Miksi kunnossapidon kehityskumppanuus kannattaa?

engineering_icon

JOHTAMINEN PARANTUU

Kunnossapidon toimintamallien harmonisointi mahdollistaa yhdenmukaisen johtamisen ja tulosten mittaamisen. Standardoidut toimintatavat auttavat vähentämään prosessien variaatioita sekä näkemään päivittäisen kohinan yli.

Avoin johtaminen ja läpinäkyvä kunnossapitokulttuuri varmistavat, että työt valmistuvat ajallaan ja yhteiset tavoitteet ovat selkeät.

chart_1_icon

 KEHITTÄMINEN HELPOTTUU

Nykytilakartoituksen ansiosta kunnossapidon nykytila on tunnistettu ja toiminnan kannalta olennaiset kehityskohteet priorisoitu. Samalla myös kunnossapidon kehitysresurssien kohdentaminen helpottuu.

Kehityksen roadmap ohjaa toimintaa askel askeleelta kohti maailmanluokan kunnossapitoa.

chart_2_icon

MUUTOKSEN TODENTAMINEN

Kehityksen roadmap ja ajantasainen dokumentaatio auttavat täsmentämään ja todentamaan kunnossapidon prosesseja sekä varmistamaan yhteisen suunnan. Näin myös poikkeamat tekemisessä löydetään nopeammin ja niiden ratkaisu voidaan käynnistää varhaisessa vaiheessa.Miksi ja milloin kunnossapidon nykytila kannattaa kartoittaa?

Kunnossapitoa voidaan kehittää niin yrityksen sisäisin voimin kuin ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Ulkopuolisen asiantuntijan etuna on usein se, että hän katsoo kunnossapidon tilaa tuorein silmin ja ilman historian taakkaa. Laajan kokemuksensa pohjalta ulkopuolinen asiantuntija pystyy myös tunnistamaan olennaisia asioita eri näkökulmista ja tuomaan esiin parhaita käytäntöjä yrityksen omalta toimialalta kuin laajemmin muilta teollisuuden aloilta. 

Kunnossapidon nykytila kannattaa arvioida ainakin, kun: 

1. halutaan muuttaa toimintatapoja, selkeyttää tekemistä tai luoda uusi strategia.

2. organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia.

3. halutaan uutta virtaa tai uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.

junior_designer

Kunnossapidon kehityskumppanuuden vaiheet 

NYKYTILAKARTOITUS
Nykytilakartoitus antaa selkeän kuvan kunnossapidon tämänhetkisestä tilanteesta sekä auttaa tunnistamaan toiminnan vahvuudet sekä eri aikavälin kehityskohteet. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa näkemään asiat objektiivisesti ja totuudenmukaisesti. Toimintaa ei kehitetä enää näppituntuman perusteella.

 

KEHITYKSEN ROADMAP 
Kehityksen roadmap auttaa priorisoimaan tekemistä, löytämään menestyksen kannalta olennaiset asiat sekä fokusoimaan yrityksen  kehitysresurssit oikeaan paikkaan. Harkittujen ja oikein valittujen kehitysaskelten myötä merkittäviä parannuksia on mahdollista saada aikaan nopeasti ja verrattaen pienellä vaivalla.

KUNNOSSAPIDON DOKUMENTAATIO

Ajantasainen dokumentaatio varmistaa, että kunnossapitoon liittyvä data on käyttäjien hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Tavoitteena on avoin ja läpinäkyvä kunnossapitokulttuuri, joka on helppo perehdyttää myös uusille työntekikjöille.

Kunnossapidon_asiantuntijapalvelut-2

Kunnossapidon kehittämisen asiantuntijamme

Ville_Vilhu7


Ville Vilhu

Ville Vilhu vastaa Pinjalla kunnossapidon palvelutuotteiden sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämisestä ja liiketoiminnasta. 
 
Villen vahvuus kunnossapidon huippuasiantuntijana kumpuaa vahvasta ammatillisesta taustasta teollisuuden kunnossapidossa, kunnossapidon kehittämisessä sekä johtamisessa. Kehityssuuntautunut ja tulevaisuuteen katsova ajattelutapa kannustaa ja inspiroi kunnossapidon ammattilaisia jatkuvaan toiminnan kehittämiseen omassa työympäristössä sekä yhdessä verkostojen kanssa.
 
 
Eppu Kuusela


Eppu Kuusela

Eppu Kuusela vastaa Pinjalla avainasiakkuuksista sekä asiakkuuksien kehittämisestä. Tehtäväkuvaan kuuluu myös myyntityö sekä asiantuntijapalveluiden tuottaminen.

Epun kunnossapitotausta on saanut alkuna kunnossapidon opinnoista ja käytännön oppi kertynyt paperikoneiden ja niiden valmistuksen parissa sekä viimeisen kymmenen vuoden aikana kunnossapidon kehitys- ja järjestelmähankkeissa niin Suomessa kuin ulkomailla käyttöönotto-, kehitys-, myynti- ja konsulttirooleissa. Epun erityisosaamista ovat erityisesti kunnossapidon nykytila-analyysit sekä toiminta- ja johtamismallit.
 
 
Tapsa Nylander2

 

Tapsa Nylander

Tapsa Nylander vastaa Pinjalla Novi kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoprojekteista sekä asiakkuuksien hoidosta. Näiden ohella Tapsa osallistuu asiantuntijana kunnossapidon konsultointeihin, auditointeihin, kartoituksiin sekä järjestää tarpeen mukaan asiakkaille räätälöityjä koulutuksia eri aihealueista.

Tapsan vahvuutena on syvällinen kunnossapidon prosessituntemus sekä järjestelmien ja kunnossapitotoiminnan kehitystausta sekä laaja työkokemus tuotannosta, hankinnasta ja kunnossapidosta.
 
 

Tutustu asiantuntijamateriaaleihin

6 tärkeää kunnossapidon mittaria_covers_fi

Opas: 6 tärkeää kunnossapidon mittaria

Webinaaritallenne_Kunnossapidon työnsuunnittelun kehittäminen

Tallenne: Kunnossapidon työnsuunnittelun kehittäminen

Opas-4-vinkkia-ennakoivan-kunnossapidon-kehittamiseen

Opas: 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen

Pinja - kumppanisi liiketoiminnan kehittämiseen

Asset 968

VAHVA KOKEMUS
TEOLLI
SUUDEN KUNNOSSAPIDOSTA

Yli 20 vuoden kokemus kunnossapidon kehittämisestä ja johtamisesta sekä yli 300 omaa kunnossapitojärjestelmä asiakastamme auttavat ymmärtämään millaisten haasteiden ja mahdollisuuksien kanssa kunnossapitokentällä toimitaan.
 
handshake_icon

KESTÄVÄ KUMPPANI

Kehitämme ja tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa koko sen elinkaarella: digitaalisten ratkaisujemme ja asiantuntijoidemme avulla parannat toimitusketjun hallintaa, tuotannon päivittäisjohtamista, kunnossapitoa, työturvallisuutta sekä tiedolla johtamista. 
 
 
people_icon

KOKENEET ASIANTUNTIJAT

Haastamme kumppaneitamme digitalisaation vauhdittamaan muutokseen sekä huippusuoritukseen tuotannon ja kunnossapidon suunnittelussa sekä päivittäisjohtamisessa.
 
 
 
 

Kiinnostuitko? Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä täyttämällä viereinen lomake

tai soittamalla:

 

nyholm_juha

Juha Nyholm

+358 50 585 4727
juha.nyholm@pinja.com