Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on Pinjalla monimuotoista – uutena avauksena Pihlajalinnan Mielen huoli -palvelu

Henkilö käyttää puhelinta

Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen on Pinjalla pitkäjänteistä työtä, johon on rakennettu myös laaja-alaista työkalupakkia. Osana kokonaisuutta Pinja on tarjonnut toukokuun 2021 alusta asti työntekijöilleen mahdollisuutta käyttää Pihlajalinnan Mielen huoli -palvelua. Palvelun kautta halukkaat saavat nopeaa ja laadukasta matalan kynnyksen apua esimerkiksi jaksamisen ongelmiin, ahdistuneisuuteen, mielialaongelmiin ja muihin toiminta- ja työkykyä mahdollisesti uhkaaviin tilanteisiin. Keskusteluapua kannustetaan hyödyntämään rohkeasti myös pienemmissä huolenaiheissa.

Pinjalla ja Pihlajalinnalla on takanaan pitkä ja tiivis kumppanuus työterveyspalvelujen saralla. Osana yhteistä hyvinvointityötä Pinja otti toukokuun 2021 alussa ensimmäisten yritysten joukossa käyttöön Pihlajalinnan uuden Mielen huoli -palvelun. Palvelu täydentää osaltaan Pinjan henkilöstölleen tarjoamia tukipalveluja ja laajoja työterveyspalveluja, joiden tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy. Pienestäkin keskusteluavusta on usein suuri hyöty.

– Me Pinjalla haluamme, että työntekijät voivat hyvin niin fyysisesti kuin henkisestikin ja että he jaksavat hyvin töissä. Hyvinvoinnin edistäminen on meille ehdottoman tärkeää ja haluamme antaa monipuolisilla palveluillamme viestin, että pidämme huolta jokaisesta työntekijästä – missä ikinä he tekevätkään työtä. Mielen huoli -palvelu toimii uutena lisätyökaluna tässä tavoitteessamme, sanoo Pinjan henkilöstöjohtaja Johannes Nikula.

Haluamme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden kasvaa asiantuntijoina ja auttaa heitä myös löytämään sopivan suhteen työn ja vapaa-ajan välille.

Henkisen hyvinvoinnin haaste on tutkimusten mukaan kasvanut niin Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa. Ilmiötä ovat osaltaan vahvistaneet korona-aika ja johtamista uudella tavalla haastavan etätyön yleistyminen, mutta trendi oli näkyvissä jo ennen sitä. Kyseessä on paitsi vahvasti inhimillinen haaste, myös taloudellinen kysymys. On aidosti kaikkien osapuolten etu, että apua on saatavilla jo pienempiinkin mielen huoliin.

- Haluamme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden kasvaa asiantuntijoina ja auttaa heitä myös löytämään sopivan suhteen työn ja vapaa-ajan välille. Tässä on tärkeää huomioida muiden tekijöiden ohella myös työntekijöiden erilaiset elämänvaiheet. Juniorivaiheen, ruuhkavuosien ja kokeneempien työntekijöiden haasteet eroavat usein toisistaan, Nikula kertoo.

Työkykyjohtaminen on lisännyt työelämässä jatkuvasti merkitystään, ja Pinja haluaa tarjota henkilöstölleen monenlaisia rakennuspalikoita työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Asiassa on tärkeä osansa niin alkuvaiheen perehdytyksellä kuin myös jatkuvalla välittämisellä työsuhteen edetessä.

Pinjalla tunnistetaan vahva tarve lähijohtamiseen ja monipuoliseen esimiestyöhön, ja näihin asioihin panostetaan paljon. Esimerkiksi etätyön tukemiseen kuuluu Pinjan puolelta paljon muutakin kuin työpiste ja välineet. Etätyö vaatii enemmän johtamista ja enemmän esimiestyötä, ja esimiehiä tarvitaan sparraamaan ja keskustelemaan työhön liittyvistä asioista. Viesti on, että ketään ei jätetä yksin.

Hyvinvoinnin edistäminen tehostuu varhaisen matalan kynnyksen avulla

Pihlajalinna avasi uuden Mielen huoli -palvelunsa työterveys- ja yksityisasiakkaiden käyttöön toukokuun 2021 alussa. Palvelu haluttiin lanseerata, jotta voitaisiin tarjota entistä helpompaa apua asiakkaiden huoliin ja haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Taustalla on Suomessa lisääntynyt poissaolojen määrä mielenterveydellisistä syistä johtuen.

– Pinja on yksi ensimmäisistä Mielen huoli -palvelun käyttöönottajista, ja arvostan kovasti heidän ottamaansa askelta. Työntekijöillä on usein liian korkea kynnys ottaa yhteyttä henkisen hyvinvoinnin palveluihin, vaikka tosiasiassa yhteydenottoon riittää pelkästään se, että itse katsoo jonkin asian olevan itselleen huoli. Varhainen keskusteluapu auttaa selkeyttämään erilaisia jumitilanteita, liittyivätpä ne sitten työhön tai yksityiselämän asioihin, kertoo Pihlajalinnan Etäklinikan palvelupäällikkö Heidi Tanttu.

Haasteita voi usein ilmetä esimerkiksi silloin, jos jää yksin pyörittelemään tiettyjä ajatuksia ja ikään kuin jumittuu kiinni niihin.

Lisääntynyt etätyö on tuonut monenlaisia vaikutuksia työntekijöiden arkeen. Monella on vapaa-aikaa ja ajankäytön joustoa aiempaa enemmän, mutta toisaalta kasvokkaisten kontaktien määrä on vähentynyt eikä esimerkiksi työtilannettaan ja suoriutumistaan pääse peilaamaan entiseen tapaan työkavereiden kanssa.

– Haasteita voi usein ilmetä esimerkiksi silloin, jos jää yksin pyörittelemään tiettyjä ajatuksia ja ikään kuin jumittuu kiinni niihin. Jos tuntoja ei tule purettua työkaverien kanssa kahvipöydässä tai lounastauolla, moni kohtaa vaativuuden tai itsensä vähättelyn ongelmia. Esimerkiksi tämäntyyppisiä tilanteita ja negatiivisia kierteitä pyrimme katkomaan yhdessä, ja olemme jo ehtineet saada hyvää palautetta Mielen huoli -palvelusta. Sen on koettu olevan tarpeellinen ja tuovan toivottua apua, Tanttu toteaa.

Palveluun sisältyy 1–3 keskustelukertaa, joiden päätteeksi sovitaan mahdollisista jatkotoimista. Pinjan henkilöstölle käytettävissä on tarvittaessa myös lyhytterapiaa, jonka positiivinen vaikuttavuus on ollut tutkitusti hyvä.

Mielen huoli -palvelua käytetään Pihlajalinna-terveyssovelluksessa tai puhelimitse, jonka jälkeen valittavana on chat-, puhelin- ja videoyhteys. Pihlajanlinna haluaa olla läsnä monessa eri kanavassa, jotta yhteydenottaja saa valita itselleen luontevimman yhteydenpitotavan. Palvelun fokus ja laajuus päätetään yhdessä asiakaskohtaisesti, ja siinä huomioidaan henkilön kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Lue lisää

Millaista oli siirtyä IT-alan kokeneena konkarina Pinjalle töihin?
Etätyö kotona antaa lisää tunteja päivään
Katso Pinjan avoimet työpaikat