Tuotannonsuunnittelu koetaan usein hankalasti analysoitavaksi eikä sen seuranta ole helppoa sekään. Mutta miksi näin on? Entä miksi mittaaminen on tärkeää ja miten siinä voi onnistua?

Tuotannon tehokkuus ja järjestelmällisyys muodostavat keskeisen osan valmistavan teollisuuden yritysten liiketoimintaa. Tuotannon vaiheita tarkastellaan kriittisesti ja toiminnasta etsitään kehityskohteita. Osa-alue, joka kokemuksemme mukaan jää kehitysprojekteissa usein vähälle huomiolle, on tuotannonsuunnittelu. Kuitenkin onnistuneen suunnittelun avulla prosesseja voidaan optimoida ja tuotannon pullonkauloja poistaa. Seurauksena kustannukset laskevat ja tuotannon läpimenoaika lyhenee.

Tässä oppaassa pohdimme miksi tuotannonsuunnittelu jää usein mittaroimatta sekä esittelemme tyypillisiä mittareita, joilla tuotannonsuunnittelun onnistumista voi seurata. 

Oppaassa käsittelemme mm:

  • Miksi tuotannonsuunnittelu jää usein mittaroimatta?
  • Tuotannonsuunnittelun tyypillisiä mittareita:
      - Ajankäytölliset mittarit
      - Tiedon saatavuuteen liittyvät mittarit
      - Ennakoitavuuteen liittyvät mittarit
  • Miten tunnistaa omalle organisaatiolle olennaiset mittarit?

Tuotannonsuunnittelun-onnistunut-mittaaminen-ja-seuranta-covers_FI

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.