Teollisuudessa onnistunut laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää huolellista suunnittelua

Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen

Mies tutkii teollisuuslaitteistoa

Investoimalla mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmään teollisuudessa, investoidaan samalla myös laatuun ja brändin luotettavuuteen. Se mahdollistaa laadukkaiden ja pitkäikäisten tuotteiden toimittamisen asiakkaille, sekä säästää kallisarvoisia resursseja tuottavampiin työtehtäviin. Varmistettu ja testattu laatu onkin erinomainen tapa erottua kilpailijoista ja saavuttaa merkittävääkin kilpailuetua.

Ainoastaan uusi järjestelmä ei kuitenkaan ratkaise haasteita tai tuo kilpailuetua itsessään. Jotta järjestelmä aidosti hyödyttää toimintaa ja auttaa laadunhallinnassa, on sen käyttöönotto tapahduttava onnistuneesti ja jalkauduttava jokapäiväiseen käyttöön osana toimintamalleja ja -prosesseja. 

Laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönottoprojektin 6 askelta

Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönotto on prosessina aina tapauskohtainen. Prosessi riippuu muun muassa olemassa olevista järjestelmistä sekä siitä, millä tasolla mittausta ja testausta on aiemmin tehty. Useimmiten järjestelmän käyttöönottoprosessi etenee kuitenkin seuraavien 6 askeleen kautta:  

  1. Esisuunnittelu ja tarpeiden kartoitus
  2. Järjestelmän määrittely ja suunnittelu
  3. Järjestelmän toteutus
  4. Järjestelmän FAT-testaus (factory acceptance test)
  5. Järjestelmän käyttöönotto ja SAT-testaus (site acceptance test)
  6. Järjestelmän ylläpito ja päivittäminen

Vaikka kaikki 6 askelta ovatkin tärkeitä ja tukevat toisiaan, esisuunnitteluvaihe ja tarvekartoitus on jopa tärkein vaihe koko käyttöönottoprojektia.

Esisuunnittelu määrittää tarpeet, toiveet ja rajoitukset

Onnistuneen ja kustannustehokkaan projektin tärkeimpänä vaiheena on kattavasti suoritettu esisuunnittelu osaavan kumppanin kanssa. Esisuunnitteluvaiheeseen tehdyt panostukset maksavat moninkertaisesti itsensä takaisin projektin aikana. 

Alkuun on tärkeää määritellä järjestelmän rooli tehtaan toiminnassa: millaisia hyötyjä siltä haetaan ja kuinka järjestelmä integroituu muihin organisaation käytössä oleviin järjestelmiin. Nykyaikaiset mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmät eivät ole enää itsenäisiä laitteita, vaan linkittyneitä tuotannon muihin järjestelmiin rajapintojen kautta.

Esisuunnitteluvaiheessa tehdään yhdessä alustavat määritykset sille, mitä tulevalta järjestelmältä toivotaan, millaisia hyötyjä sen avulla halutaan saavuttaa, ja millaisia haasteita sen on tarkoitus ratkaista. Tärkeää tarvekartoituksessa on huomioida esimerkiksi:

  • Millaisia toiveita ja tarpeita järjestelmää käyttävällä henkilöstöllä on?
  • Mitkä ovat nykyisen tuotannon ja järjestelmäkokonaisuuden asettamat rajoitukset?
  • Millaista tietoa tuotannosta tarvitaan esimerkiksi raportointia varten?

Toisaalta on hyvä erotella myös tarpeet ja toiveet toisistaan. Mitkä ovat asioita tai ominaisuuksia, joita järjestelmältä ehdottomasti vaaditaan, ja mitkä taas toivottuja, mutta ei-välttämättömiä ominaisuuksia? Listaus tärkeistä ja toivotuista ominaisuuksista auttaa järjestelmän toimittajaa arvioimaan, mikä on lopullisessa toteutuksessa olennaista ja panostusten arvoista.

Järjestelmän toimittajan vastuulla on toteuttaa huolellinen taustakartoitus ja esisuunnittelu, jotta asiakkaan toiveet ja tarpeet tulevat riittävän tarkasti esiin. Kokenut järjestelmäkumppani osaa myös ohjata ja neuvoa valintojen tekemisessä: yhdessä on hyvä pohtia, mitä ja miten kannattaa testata ja mitata - järjestelmän rajoitukset huomioiden.

Lisätietoa aiheesta

Mikäli kiinnostuit onnistuneen käyttöönottoprojektin askeleista, suosittelen sinua lataamaan aiheesta asiantuntijaoppaamme: Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönotto - 6 askelta laadunhallinnan varmistamiseen.

Lue lisää

Vaietut laatuongelmat tuotannossa - kuinka luvattu laatu varmistetaan?
Mittaus- ja testausprojektissa vahva järjestelmäosaaminen on onnistumisen avaintekijä – Pinjalla hallitaan LabVIEW-ohjelmointi
Opas: Mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmä investointina

Teemu Väyrynen

Teemu Väyrynen

Työskentelen Pinjalla Sales Managerina mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmiä tuottavassa liiketoimintayksikössä. Olen työskennellyt teollisuuden tuotekehitys- ja laatuasioiden parissa jo reilun 6 vuoden ajan niin ohjelmistokehitys-, järjestelmäsuunnittelu-, projektointi- kuin myyntitehtävissäkin. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien, matkustelun ja urheilun parissa.