Järjestelmätoimittajan merkitys kunnossapidon kehittämishankkeessa

Pinja Pinja

Järjestelmätoimittajan merkitys

Paitsi itse järjestelmätuotteen, myös järjestelmätoimittajan valinnalla on suuri vaikutus kunnossapidon kehittämisprojektissa. Järjestelmätoimittaja on tärkeässä asemassa juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin sopivan ratkaisun takaamisessa, sillä toimittaja tuo uuteen järjestelmään mukanaan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa lisäksi myös oman osaamisensa ja kehityshalunsa.

Aitoa kumppanuutta

Osaava järjestelmätoimittaja uskaltaa haastaa asiakasta oikealla tavalla, positiivisessa mielessä. Osaava toimittaja osaa kuunnella ja ottaa huomioon asiakkaan toiveet, mutta myös nostaa esille näihin liittyviä piileviä riskejä, sekä esittää omia ideoitaan sekä mahdollisuuksia, joista voi olla asiakkaalle hyötyä. Kokenut toimittaja tuo mukanaan uutta ajateltavaa ja ideoita kunnossapidon kehittämiseen, oikean järjestelmän tukemana.

Järjestelmä tukemaan prosesseja

Kun järjestelmätoimittajalla on halua ja selkeä valmius kehittää ja viedä eteenpäin tarjoamaansa tuotetta tarvittaessa, antaa se isot mahdollisuudet asiakkaan kunnossapidon kehittämiselle myös tulevaisuudessa.

Vaikka järjestelmiin liittyvät hankinnat mielletään usein IT-projekteiksi, IT:n rooli on lopulta tekninen sivurooli osana kokonaisvaltaista kunnossapidon kehittämistä. Siksi järjestelmätoimittajalta tulisi edellyttää kykyä tunnistaa sekä kunnossapidon että tuotannon problematiikkaa ja ymmärrystä siitä, kuinka uusi järjestelmä saadaan aidosti tukemaan kunnossapidon prosesseja.  

Teknologia ja IIoT

On tärkeää, että järjestelmätoimittaja hyödyntää teknologiassaan tämän päivän modernia tekniikkaa. Esimerkiksi IIoT-teknologian merkitys olemassa olevien prosessien tehostamisessa on kasvanut entisestään.

On merkittävä etu, jos toimittaja kykenee hyödyntämään teollista internetiä ja kytkeytymään suoraan koneisiin esimerkiksi reaaliaikaisen käyntitiedon hyödyntämiseksi.

Laajaa yhteistyötä

Yhteistyö hyvän järjestelmätoimittajan kanssa ei pääty järjestelmän käyttöönottoon, vaan jatkuu sen jälkeenkin. Hyvä kumppani varmistaa järjestelmän käytön sujuvuuden toimimalla jatkossakin teknisenä tukena sekä tarjoamalla jatkuvaa kunnossapidon kehittämisen toiminta- ja asiantuntijuustukea.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton Kunnossapitojärjestelmän ostajan oppaamme saadaksesi lisätietoja siitä, mitä kunnossapitojärjestelmän ostajan kannattaa ottaa huomioon valittaessa sopivaa järjestelmää sekä järjestelmätoimittajaa.

New Call-to-action

Lue lisää

Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä
Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa
Onko kunnossapidossanne ongelmakohtia? Kehityspäivä voi olla ratkaisu

Pinja

Pinja