Mittaus- ja testausprojektissa vahva järjestelmäosaaminen on onnistumisen avaintekijä – Pinjalla hallitaan LabVIEW-ohjelmointi

pinja 100% laatuOrganisaation tuotteiden ja palvelujen laatu määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia.

Laatu on toimialasta riippumaton liiketoiminnan vaatimus. Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmillä voidaan varmistaa tuotteiden virheettömyys. Oikean järjestelmäkehityskumppanin sekä järjestelmäalustan valitseminen on kriittistä, jotta yritys saa omia testaustarpeitaan vastaavan järjestelmän.

Järjestelmä jämäköittää laadunvarmistusprosessia

Järjestelmä tuo testaus ja mittausprosessiin kaivattua jämäköitymistä sekä standardointia. Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä automatisoi testausprosessit, mittausdatan keräyksen ja tallennuksen, laitteiden ohjaukset, datan analyysin sekä tulosten raportoinnin. Sen ansiosta isojenkin mittausdatamäärien tallentaminen ja analysointi voidaan suorittaa luotettavasti.

Järjestelmä tarjoaa testauksen tueksi työkaluja, jotka parantavat testattavan ilmiön ymmärrystä. Testaukseen liittyvä manuaalinen työ vähenee ja samalla mittaustarkkuus parantuu. Lopputuloksena saadaan entistä parempi ja luotettavammin toimiva prosessi tai tuote.

Millaista osaamista järjestelmäkehitysprojektien läpivienti onnistuneesti vaatii?

pinja Käyttöliittymänäkymä

Hyvä järjestelmätoimittaja ymmärtää tekniikan rajat: mm. miten testausohjelmistoja käytetään ja hyödynnetään osana sovelluksia ja miten tekniikka soveltuu kyseiseen mittaustarpeeseen.

Mittaus- ja testausjärjestelmäprojekteissa projektin määrittely, hallinta ja johtaminen ovat avainasemassa projektin onnistuneen läpiviennin kannalta. Projektin epäonnistuminen on vaarana silloin, jos tilaaja eikä sitä kautta toimittaja ole ymmärtänyt todellisia järjestelmän käyttötarkoitukseen liittyviä vaatimuksia. Lopputulos ei tällöin vastaa tilaajan odotuksia. 

Toimittajan teknologiaosaaminen ei myöskään aina riitä tilaajan tarpeisiin, mistä johtuen osa tarvittavista ominaisuuksista ei ikinä siirry käyttöön toimimattomuuden tai monimutkaisen käytettävyyden takia. Ammattitaitoisen ja kokeneen järjestelmätoimittajan avulla varmistat parhaat edellytykset kehityshankkeesi läpivientiin, ylläpitoon ja jatkokehitykseen. 

7 asiaa, joita hyvältä järjestelmätoimittajalta odottaa:

  1. Järjestelmätoimittajan pitää ymmärtää mitattava ilmiö, tekninen ympäristö sekä mittauksen kohteena olevat fysikaaliset suureet. Tässä auttaa järjestelmätoimittajalta löytyvä insinööriosaaminen.
  2. Järjestelmätoimittaja ymmärtää tekniikan rajat. Miten testausohjelmistoja käytetään ja hyödynnetään osana sovelluksia? Miten tekniikka soveltuu kyseiseen mittaustarpeeseen?
  3. Järjestelmätoimittajalla on osaaminen ohjelmistokehityksestä, arkkitehtuureista ja alustoista, joita järjestelmätoimituksissa sovelletaan. Kehitystiimin teknologisen kompetenssin määrityksenä toimii laitevalmistajan sertifioimat kehitysresurssit.
  4. Järjestelmätoimittaja on mittaus- ja ohjauslaitteistojen valmistajan määrittelemä teknologiatoimittajakumppani.
  5. Järjestelmätoimittajalla on riittävä projektijohto- ja projektinhallintaosaaminen. Järjestelmäprojekti edellyttää jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja toteuttavan organisaation välillä, jotta punainen lanka siitä, mihin tarpeeseen järjestelmää kehitetään, säilyy.
  6. Järjestelmätoimittajalla on referenssejä ja kokemusta mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmien toimittamisesta teollisuuden tuotantokriittisiin sovelluksiin.  
  7. Järjestelmätoimittaja kehittää ja toimittaa järjestelmät tuotantotiimillä, eikä yksittäisen henkilön voimin. Tällä taataan tuotantokriittisten järjestelmien ylläpito, tuki ja jatkokehitys kaikissa tilanteissa.

  National Instrumentsin LabVIEW-ohjelmointikielen ja laitteistojen avulla voidaan luoda tarpeeseen sopiva mittaus- ja testausjärjestelmä

pinja_LabVIEW_code

National Instrumentsin LabVIEW on maailmanlaajuisesti käytetyin ympäristö ja ohjelmistokieli, jonka avulla luodaan asiakkaan tarpeen mukainen mittaus- ja testausohjelma.

National Instrumentsin LabVIEW on johtava teknologia testausjärjestelmien toteuttamisessa ja kehittämisessä. Se on maailmanlaajuisesti käytetyin ympäristö ja ohjelmistokieli, jonka avulla luodaan asiakkaan tarpeen mukainen mittaus- ja testausohjelma. LabVIEW-ohjelmointikieli integroituu saumattomasti National Instrumentsin mittaus- ja ohjauslaitteistoihin, joista voidaan rakentaa tarvittava modulaarinen laitteistokokoonpano. 

Tavoitteena mittaus- ja testausprojektissa on yleensä rakentaa järjestelmä, jonka avulla voidaan ohjata testausprosessia sekä koota ja hallita mittausdataa tehokkaasti. Mitattavia ilmiöitä, mittalaitteita ja mittauspaikkoja voi olla paljon ja näitä pitää pystyä hallitsemaan tehokkaasti yhden järjestelmän kautta. 

Vaikka mitattava kokonaisuus voi olla monimutkainen, ei mittausjärjestelmän tarvitse olla sitä. LabVIEW:llä on vuosikymmenien tuotekehitystausta ja koeteltu teknologia: tämä takaa vakaan järjestelmäympäristön, joka sisältää valmiina kattavat laite- ja liityntärajapinnat.

Lataa maksuton opas mittausjärjestelmään investoinnista!

Lataa maksuton opas mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmään investoinnista. Oppaassa kerromme, millaisia hyötyjä mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmät voivat tuoda ja mistä tunnistaa hyvän mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmän?

Lue lisää

Prosessitekniikan testiympäristön automatisoinnissa "tee se itse" ei säästä aikaa eikä rahaa
Mittaus ja anturit

Kalle Ahola

Kalle Ahola

Vastaan Pinja-konsernissa testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmien kehityksestä ja tuotannosta, joiden parissa olen työskennellyt yli 20 vuoden ajan. Projekteissa teen mm. tekniset määrittelyt. Vapaalla harrastan purjehdusta ja jääkiekkoa, loppuaika kuluu perheen kanssa aikaa viettäen.

Lue lisää tältä kirjoittajalta