YLVA-raportointi aiheuttaa vuosittain päänsärkyä useille ympäristöluvan alla operoiville kiertotalousalan toimijoille. YLVA-raportointiin tarvittavat tiedot tulee etsiä, todentaa ja syöttää viranomaisten vaatimusten mukaan YLVA-raportointijärjestelmään alkuvuodesta. Vuosittain tehtävä raportointi on kuormittavaa ja voi aiheuttaa monelle harmaita hiuksia.  

YLVA-raportoinnin ei kuitenkaan tarvitse aiheuttaa tuskaa tai hikikarpaloita, sillä raportointikuormaa voidaan keventää modernilla järjestelmäratkaisulla. Haasteet, joiden parissa alan toimijat painivat, ovat asiantuntijoillemme tuttuja. Kokosimmekin parhaat vinkit YLVA-raportoinnin sujuvoittamiseen ja tehostamiseen yksiin kansiin. 

Tässä oppaassa kerromme, miten voit vähentää YLVA-raportointiin kuluvaa työmäärää, helpottaa tietojen todentamista, varmistaa tiedon oikeellisuuden sekä tehdä tiedosta helposti jäljitettävää ja raportoinnista mukavampaa.

Oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat YLVA-raportoinnissa ja miten ne voidaan välttää?
    YLVA-raportointia hidastaa useimmiten hajanainen ja manuaalinen tiedonhallinta sekä puuttuvat integraatiot eri järjestelmien välillä. Lisäksi usein YLVA-raportointia tehdään vain viranomaisvaatimuksesta. Kerätyssä tiedossa kuitenkin piilee todennäköisesti rahanarvoista hyötyä, mutta koska raportointi on niin iso työnsarka, siihen ei haluta keskittyä enempää, kuin on pakko. 
  • Miten varmistat tiedon oikeellisuuden ja teet sen todentamisesta helpompaa?
    Kun tiedonhallinta on hajallaan ja tapahtuu manuaalisesti eri järjestelmissä, syntyy YLVA-raportoinnissa herkemmin virheitä. Siksi myöskään tiedon oikeellisuudesta ei voida olla heikon jäljitettävyyden vuoksi täysin varmoja, jolloin raporttien työstäminen vaatii paljon selvitystyötä ja vie kohtuuttomasti aikaa muulta työltä.
  • Miten voit minimoida YLVA-raportointiin kuluvan ajan vähintään kolmanneksella?
    Sujuvan YLVA-raportoinnin edellytyksenä on huolellinen materiaalivirtojen hallinta ja kirjanpito. Alan tarpeisiin suunnitellut, nykyaikaiset järjestelmät auttavat tekemään materiaaliliikenteen näkyväksi kuljetuksesta punnitukseen ja aina raportointiin saakka.

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

YLVA-oppaan kansikuva

 

Mitä YLVA-raportointi tarkoittaa?

Suomen lainsäädäntö edellyttää ympäristöluvan alaisilta toiminnanharjoittajilta vuosittaista jäteraportointia YLVA-raportointijärjestelmän kautta ympäristöluvan valvojille. YLVA-raportoinnissa tulee ilmoittaa laitokselle vastaanotetut, käsitellyt, hyödynnetyt, varastoidut, syntyneet ja eteenpäin toimitetut jätevirrat eri lomakkeille eri toimintojen mukaan.

YLVA-raportointi koskee ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisia sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisia asiakkaita. YLVA-tietojärjestelmän käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Tutustu myös

Blogi: YLVA-raportointi – kuinka tehokkaasti mittaat sitä, mitä täytyy raportoida?
Blogi: Vältä YLVA-raportoinnin sudenkuopat – kiinnitä huomiota kolmeen seikkaan
Blogi: Tehoa ja työkaluja sujuvaan YLVA-raportointiin
Webinaaritallenne: Vähemmän tuskaa YLVA-raportoinnista – miten tehostat kiertotalouden raportointia?
Flow by Pinja – kiertotalouden materiaalivirtojen hallinta- ja seurantajärjestelmä