Konenäköratkaisut teollisuudessa - kuinka arvioida investoinnin arvon ja saavutettavien hyötyjen suhde?

Markku Lauttamus Markku Lauttamus

Konenäkökamera kuvaamassa

Konenäköratkaisut ovat yksi nopeimmin suosioon nousseista teknologioista teollisuudessa, ja niiden suosio kasvaa jatkuvasti. Teollisuuteen kehitetyt konenäköratkaisut parantavat paitsi tuotannon laatua, niiden avulla voidaan parantaa myös kannattavuutta, tehostaa toimintaa sekä ratkaista moninaisia tuotannollisia haasteita. 


Konenäköratkaisun hankinta ei kuitenkaan ole aina aivan yksinkertaista, varsinkaan budjetoinnin näkökulmasta. On osattava huomioida monia eri osatekijöitä paitsi ratkaisun suunnittelun ja käyttöönoton kannalta, myös investoinnin arvon näkökulmasta.

Konenäköratkaisuun panostaminen on aina investointi, jota on syytä tarkastella pitkällä aikavälillä. Investoinnin suuruutta arvioitaessa on hyvä arvioida myös sen avulla saavutettavien hyötyjen arvo: mitä käyttöönottoon laitettavalla investoinnilla saadaan lopulta takaisin? 

Konenäköratkaisun investoinnin arvon määrittäminen

Monesti konenäköratkaisu hankitaan ratkaisemaan jotain tuotannollista haastetta, parantamaan tuotannon laatua ja luotettavuutta tai tehostamaan toimintaa jollain tasolla. Konenäköratkaisu voi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi hävikin määrään, tuotannon laatuun sekä manuaalisten työvaiheiden tehostamiseen tai niiden poistumiseen kokonaan. Konenäköratkaisun investoinnille on siis määritettävissä myös toiminnan tehostamiseen tai kehittämiseen linkittyvä arvo, ja saavutettavien hyötyjen pohjalta pystytään arvioimaan valitun konenäköratkaisun takaisinmaksuaika. 

Investointia onkin siis syytä arvioida monesta eri näkökulmasta sekä pohtia sitä, kuinka investointi saadaan sidottua mahdollisimman hyvin takaisin toiminnan kehittämiseen. Hyvä kumppani auttaa ratkaisun kokonaisuuden hahmottamisessa jo ennen budjetointia, osaa tehdä ehdotuksia ja täsmennyksiä, sekä ennen kaikkea tarkastella investointia kokonaisuuden ja liiketoiminnan kannalta. On kriittisen tärkeää, että konenäköratkaisun hankintaa – siinä missä muitakin teollisuuden teknologia- ja digitalisaatioprojekteja – tarkastellaan investointina parempaan ja tehokkaampaan laatuun ja tuotantoon sekä pidempiin asiakassuhteisiin, ei vain kulueränä.

Konenäköratkaisun kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät

Konenäköratkaisun budjetoinnissa pohjana toimii ratkaisun toimittajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä tehty vaatimusmäärittely sekä konenäkökumppanin huolellisesti suorittama menetelmäselvitys- ja testausvaihe. Alussa tehtävä vaatimusmäärittely ohjaa tehtäviä valintoja sekä konenäköratkaisun laajuutta tarvekartoituksen kautta.

Osaava kumppani osaa tarkastella toteutusta eri näkökulmista ja ehdottaa tarvittaessa uudenlaista, tehokkaampaa ja parempaa toteutustapaa. 

Ilman huolellista taustatyötä konenäköratkaisun budjetointi voi olla haasteellista, sillä sovelluskohteita ja -menetelmiä on useita. Myös tuotantoympäristö ja -olosuhteet vaikuttavat kustannuksiin monella tapaa.

On tärkeää myös ymmärtää, että erilaiset konenäköratkaisulle asetetut toiveet ja vaatimukset vaikuttavat kokonaisuuden laajuuteen ja suoraan myös kustannuksiin. Ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia valittaessa tuleekin aina huomioida, mitkä ominaisuudet ovat sellaisia, joihin ollaan valmiita myös investoimaan, ja joille voidaan nähdä selkeää hyötyä tai arvoa tuotannon kehittämisen kannalta. Osaava kumppani osaa tarkastella toteutusta eri näkökulmista ja ehdottaa tarvittaessa uudenlaista, tehokkaampaa ja parempaa toteutustapaa. 

Lisätietoa aiheesta

Olemme hiljattain julkaisseet oppaan Konenäköratkaisun hankinta teollisuudessa – Vaatimusmäärittelystä käyttöönottoonLataa opas, jos haluat lisätietoa konenäköratkaisujen hankinnan prosessista ja vaiheista. 

Markku Lauttamus

Markku Lauttamus

Toimin Pinjalla Industry Solutions -liiketoiminta-alueen projektimyynnissä. Työssäni haluan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa innovatiivisia ratkaisuja heidän liiketoimintansa tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Vapaa-aikani kuluu normaalissa ja turvallisessa sijaisperheen elämässä, veneillen sekä teräsvenettä rakentaen.