Laserkeilaus säiliövalmistuksessa ja elinkaaren hallinnassa – 3 syytä, miksi laserkeilaus kannattaa

leica_laserkeilain

 

Laserkeilaus on muodostunut teollisuudessa standardiksi varsinkin modernisointiprojekteissa. Investointi muutaman tunnin laserkeilaukseen maksaa itsensä takaisin, koska silloin voidaan olla varmoja, että lähtötiedot ja dokumentaatio ovat kunnossa. On kuitenkin selvää, ettei laserkeilauksen täyttä potentiaalia ole vielä läheskään hyödynnetty. Listasin alle muutamia keinoja, miten laserkeilausta voidaan hyödyntää säiliön valmistuksen eri vaiheissa ja säiliöiden elinkaaren hallinnassa kannattavasti.

Nopeaa ja tarkkaa suunnittelua laserkeilauksen avulla


Ennen säiliön rakentamista tulee kartoittaa huolellisesti säiliön käyttötarkoitus, ympäristö ja niiden asettamat vaatimukset säiliölle. Esimerkiksi vaarallisten kemikaalien varastointiin käytettäville säiliöille täytyy määritellä riittävät suojaetäisyydet, vuotoaltaat ja arvioida mahdolliset onnettomuusskenaariot, joita on huomattavasti havainnollisempaa tarkastella kolmiuloitteisesti. 

Olemassa olevaan tehdasympäristöön rakennettavan säiliön kohdalla pitää myös huomioida paljon olemassa olevia maanmuotoja, rakenteita, putkistoja ja myös rakentamisen aikaista logistiikkaa. Valitettavan usein suunnitelmat kuitenkin perustuvat vain kaksiulotteisiin, ei ajan tasalla oleviin piirustuksiin tai epätarkkoihin mittauksiin. Se saattaa aiheuttaa haasteita säiliön valmistus- ja käyttöönottovaiheessa. 

Laserkeilaamalla saadaan säiliön sijoitusympäristöstä tai vanhan säiliön putkistosta sekä muista rakenteista millintarkka, kolmiuloitteinen malli. Laserkeilauksessa syntyvä 3D-malli on huomattavasti käyttökelpoisempi kuin vaikkapa alueesta otetut valokuvat. Säiliö voidaan visualisoida ympäristöön, jolloin tuloksena on tarkka ja luotettava suunnitelma.

Laserkeilaus tuo varmuutta laadunvarmistuksen ja dokumentoinnin muodossa

laserkeilaus_sailio

Laserkeilaus säiliön sisältä

Säiliön valmistuttua, tai jo valmistuksen eri vaiheissa, laatua voidaan tarkkailla kattavasti ja yksityiskohtaisesti laserkeilaimen avulla. Laserkeilauksen ansiosta poikkeavuudet säiliön tilavuudessa, pyöreydessä, suoruudessa tai hitsien ja yhteiden sijainnissa voidaan tarkistaa ketterästi ja varmistaa, että säiliö vastaa vaadittua valmistusstandardia. Lisäksi laserkeilaustekniikalla voidaan suorittaa säiliön tarkka tilavuuden ja turvarajojen määritys, joka on vaatimuksena esimerkiksi kaupallisessa varastointiliiketoiminnassa. 

Laserkeilauksen avulla laatua sekä työn etenemistä voidaan valvoa ja dokumentoida tarkasti ja kattavasti koko projektin ajan. Parhaassa tapauksessa virheet, kuten kallistumat tai perustusten liiallinen painuminen, voidaan huomata hyvissä ajoin, jolloin korjausliikkeiden tekeminen on vielä mahdollista. Lisäksi kattava dokumentaatio on turvana mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkomisessa myös projektin päättymisen jälkeen.

Laserkeilaus apuna säiliön elinkaaren hallinnassa

Kokemuksemme mukaan hyvin monen säiliön omistajan dokumentointi on ajalta, kun säiliö on valmistettu. Piirustuksia ja laskentaraportteja ei ole välttämättä päivitetty edes rakentamisen jälkeen, ja lähtökohtaisesti niihin ei voi sataprosenttisesti luottaa.

Laserkeilauksen avulla muutoksia säiliön muodossa, perustuksissa tai ympäristössä voidaan seurata tarkasti ja ennakoiden. Laserkeilaus yhdistettynä säännöllisiin säiliöiden NDT-menetelmillä (rikkomaton ainekoestus) tehtyihin säiliötarkastuksiin, antaa säiliön omistajalle hyvät lähtökohdat säiliön elinkaarenhallintaan. Säännöllisesti dokumentoitu tieto antaa mahdollisuuden seurata muutoksia ja reagoida ajoissa, jos jotain yllättävää ilmaantuu. 

Laserkeilatun kohteen pistepilvimalli toimii myös tulevaisuudessa muutosten suunnittelun pohjana. Jos säiliön sisään halutaan esimerkiksi lisätä kelluva välikatto (IFR) tai ehkäistä tuotteen kerrostumista sekoituksella, onnistuu suunnittelu ketterämmin valmiin laserkeilatun, kolmiuloitteisen mallin ansiosta. Kokonaisuudessaan laserkeilaus nopeuttaa suunnittelutyötä, kasvattaa suunnittelun laatua sekä tekee toteutuksesta ja toimituksesta sujuvampaa.

Lisätietoja

Haluatko lukea lisää laserkeilauksesta ja sen mahdollisuuksista teollisuudessa? Lataa opas: Laserkeilaus teollisuuden suunnitteluprojekteissa.

Lue lisää

Laserkeilaus tukee teollisuuden uudistamista millimetrin tarkasti
Opas: Projektitoimitusmallit teollisuuden investoinneissa

Jimi Pulkka

Jimi Pulkka

Vastaan Pinjalla teknisistä palveluista, joihin lukeutuvat laserkeilaus, värähtelyanalyysit ja virtauslaskenta. Taustani on vahvasti lujuuslaskennassa, jonka parissa olen toiminut erilaisissa työtehtävissä ja projekteissa 20 vuoden ajan. Vapaa-aikani kuluu liikunnan ja perheen parissa sekä koneita ja autoja korjaillen.

Lue lisää tältä kirjoittajalta