Kuinka yrityksesi BI-työkalu vertautuu Gartnerin listaamissa ydinkyvykkyyksissä vuonna 2022?

Analytiikan kuvaajia kannettavan tietokoneen näytöllä

Gartner julkaisi maaliskuun 2022 lopulla uuden, vuosittaisen analytiikka- ja BI-alustoja koskevan markkina-analyysinsa. Aiempia vuosia vahvemmin analyysissa painottuivat muun muassa tiedon löytämistä ja käyttämistä helpottavat, yhdisteltävät tietojoukot sekä tiedon käytön seuraamista tehokkaasti palvelevat hallintamallit. Edellisten vuosien tapaan Microsoft Power BI todettiin vertailussa alan johtavaksi alustaratkaisuksi.

Tutkimusyhtiö Gartner julkisti maaliskuussa 2022 kattavan analyysinsa Business Intelligence -toimialan markkinatilanteesta ja -toimijoista. Useimmat analytiikka- ja Business Intelligence -alustojen keskeisiksi todetuista kyvykkyyksistä olivat aiemmilta vuosilta tuttuja, mutta myös päivityksiä oli tullut. Raportin voi tilata ilmaiseksi Microsoftin sivustolta.

Microsoftin Power BI nousi tälläkin kertaa voittajaksi Gartnerin vertailussa – peräti 15:ttä kertaa peräjälkeen. Viimevuotisessa blogissamme kerroimme muun muassa Power BI:n alaa mullistaneesta hinnoittelu- ja lisensointimallista, joka mahdollisti BI-toiminnallisuuksien täysimittaisen hyödyntämisen yhä laajemmalle käyttäjäjoukolle. 

Tämänvuotisessa nelikentässä Power BI erottautuu muun muassa vahvimmalla kokonaisvisiollaan ja toteutuksellaan. Sen toiminnallisuudet edustavat alan kehittyneintä kärkeä myös Garterin listauksessa esiin tulleissa, asiakaskysyntään perustuvissa kyvykkyyksissä.

Poimimme analyysissa eritellyistä kahdestatoista ydinkyvykkyydestä kuusi tarkempaan tarkasteluun. Tunnistamme näiden kuuden elementin korostuvan erityisesti juuri tämän hetken asiakastarpeissa ja omassa työssämme Business Intelligence -ratkaisutoimittajana. Kuusi poimintaamme ovat:

1. Hallintamalli (governance)

Gartnerin analyysin ydinkyvykkyyksissä aiempi “manageability” on nyt päivitetty muotoon ”governance”, hallintamalli. Tällä viitataan alustan kykyyn tukea tiedon käytön seurantaa sekä tiedon luonnin ja jakamisen hallintaa. Tällöin saadaan myös tietoa siitä, mitkä raportit kuormittavat ympäristöä, jolloin käyttöä voidaan myös tehokkaasti optimoida. Lisäksi toimiva hallintamalli mahdollistaa ajallisen optimoinnin, datan laadun varmistuksen ja hallitun versioinnin. Parhaimmillaan putki kehityksestä testauksen kautta tuotantoon on kokonaisuudessaan hallittu. Monessa yrityksessä hallintamalli on vielä selvästi alihyödynnetty mahdollisuus.

Tehokas ja tarkoitustaan palveleva hallintamalli auttaa myös seuraamaan raporttien käyttöastetta: mitä raportteja käyttäjät käytännössä hyödyntävät ja millä välineillä. Gartnerin vertailussa parhaaksi nousseessa Microsoft Power BI:ssä hyödynnetään Purview-ratkaisua, jonka avulla voidaan seurata tietotuotetta lähteeltä käyttäjille asti sekä hallita niin paikallista kuin SaaS- ja monipilvipohjaistakin dataa. 

2. Tietojoukot (catalog)

”Catalog” viittaa kykyyn tukea sisältöjen helppoa löydettävyyttä ja käyttöä. Parhaimmillaan tietojoukot ja niiden yhdistelmät mahdollistavat tehokkaat hakutoiminnallisuudet ja antavat käyttäjälle myös suosituksia.

