään, lajitellaan, kierrätetään ja lopulta käytetään uudelleen tai hävitetään.

Materiaalivirtojen hallinta pyrkii optimoimaan ja järkeistämään näitä prosesseja maksimoimalla kierrätettävien materiaalien hyötykäyttöä ja vähentämällä jätteen määrää. Se sisältää kaiken materiaalien käsittelystä ja lajittelusta niiden jalostamiseen uusiksi tuotteiksi tai raaka-aineiksi. Tehokas materiaalivirtojen hallinta on olennainen osa kierrätyslaitoksen toimintaa ja auttaa saavuttamaan ympäristöllisiä, taloudellisia ja kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Tutustu myös:

Blogi: Tehosta kierrätyslaitoksen operatiivista toimintaa ja muuta materiaalivirrat rahaksi
Blogi: Kiertotalouden varastonhallintajärjestelmä – helppoa ja reaaliaikaista varastonhallintaa
Menestystarina: Ekokymppi otti materiaalivirrat hallintaan Flow by Pinjalla
Webinaaritallenne: Kasvua ja kannattavuutta kiertotalouteen – Flow by Pinja -esittelywebinaari
Flow by Pinja – Kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmä