Oppimisanalytiikka puhuttaa laajasti koulutus- ja tutkimusyhteisöissä. Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa, miten sitä voidaan hyödyntää ja ennen kaikkea, mitä pitää ottaa huomioon, jotta sitä päästään hyödyntämään?

Korkeakoulujen johtamiseen liittyy tiettyjä yritysmaailmasta eroavia erityispiirteitä, jotka asettavat toiminnalle omat raaminsa. Sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät ovat korkeakoulujen toiminnassa merkittävässä roolissa, mikä korostuu erityisesti raportoinnin vaatimuksissa, kun sidosryhmille tuotetaan erilaisia raportteja, tilastoja ja analyyseja.

Siksi koulutus- ja tutkimusyhteisössä on tärkeää panostaa oikeiden mittarien seurantaan sekä raportoinnin sujuvuuteen ja ajantasaisuuteen. Raportoinnin kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteinen prosessi, joka kannattaa aloittaa pienestä ja pitää huolta, että perusasiat ovat kunnossa.

Kun perusta on kunnossa, voidaan vähitellen siirtyä kohti oppimisanalytiikkaa, joka tuo syvällisempää ymmärrystä oppilaitoksen arjesta. Tämä taas tuottaa arvokasta tietoa ennusteisiin ja helpottaa esimerkiksi varhaista puuttumista opiskelijoiden mahdollisiin haasteisiin.

Järjestimme aiheesta webinaarin, johon vieraaksemme keskustelemaan saapui raportoinnin ja oppimisanalytiikan pitkän linjan asiantuntija, lehtori Janne Korsimo.

Webinaarissa keskustelimme mm. seuraavista aiheista:

  • Termit haltuun: oppimisanalytiikka, opiskelija-analytiikka ja raportointi
  • Mistä raportoinnin kehittämisessä kannattaa lähteä liikkeelle?
  • Mihin kaikkeen raportointia ja analytiikkaa voi korkeakouluissa hyödyntää?

oppimisanalytiikka-kansi

Siirry katsomaan webinaaritallenne täyttämällä oheinen lomake. Tallenne on maksuton eikä lataaminen sido sinua mihinkään.