Keskeinen taustalla toimiva tekijä ovat uudelleen käytettävät ja toisiinsa yhdistettävät tietojoukot. Tehokkaan alustan avulla on mahdollista esimerkiksi jakaa tiettyjä tietomalleja ja -joukkoja, jotta myös omatoimisesti raportteja koostavat työntekijät pääsevät hyödyntämään samoja lukuja samassa muodossa – ja jotta kaikki toimivat näin yhden totuuden pohjalta. Kun virallisia tietomalleja yhdistetään toisiinsa, on myös helppo suhteuttaa kokonaisuuksia toisiinsa, esimerkiksi tuotantoa henkilöstömäärään, euroihin ja niin edelleen.

3. Tietoturva (security)

Analytiikka- ja Business Intelligence -alustoihin liittyvän tietoturvan merkitys ei ole jatkossakaan vähenemään päin. Tietoturvaan liittyvät olennaisesti myös muun muassa käyttäjähallinta sekä yleinen alustaan pääsyn ja autentikoinnin hallinta.

Yksi keskeinen piirre nykyaikaisissa alustoissa on, että tietoa voidaan rajata käyttäjäryhmittäin ja käyttäjittäin siten, että esimerkiksi raportilla kukin käyttäjä näkee vain oman osastonsa tiedot. Osassa alustoista voidaan mennä vielä tarkemmalle tasolle, eli rajata käyttäjittäin myös tietueita, sarakkeita ja mittareita. Microsoft Power BI:ssä monet hyödyntävät Microsoftin Office365:n ja Azure AD:n kehittyneitä käyttäjähallinnan ominaisuuksia sekä mahdollisuutta eriyttää raporttien lukijat ja kehittäjät – näin lukijat eivät pääse tahattomasti muokkaamaan raporttien sisältöä.

Monet pitävät merkittävänä etuna myös sitä, että Power BI:ssä kaikki data pysyy EU:n sisällä. Suomen kannalta hieno uutinen on se, että Microsoft rakentaa parhaillaan Espooseen täysimittaista Azure Data Centeria.

4. Pilvipohjainen analytiikka (cloud-enabled analytics) 

Koska nykyaikainen liiketoiminta on varsin dataintensiivistä useimmilla toimialoilla, datan on oltava käytössä kaikkialla ja eri laitteilla. Tämän päivän keskeinen alustavaatimus on, että analytiikkaa ja analytiikkasovelluksia voidaan rakentaa, käyttää ja hallita pilvessä. Tärkeää on kuitenkin myös se, että analytiikkaratkaisu kattaa niin pilvessä sijaitsevan kuin paikallisen datankin, ja mahdollistaa myös monipilvipohjaisuuden. 

Datan saatavuuden lisäksi olennaisia ovat myös erilaisten tietovolyymien hallinta, skaalautuvuus, käyttäjämäärät sekä alustan automatisoitu hallinta.

5. Visualisoinnit/kuvaajat (data visualization) 

Vuoden 2022 parhaissa analytiikka- ja BI-alustoissa on tehokas tuki kehittyneille, vuorovaikutteisille kuvaajille, joiden avulla käyttäjä voi tutkia dataa. Perusmuotoisten pylväiden, piirakoiden ja viivojen ohella käyttäjät arvostavat vaihtoehtojen runsautta, joista valita erilaisia esitysmuotoja erilaisiin tarkoituksiin.

Power BI:n vahvuutena on satojen räätälöitävien esitysmuotojen valikoima. Esimerkiksi kehutun Inforiver-mallin avulla organisaatio voi kerätä helposti talouden ennusteet kommentteineen yhteen esitysformaattiin ja vertailla sen avulla nopeasti ennusteita ja toteumia toisiinsa.

