Havaintoja teollisuuden vuodesta 2020 – millainen on tulevaisuuden menestyjä?

Heikki Jääskeläinen Heikki Jääskeläinen

Nainen osoittaa virtuaalinäyttöä

Vuosi 2020 tullaan muistamaan pitkään yhtenä meidän aikakautemme haastavimmista vuosista. Globaali COVID-19 -pandemia pakotti meidät kaikki sopeutumaan ja muuttamaan toimintatapojamme.

Moni asia alkoi ottaa maaliskuusta alkaen uudenlaista kurssia, ja totuttuja toimintamalleja oli pakko uudistaa. Näin jälkikäteen ajatellen sopeutuminen uuteen normaaliin on onnistunut hämmästyttävän hyvin, vaikka se on toki vaatinut paitsi kovaa työtä, myös oman ajattelun avarakatseista uudistamista.

Ilahduttavan avointa mieltä olemme nähneet myös asiakkaissamme. Viimeistään tämän epätavanomaisen vuoden jälkeen voimme todeta, että teollisuuden eri aloilla – myös niillä kaikkein perinteisimmillä – aletaan yhä enemmän luottaa, että monet sellaisetkin asiat hoituvat etänä, joiden luultiin vielä alkuvuonna vaativan fyysistä läheisyyttä.

Tulevaisuuden menestyjät ovatkin niitä, jotka kykenevät tarvittaessa muuttamaan toimintatapojaan hyvinkin ketterästi.

Poikkeustila on pakottanut teollisuuden ottamaan valtavan digiharppauksen, joka varmasti oli tulossa muutenkin, mutta nyt se otettiin vahvalla motivaatiolla ja kovalla vauhdilla. Tulevaisuuden menestyjät ovatkin niitä, jotka kykenevät tarvittaessa muuttamaan toimintatapojaan hyvinkin ketterästi ja ottamaan uusien teknologioiden mahdollistamat hyödyt käyttöön täysimääräisesti.

Pinja on elänyt myös organisaationa vahvan muutoksen, jopa murroksen, aikaa. Palvelukattauksemme sekä erikoisosaamisemme on laajentunut merkittävästi vuoden 2020 aikana ja pystymme uskottavasti tarjoamaan palveluita kaikilla teollisuuden suunnittelun aloilla. Tämä yhdistettynä Pinjan vahvaan digitalisaation osaamiseen tekee meistä ideaalin kumppanin teollisuuden uudistamiseen ja investointiprojekteihin. Uskon vahvasti, että näistä synergioista on monelle asiakkaallemme yhä merkittävämpää lisäetua tulevina vuosina.

Erityisen vahvasti pinnalla olleita asioita automaation ja teollisuuden suunnittelun näkökulmasta ovat vuonna 2020 olleet muun muassa erilaiset projektien toimitusmallit, konenäkö, automaation tehostaminen, virtauslaskenta sekä laserkeilaus ja sen hyödyntäminen. Näille on ollut aitoa ja kasvavaa kysyntää, ja olemme saaneet iloksemme viedä läpi monenlaisia niihin keskittyviä projekteja. Osalle asiakkaista näiden alueiden tuomat mahdollisuudet ovat tulleet tietoon vasta hiljattain, ja sovellusmahdollisuuksia omassa liiketoiminnassa vasta pohditaan.

Olemme myös päässeet olemaan mukana merkittävien investointihankkeiden suunnittelussa, kuten Stora Enson Oulun tehtaan uudistamisessa, eikä COVID-19 -pandemia ei ole myöskään estänyt meitä suunnittelemasta investointiprojekteja ympäri maailmaa mm. Uruguayhin ja Chileen.

Näiden terveisten myötä haluan kiittää omasta ja henkilöstömme puolesta asiakkaitamme lämpimästi hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna sekä toivottaa kaikille levollista joulunaikaa ja menestystä uuteen vuoteen 2021!

Poimintoja vuoden 2020 oppaista

Olemme tehneet vuoden mittaan mm. automaation ja teollisuuden suunnittelun aihepiireistä oppaita, joista saa hyvät perustiedot oman organisaation pohdintojen tueksi. Olemme poimineet joitakin suosituimpia oppaita lukusuosituslistaan. Suosittelen tutustumaan tarjontaan, jos nämä aihepiirit ovat teillä ajankohtaisia nyt tai mahdollisesti myöhemmin. Olemme kirjoittaneet oppaat sillä ajatuksella, että ne voisivat virittää ajatuksia uuteen asentoon molemmissa tapauksissa.

Tuotannon kehittäminen

Teollisuuden uudistaminen

Lue lisää

Syväoppiminen mahdollistaa tuotannon automatisoinnin tavalla, joka ei ennen ole ollut mahdollista
Konenäköratkaisut teollisuudessa - kuinka arvioida investoinnin arvon ja saavutettavien hyötyjen suhde?
Ennakoi automaatio-ongelmat kriittisyysmäärittelyllä
Onnistu teollisuuden investoinneissa joustavan projektitoimitusmallin avulla
Laserkeilaus tukee teollisuuden uudistamista millimetrin tarkasti

Heikki Jääskeläinen

Heikki Jääskeläinen

Vice President, automaatio ja teollisuuden suunnittelu