Kunnossapitojärjestelmä käyttöön 6 viikossa

Kunnossapitojärjestelmän näkymä tabletilla

Olemme kertoneet aiemmin blogissamme, mitkä ovat onnistuneen kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton askeleet. Voit lukea lisää näistä viidestä vaiheesta täältä. Tässä artikkelissa keskitymme siihen, miten kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto onnistuu kuudessa viikossa.

Kunnossapitojärjestelmän nopean käyttöönoton hyödyt

Miksi kunnossapitojärjestelmä kannattaa ottaa käyttöön ripeällä aikataululla? Ensinnäkin nopea käyttöönotto auttaa pääsemään nopeammin käsiksi järjestelmän mukanaan tuomiin hyötyihin. Mitä pikemmin järjestelmää päästään käyttämään, sitä nopeammin se alkaa maksaa myös itseään takaisin. 

Toisekseen organisaation sitoutuminen muutosprosessiin ei ennätä laskea, kuten valitettavasti usein käy silloin, jos käyttöönotto venyy. Näin työntekijät ja yrityksen johto ovat paremmin sitoutuneita projektiin ja sen onnistumisen mahdollisuudet ovat paremmat.

→ Lue lisää: Kohti huippusuorituskykyistä teollisuuden kunnossapitoa

Esimerkki 6 viikon käyttöönoton päävaiheista: 

  1. viikko: Projektin kick-off
  2. viikko: Tiedonsiirrot
  3. viikko: Käyttöliittymän parametrisointi
  4. viikko: Koulutus
  5. viikko: Käyttöönotto
  6. viikko: Kehityspäivä

Järjestelmän käyttöönotto työllistää aina hieman myös asiakasta. Esimerkiksi laitetietojen kerääminen on yksi asiakkaan resursseja vaativa toimenpide. Järjestelmätoimittajan tehtävä on auttaa asiakasta arvioimaan heiltä järjestelmän käyttöönottoon vaadittavan työpanoksen suuruus.

Kun kunnossapitojärjestelmä halutaan ottaa käyttöön nopeasti, onkin suositeltavaa, että yrityksestä varataan käyttöönottoon yksi vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä järjestelmätoimittajan suuntaan, ja jolla on mahdollisuus käyttää resursseja käyttöönottoprojektiin.

Miten vältät ylimääräiset viivytykset käyttöönotossa?

Huolellinen tarvekartoitus on avainasemassa kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton onnistumisessa. Kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä kannattaakin suorittaa kunnossapidon nykytilan auditointi. Auditoinnin tavoitteena on selvittää, mitä asioita voidaan laittaa kuntoon järjestelmähankinnan yhteydessä ja mihin kannattaa keskittyä pitkällä aikavälillä. On hyvä, jos auditoinnin suorittamisessa voidaan käyttää samaa kumppania kuin kunnossapitojärjestelmän käyttöönotossa.

Kumppanin pitää myös pystyä haastamaan asiakasta esimerkiksi järjestelmähankkeen realististen tavoitteiden asettamisessa. Yleinen virhe ja kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa viivästyttävä tekijä on se, että yritetään saada käyttöön liian laaja järjestelmäkokonaisuus kerralla. Esimerkiksi varastonhallintaa ei kannata ottaa järjestelmässä käyttöön ennen kuin varastot ovat fyysisesti olemassa ja tavaroilla on siellä omat paikkansa.

Järjestelmätoimittajan valinnassa kannattaa varmistaa, että kumppanilla on hyväksi todistettu ja strukturoitu projektimalli käyttöönottohankkeen läpivientiin. Näin varmistat, että kumppani pystyy viemään projektin onnistuneesti maaliin reippaalla aikataululla. Tämän varmistamisessa auttavat esimerkiksi toimittajan referenssit vastaavista projekteista, joita se on toteuttanut aiemmin.

Haluatko lisätietoa kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta?

Lataa maksuton oppaamme Usein kysytyt kysymykset kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta saadaksesi lisätietoja aiheeseen liittyen.

New Call-to-action

Lue lisää

Blogi: Kannattaako kunnossapitojärjestelmän integraatio? 1+3 hyötyä 
Onko kunnossapidossanne ongelmakohtia? Kehityspäivä voi olla ratkaisu
Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan auditoinnilla – näin se onnistuu!
Teollisuuden kunnossapito - mitä, miten ja miksi?

Juha Nyholm

Juha Nyholm

Toimin Pinjalla Sales Managerina kunnossapidon ratkaisujen parissa. Olen työskennellyt pitkään yhteistyössä teollisuuden kanssa. Vapaa-aikani kuluu omissa ja lasten urheiluharrastuksissa mm. golfia pelatessa ja jalkapalloseuran valmennustehtävissä.

Lue lisää tältä kirjoittajalta