6. Raportointi (reporting)

Markkinoiden parhaat analytiikka- ja BI-alustat mahdollistavat sivutettujen ja parametrisoitujen raporttien luonnin ja lähetyksen. Organisaation graafista ilmettä noudattavia raportteja voidaan lähettää halutuille vastaanottajille ajastetusti niin, että lähetettyä sisältöä voidaan myös hallita vastaanottajakohtaisesti.

Keskeisen tärkeitä ovat myös koontinäyttöjen ja raporttien käytettävyys ja johdonmukaisuus. Usein organisaation tietohallinto tai nimetty palveluntarjoaja viimeistelee työntekijöiden omatoimisesti kehittämät, isompaa käyttäjäjoukkoa hyödyttävät raportit täyttämään organisaation yhteiset standardit.

Analytiikka- ja Business Intelligence -alustojen nelikenttä Gartnerin 2022 analyysissa.

Analytiikka- ja Business Intelligence -alustojen nelikenttä Gartnerin 2022 analyysissa. Lähde: Gartner, Inc

Kaiken kaikkiaan asiakkaiden keskeisiä valintakriteereitä analytiikka- ja Business Intelligence -alustalleen vuonna 2022 ovat Gartnerin mukaan muun muassa tuki pilvipohjaiselle ekosysteemille sekä yhteensopivuus organisaation muiden digitaalisten työvälineiden kanssa. Tärkeää on myös, että alusta tukee monipuolisia lisättyjä toiminnallisuuksia ja mahdollistaa käyttäjille vähäkoodisen tai koodittoman kehitystyön ja sovellukset.

Alustavalinnan ohella toimivan BI-kokonaisratkaisun rakentamisessa on tärkeää löytää osaava kumppani, joka osaa paitsi suositella myös haastaa asiakasyritystä. Olemme siirtyneet lyhyessä ajassa tilanteeseen, jossa kysymys ei enää ole, onko yrityksellä käytössään Business Intelligence -ratkaisu vai ei. Useimmat miettivät nyt, mikä alustan ja kumppanin yhdistelmä tuottaa tehokkaimman lopputuloksen.

Me Pinjalla olemme tarjonneet Microsoftin Power BI -alustaan pohjautuvia ratkaisuja jo vuodesta 2015 lähtien. Hyödynnämme jo nyt kaikkia listattuja ominaisuuksia asiakkaidemme hyväksi, ja kehitämme eri toimialoilla toimiville asiakkaillemme erittäin tehokkaita ja liiketoimintaa monelta kantilta tukevia kokonaisratkaisuja. Jos asia on ajankohtainen teillä juuri nyt, ota rohkeasti yhteyttä.

Lue lisää

Tilaa raportti ilmaiseksi Microsoftin sivustolta: 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms
Microsoftin tiivistelmäblogi: Microsoft named a Leader in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Analytics and BI Platforms
Viimevuotinen blogimme: Microsoft jälleen business intelligence -alustojen ykköseksi Gartnerin vuoden 2021 analyysissa
Pinja: Business Intelligence – tiedon etsimisestä tiedolla toimimiseen
Kasvata liiketoimintaa pilvipalvelun avulla
Pinja kehittää Euroopan suurimpiin kuuluvaa terveydenhuoltoalan tietovarastoratkaisua HUSille
Jyväskylän yliopiston tiedolla johtaminen otti Pinjan avulla ison loikan eteenpäin
Jydacomin menestyksen takana ovat toimialakohtainen ohjelmistokehitys ja tehokas analytiikka

Pasi Era

Pasi Era

Toimin Pinjalla Business Intelligence -konsulttina, tehden raporttiratkaisujen määrittelyjä sekä toteutuksia. Pitkän linjan IT-ammattilaisena olen suunnitellut, toteuttanut ja toimittanut ratkaisuja asiakkaille yli 20 vuoden ajan. Vapaa-ajalla harrastan liikunnan lisäksi ruokamatkailua ja lukemista.

Lue lisää tältä kirjoittajalta