Vaietut laatuongelmat tuotannossa - kuinka luvattu laatu varmistetaan?

Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen

Laatuongelmat tuotannossaMonissa tuotanto-organisaatioissa laatua ei valitettavasti mitata tai varmisteta riittävästi, mutta ongelmaan on olemassa yksinkertaisia, teknologisia ratkaisuja.

Laatu on suomalaisille tärkeä arvo. Kun puhumme laadusta, puhumme siitä ylpeydellä. Meihin kaikkiin on iskostettu ajatus, että suomalaiseen laatuun voi aina luottaa, ja siitä kannattaa maksaa. 

Merkittävä osa suomalaisista yrityksistä kertoo panostavansa tuotteiden luotettavuuteen, toimintavarmuuten tai laatuun. Monille se on myös tärkeä kilpailuetu etenkin globaaleilla markkinoilla. Mutta mitä laatulupauksen toteuttaminen käytännössä vaatii? Riittääkö, että uskotaan jokaisen tekevän työnsä huolella joka päivä ja joka tunti? Eli käytännössä, miten annetut lupaukset pidetään? Monissa tuotanto-organisaatioissa laatua ei valitettavasti mitata tai varmisteta riittävästi, mutta ongelmaan on olemassa yksinkertaisia, teknologisia ratkaisuja.

Laatulupauksen harha: Sanahelinää vai täyttä totta?

Asiakkaiden odotukset tuotteita ja niiden laatua kohtaan kasvavat jatkuvasti, ja asiakkaan kokema laatu on yksinkertaisesti kyettävä varmistamaan, jos kilpailussa halutaan pärjätä. Monissa tuotantoyrityksissä asiakaslupausten paikkansapitävyyttä kuitenkin mitataan ja todennetaan vaihtelevasti. Laadun testaaminen ja varmistaminen eivät välttämättä kuulu päivittäiseen toimintatapaan tai johtamisen asialistalle, tai niille ei ole määritetty prosessin omistajaa, saati vaadittavaa järjestelmää. Jokaisen laatulupauksen antavan tai sen lunastamisesta vastaavan on hyvä kohdallaan pohtia, miten tuotannon laatuasiat kestäisivät läpivalaisun, jos sellainen tänään tehtäisiin?

Esimerkiksi reklamaatiot ovat yksi yleisimmistä tuotantoyritysten kohtaamista laatuongelmista. Reklamaatioista ollaan usein hyvin tietoisia, niitä osataan jopa odottaa ja niiden jälkitöihin käytetään paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Miksei siis reklamaatiokäsittelyjen sijaan investoitaisi suoraan niiden ehkäisyyn ja asiakassuhteiden ylläpitoon? Tällöin oltaisiin jo oikealla, kasvuun tähtäävällä tiellä.

Yleisimpiä laatuongelmia ja niiden seurauksia ovat mm.:

  • Reklamaatiokäsittelyt
  • Lisätyökustannukset korjauksista ja huolloista
  • Materiaalikulut uudelleenvalmistuksesta
  • Tuotannon uudelleensuunnittelu
  • Tuotteiden uudelleensuunnittelu
  • Vahingonkorvausvaatimukset ja sopimussanktiot

Näistä ongelmista suurin osa olisi pitkältä ehkäistävissä oikeanlaisen teknologian avulla.

Laatulupauksen antaminen asiakkaalle ja tämän lupauksen lunastaminen on harvoin yksinkertaista tai helppoa. Se, mitä voidaan kuitenkin yksinkertaistaa on esimerkiksi lupaus siitä, että jokainen tuote on testattu tarkastelun kestävällä tavalla. Ollaan jo pitkällä, jos voidaan luvata, että laadun varmistuksen sisällä inhimillisten virheiden osuus on minimoitu teknologiaa hyödyntäen.

Testausjärjestelmä laadunvarmistuksen ytimessä

Testausjärjestelmäkaavio

Automaattinen testaussovellus hoitaa koko testausprosessin hallinnan sekä raporttien tuottamisen eri sidosryhmille.

Laadun varmistaminen ei ole niin vaativaa ja kallista, kuin monesti ajatellaan. Esimerkiksi laatu- ja testausjärjestelmä maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan jo yhden heikkolaatuisen tuote-erän kohdalla, kun tulevilta reklamaatioilta ja niiden aiheuttamilta kuluilta vältytään.

Kun testausjärjestelmä otetaan käyttöön ammattilaisen kanssa ja prosessi suunnitellaan hyvin, koko organisaatio hyötyy uudenlaisesta toimintatavasta. Tällöin tietoa kerätään eri tuotantolinjan kohdista ja vaiheista, ja tietoa tuotetaan muillekin kuin vain testaajan käyttöön.

Kun testausjärjestelmään yhdistetään älykästä teknologiaa, saadaan aikaan useita toimintoja tehostava ympäristö. Automaattinen testaussovellus hoitaa koko testausprosessin hallinnan sekä raporttien tuottamisen eri sidosryhmille. Testausta voidaan suorittaa useilla eri linjastoilla useille eri tuoteryhmille vaikka samanaikaisesti, kullekin tuotteelle määritettyjen vaatimusten mukaisesti, ja kaikki tieto yhdistetään yhteen ja samaan järjestelmään. 

Erilaisten rajapintojen avulla testausjärjestelmän tuottama data saadaan paitsi tuoteomistajien ja testaajien käyttöön, myös laadunseurantaan, tuotekehitykseen, työnjohdolle sekä asiakkaille. Myös kokonainen tuotantoketju alihankkijoita myöten voidaan linkittää yhteen ja samaan testaus- ja laadunhallintajärjestelmään. Tällöin laatua voidaan jatkuvasti seurata ja kehittää systemaattisesti ja automatisoidusti.

Haluatko lisätietoja?

Pidimme aiemmin webinaarin tuotannon laatuongelmiin liittyen. Webinaarissa kävimme läpi yleisimpiä laatuongelmia suomalaisissa teollisuusorganisaatioissa eri näkökulmista, sekä esittelimme laatu- ja testausjärjestelmän toimintaa käytännössä. 

Katso tallenne webinaarista täältä.

Lue lisää

Mittaus- ja testausprojektissa vahva järjestelmäosaaminen on onnistumisen avaintekijä – Pinjalla hallitaan LabVIEW-ohjelmointi
Opas: Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä investointina
Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistus

Teemu Väyrynen

Teemu Väyrynen

Työskentelen Pinjalla Sales Managerina mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmiä tuottavassa liiketoimintayksikössä. Olen työskennellyt teollisuuden tuotekehitys- ja laatuasioiden parissa jo reilun 6 vuoden ajan niin ohjelmistokehitys-, järjestelmäsuunnittelu-, projektointi- kuin myyntitehtävissäkin. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien, matkustelun ja urheilun parissa.