Tehokkaampaa tuotantoa yhteistyöllä - miten kunnossapito ja tuotanto saavuttavat yhdessä merkittävän tuottavuusloikan?

Tuotanto ja kunnossapito ovat valmistavan teollisuuden vakka ja kansi, oikea ja vasen käsi. Kaksi asiaa, jotka ovat erottamattomasti toisiinsa yhteydessä. Kun nämä kaksi yrityksen keskeistä toimintoa puhaltavat yhteen hiileen, voidaan tehokkuutta ja tuottavuutta parantaa huomattavasti.

Webinaarissa asiantuntijamme Joni Lehto kertoi tuotannon ja kunnossapidon yhteispelistä sekä siihen olennaisesti liittyvistä haasteista. Lehdolla on monipuolinen työhistoria sekä kunnossapidon että tuotannon asiantuntijatehtävistä mm. elintarvike- ja konepajateollisuudessa. Nykyään hän työskentelee Pinjalla kehityspäällikön tehtävissä tavoitteenaan helpottaa asiakkaiden arkea.

Webinaarissa keskustelimme mm. seuraavista teemoista:

  • Miksi tuotannon ja kunnossapidon yhteispeli koetaan usein haastavaksi, vaikka riippuvuussuhde on selkeä? Onko kyse asenteesta ja jos näin, miten muutos saadaan aikaiseksi?

  • Miten yhteispeli varmistetaan jatkossa? Kuinka esimerkiksi kunnossapidon huoltotarpeet tulisi ennakoida tuotantoa suunniteltaessa?

  • Kuinka tehtaan tuottavuutta parannetaan käyttäjäkunnossapidon avulla? Kuinka työssä pääsee alkuun?

  • Millainen on järjestelmien rooli tuotannon ja kunnossapidon yhteispelissä? Kuinka järjestelmäratkaisut voivat tukea vuorovaikutusta ja siten tehostaa toimintaa?

Miksi ladata webinaaritallenne? 

Investoinnit tuotantokoneisiin ja -laitteisiin ovat usein kalliita vaativat merkittäviä taloudellisia resursseja. Aina suuria investointeja ei kuitenkaan tarvita, vaan myös toimintaa ja prosesseja kehittämällä voidaan saavuttaa merkittävä tuottavuusloikka. Webinaarin jälkeen ymmärrät mitä hyötyä tuotannon ja kunnossapidon yhteispelistä on sekä saat työkaluja asian edistämiseen omassa organisaatiossasi.