Miten valita projektitoimitusmalli meriteollisuuden investointeihin?

Merimies laivan kannella

Meriteollisuuden investoinnit ovat pitkän tähtäimen panostuksia tulevaisuuden turvaamiseksi. Osa investoinneista on pakollisia muuttuvien vaatimusten täyttämiseksi, mutta suuri osa niistä perustuu elinkaaren hallintaan ja kannattavuuden parantamiseen. Lisäksi on olemassa hyvin erikokoisia projekteja aina uuden laivan rakentamisesta olemassa olevien järjestelmien parantamiseen. Mitä erilaisten projektien toimitusmallien valinnassa tulee huomioida?

Projektitoimitusmalli valitaan aina tapauskohtaisesti. Tyypillisimmät projektitoimitusmallit meriteollisuudessa ovat projektin kokonaistoimitus (EPC), projektin osatoimitus (EPS) ja projektin hajautettu toimitus (EPCM). Pääasia on, että vastuunjako on selkeästi sovittu ja valittu kokonaisuus täyttää ne vaatimukset ja tavoitteet, joita investoinnille on asetettu. Yksittäisen projektin sisällä voidaan hyödyntää useampia eri toimituskokonaisuuksia tai -malleja ja valinta riippuu pitkälti projektin tavoitteista, saatavilla olevista resursseista ja osaamisesta. 

Ennen projektiin sopivan toimitusmallin valintaa kannattaa pohtia vastaukset vähintään seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka selkeät ovat projektin tavoitteet? 
  • Tarvitaanko suunnitteluun tueksi ulkopuolista näkemystä?
  • Millainen on projektin aikataulu ja budjetti?
  • Kuinka tiiviisti halutaan olla osana projektin läpivientiä? 
  • Mitä projektiin vaadittavaa osaamista on jo omasta takaa? Mitä tarvitaan ulkopuolelta?
  • Miltä osin omat resurssit riittävät projektin koordinoimiseksi tai kuinka tiiviisti omaa henkilöstöä ollaan valmiita sitomaan projektin toteutukseen ja johtamiseen?

Avainasemassa huolellinen suunnittelu, kokenut kumppani ja läpinäkyvä viestintä 

Meriteollisuuden suuret investoinnit vaativat erityisen huolellista suunnittelua, ennakointia, riskienhallintaa ja johtamista. Sopivan toimitusmallin valinta tulee ajankohtaiseksi jo projektin esisuunnitteluvaiheessa, ennen varsinaisen investointipäätöksen tekemistä. Jos yllä oleviin kysymyksiin vastaaminen tuntuu haastavalta, osaa kokenut kumppani neuvoa resurssien kartoittamisessa ja sopivan projektitoimitusmallin tunnistamisessa.  

Onnistuneen projektin edellytyksenä on huolellisen suunnittelun lisäksi läpinäkyvä ja tehokas viestintä, sillä toimittajia ja alihankkijoita on valitusta projektitoimitusmallista huolimatta tyypillisesti useita. Siksi myös kumppanin valinnassa kannattaa olla tarkkana – kumppani on asiakkaan tärkein, ellei jopa ainoa, rajapinta myös viestinnässä. 

Kumppanin tai kumppanien valintaan vaikuttaa luonnollisesti myös projektin toimitusmalli, sillä eri toimijat tarjoavat erilaisia ratkaisuja kokonaistoimituksesta (EPC) hajautettuun toimitukseen (EPCM). Me Pinjalla teemme joustavia EPCM-toimituksia. EPCM-toimitusmalli on lähes kiistatta ketterin, joustavin ja kustannustehokkain malli myös meriteollisuuden projektitoimituksiin. 

Haluatko lisätietoa?

Kerromme eri toimitusmalleista ja sopivan mallin valinnasta lisää oppaassamme Projektitoimitusmallit meriteollisuuden investoinneissa.

Lue lisää

Hybridiratkaisuilla vähäpäästöisempää ja älykkäämpää merenkulkua
Meriteollisuus

Esa Tikkanen

Esa Tikkanen

Työskentelen Pinjalla Business Managerina meriteollisuuden yksikössä. Olen toiminut yli 15 vuotta erilaisten alusten parissa erityisesti käyttöönottotehtävissä. Minua kiinnostaa löytää ratkaisuja, joilla merenkulun päästöjä saadaan alemmas kustannustehokkaasti. Vapaa-aika kuluu mökkeilyn, moottoripyöräilyn, musiikin ja purjehduksen parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta