Digitalisaatioasteen kasvaessa kunnossapito on tärkeä osa tuotantoresurssien elinkaaren hallintaa ja kunnossapidon kehittäminen olennainen osa yrityksen menestystä. Laitteiden oikeaoppisella ja -aikaisella kunnossapidolla tuottavuutta voidaan ylläpitää ja kasvattaa. Pakollisesta kuluerästä on tullut vuosien saatossa tuottavuustekijä sekä kilpailuedun luoja. 

Järjestimme tiistaina 14.2. asiantuntijawebinaarin Kuluerästä tuottavuustekijäksi - Kunnossapidon rooli Suomessa ja maailmalla.  Saamme tilaisuuteen vieraaksemme IAEA:n ydinvoimainsinööri Harri Varjosen keskustelemaan kanssamme kunnossapidon merkityksestä ja kehittämisestä kotimaassa ja maailmalla. 

Lataa tallenne täältä:

Webinaaritallenne-kuluerästä-tuottavuustekijäksi

 

➡️ Kaikki webinaaritallenteemme löytyvät myös tietopankistamme


Varjonen Harri-png-1
Harri Varjosella on yli 30 vuoden kokemus kunnossapidon eri
tehtävistä paperi- ja ydinvoimateollisuudessa. Viimeiset yhdeksän vuotta hän on työskennellyt ydinvoimainsinöörinä Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n päätoimipisteellä Wienissä,Itävallassa. Harrin pääasiallisena vastuuna ovat kunnossapidon kehittämisen ohjaaminen toimialalla sekä tiivis yhteistyö IAEA:n jäsenvaltioiden kanssa. 


Webinaarissa keskustelimme mm. seuraavista aiheista: 

  • Millaisia vaatimuksia ja edellytyksiä ydinvoimalan turvallisuuskriittinen ympäristö tuo kunnossapitoon ja sen prosesseihin?

  • Miksi kunnossapitoa ei kannata tai saa enää ajatella kustannuseränä vaan pikemminkin liiketoiminnan tuottavuustekijänä? Entä kuinka kentältä kertyvää kunnossapitodataa voi hyödyntää ajattelutavan muutoksessa?

  • Kunnossapidon roolit ja vastuut. Millaisia tietoja ja taitoja menestyvissä kunnossapito-organisaatiossa tarvitaan?

  • Millainen on järjestelmän rooli kunnossapidon kehittämisessä? Miksi järjestelmähankinta kannattaa huomioida esimerkiksi uuden laitoksen suunnittelussa ennen kuin ensimmäistäkään lapioiskua maahan on tehty?

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on Yhdistyneiden kansakuntien alainen järjestö, joka pyrkii edistämään rauhanomaista käyttöä. Ydinvoimaloiden kunnossapidon tulee olla huolellista ja suunnitelmallista riskien minimoimiseksi. IAEA:n turvallisuusstandardit, tekniset raportit ja turvallisuusarviointipalvelut auttavat jäsenvaltioita tässä työssä.