Tutustu Lean-aiheeseen:

Mitä | Miksi | Kenelle | Miten | Lisätietoja

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa loppuasiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja valmistusprosessista.

Keskeisintä Lean-tuotannossa on tunnistaa ja eliminoida hävikin määrä nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua.

 

Mitä Lean-tuotanto on?

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten asioiden sijaan.

Tuotannossa Lean-prosessijohtamisen tarkoituksena on vähentää valmistuksessa syntyviä hukkia eli tuottamattomia toimintoja ja parantaa näin koko yrityksen tuottavuutta. Lue lisää aiheesta blogistamme: Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?

Pääset syventymään Sinua voisi myös kiinnostaa maksuton oppaamme: 5S viitoittaa tien Lean-tuotantoon.

 

 

Miksi yrityksen kannattaa siirtyä Lean-tuotantoon?

Lean-ajattelutavan avulla voidaan vähentää mm. tuotannossa esiintyvää vaihtelua, minimoida hukka ja lisätä virtausta. Lean-tuotannon onnistuminen vaatii reaaliaikaista, visuaalista ja helposti kaikkien saatavilla olevaa dataa. Tähän tarkoitukseen yrityksen muihin järjestelmiin integroitu seurantajärjestelmä on tehokas ratkaisu.

Lean-päivittäisjohtamiseen siirtymisellä on vaikutusta paitsi tuotannon, myös kunnossapidon, tuotannonsuunnittelun, tuotekehityksen ja jopa IT-osaston sekä ylimmän johdon käytäntöihin. 

Esimerkiksi Andon-menetelmän yhdistäminen Lean tuotantoon mahdollistaa sujuvamman tiedonkulun ongelmien ilmetessä. Toimintamallin ja järjestelmän avulla voidaan ilmoittaa tuotannon tukitoiminnoille, tuotannon työnjohdolle tai muille tuotannon työntekijöille prosessia tai laatua koskevasta ongelmasta juuri sillä hetkellä, kun se tapahtuu. 

Usein Lean-ajattelutapaa lähdetään soveltamaan tuotantoympäristössä esimerkiksi kehittämällä jotakin tiettyä tuotantoprosessia. Korjausliikkeiden jälkeen prosessi pysyy hetken aikaa hyvässä kunnossa, mutta palautuu pikkuhiljaa takaisin lähelle lähtötilannetta, ellei prosessille luoda omaa seurantamallia, jonka avulla saavutettu taso pystytään säilyttämään. Rutiininomainen päivittäisjohtaminen eli Shop Floor Management on ratkaisu tähän.

 

 

Kenelle Lean-tuotanto sopii?

Merkittävä osa Lean-tuotannon periaatteista sopii sovellettavaksi lähestulkoon jokaisessa tuotteita tai palveluita tuottavassa organisaatiossa. Yleensä Lean-ajattelutavan omaksuminen tuotannossa vaatii myös organisaation sisäisten prosessien perusteellisen läpikäynnin

Lean-periaate liittyy vahvasti myös ARROW Operational Excellence -konseptiimme, joka keskittyy tuottavuuden ja päivittäisjohtamisen parantamiseen, tiedon digitalisoinnin ja visuaalisen johtamisen avulla. Olemme auttaneet yrityksiä monilta eri teollisuuden aloilta yli 25 vuoden ajan.

Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin tuotannon ja kunnossapidon tehostamiseen liittyen!

 

 

Miten Lean-tuotantoon siirrytään?

Muutos perinteisestä organisaatiosta kohti Lean-suuntautunutta tuotantotapaa on vaativa, mutta kokonaistehokkuuden kannalta kannattava polku. 

Tuotannon automaattinen seuranta ja tiedonkeruu ovat tuotannon päivittäisjohtamisen lisäksi yksi Lean-tuotannon konkreettisimmista työkaluista. Koneseurannan avulla päästään kiinni tuotannon nykytilaan, kuten koneiden kapasiteettiin, käyntiaikoihin ja pysähdysten syihin. Nämä tiedot ovat edellytys tuotannon tehokkaalle operatiiviselle johtamiselle ja siksi tärkeä investointi kaikille tuotantoyrityksille – erityisesti niille, joilla on tuotannossaan käytössä paljon koneita.

Askeleet Lean-tuotantoon siirtymiseksi – tutustu kaksiosaiseen webinaarisarjaamme "Tavoitteena Lean-tuotanto" tuotannon muuttamiseen Lean-ajattelutavan mukaiseksi:

Katso webinaarin 1. osan maksuton tallenne: Koneseurannalla luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa tuotannosta.

webinar_towards_lean_part_1_cover_fi

Katso webinaarin 2. osan maksuton tallenne: Tuotannon päivittäisjohtaminen – ERP vai ketterä MES?

webinar_towards_lean_part_2_cover_fi

 

Lue lisää aiheesta blogistamme:

Lue blogi lean-tuotantoon liittyen: Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

Lue artikkeli 🡢

Lue blogiartikkeli lean-tuotantoon liittyen: 5S-menetelmällä siiteyttä ja järjestystä tuotantotiloihin

5S menetelmällä siisteyttä ja järjestystä tuotantotiloihin

Lue artikkeli 🡢

Lue blogiartikkeli lean-tuotantoon liittyen: Tiedon visuaalisuuden merkitys Lean-päivittäisjohtamisessa

Tiedon visuaalisuuden merkitys Lean-päivittäisjohtamisessa

Lue artikkeli 🡢

Lisää Lean-aiheisia artikkeleita löydät täältä 🡢

 

GEMA – markkinoiden helppokäyttöisin MES-ratkaisu

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä. GEMA on takuuvarmasti helpoin ja kustannustehokkain tapa lähteä kehittämään tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Kyse on MES-tason järjestelmäratkaisusta, jolla osallistat ja motivoit tuotannon operaattorin mukaan kehittämiseen.

Tutustu ratkaisuun 🡢

 

Haluatko lisätietoja?

Lean tuotannon johtamista tukevan järjestelmän valinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Tutustu järjestelmäratkaisuihimme täällä tai pyydä maksuton asiantuntija-arvio.