Kuluerästä tuottavuustekijäksi- Kunnossapidon rooli Suomessa ja maailmalla

Digitalisaatioasteen kasvaessa kunnossapito on tärkeä osa tuotantoresurssien elinkaaren hallintaa ja kunnossapidon kehittäminen olennainen osa yrityksen menestystä. Laitteiden oikeaoppisella ja -aikaisella kunnossapidolla tuottavuutta voidaan ylläpitää ja kasvattaa. Pakollisesta kuluerästä on tullut vuosien saatossa tuottavuustekijä sekä kilpailuedun luoja. 

Järjestimme asiantuntijawebinaarin Kuluerästä tuottavuustekijäksi - Kunnossapidon rooli Suomessa ja maailmalla.  Saimme tilaisuuteen vieraaksemme IAEA:n ydinvoimainsinööri Harri Varjosen keskustelemaan kanssamme kunnossapidon merkityksestä ja kehittämisestä kotimaassa ja maailmalla. 


Webinaarissa keskustelimme mm. seuraavista aiheista: 

  • Millaisia vaatimuksia ja edellytyksiä ydinvoimalan turvallisuuskriittinen ympäristö tuo kunnossapitoon ja sen prosesseihin?

  • Miksi kunnossapitoa ei kannata tai saa enää ajatella kustannuseränä vaan pikemminkin liiketoiminnan tuottavuustekijänä? Entä kuinka kentältä kertyvää kunnossapitodataa voi hyödyntää ajattelutavan muutoksessa?

  • Kunnossapidon roolit ja vastuut. Millaisia tietoja ja taitoja menestyvissä kunnossapito-organisaatiossa tarvitaan?

  • Millainen on järjestelmän rooli kunnossapidon kehittämisessä? Miksi järjestelmähankinta kannattaa huomioida esimerkiksi uuden laitoksen suunnittelussa ennen kuin ensimmäistäkään lapioiskua maahan on tehty?

Varjonen Harri-png-1
Harri Varjosella on yli 30 vuoden kokemus kunnossapidon eri
tehtävistä paperi- ja ydinvoimateollisuudessa. Viimeiset yhdeksän vuotta hän on työskennellyt ydinvoimainsinöörinä Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n päätoimipisteellä Wienissä, Itävallassa. Harrin pääasiallisena vastuuna ovat kunnossapidon kehittämisen ohjaaminen toimialalla sekä tiivis yhteistyö IAEA:n jäsenvaltioiden kanssa.