MES-tuotannonohjausjärjestelmä (MES = Manufacturing Execution System) on tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Rajanveto ja tehtävänjako MES-tuotannonohjausjärjestelmän sekä tuotannossa käytettävien muiden järjestelmien välillä ei kuitenkaan aina ole kovin yksiselitteinen. 

Tässä oppaassa avaamme tarkemmin MES-käsitettä sekä perehdymme valmistavan teollisuuden MES-tason tuotannonohjausjärjestelmäratkaisun hankinnassa huomioitaviin asioihin. Opas on tarkoitettu tuotannon tehostamisesta sekä johtamisesta kiinnostuneille. 

Oppaassa etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä MES ja MOM käsitteillä tarkoitetaan?
  • Mitä hyötyjä MES-tuotannonohjausjärjestelmän avulla voidaan saavuttaa?
  • Mitä tulisi ottaa huomioon MES-järjestelmän hankinnassa?
  • Mitä ottaa huomioon tuotannonohjausjärjestelmän toimittajan valintaa tehtäessä?

Mes-järjestelmän hankinta

Lataa pikaopas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.