Asiantuntijaopas kestävyysraportointiin energia- ja kiertotaloustoimialalla

Tässä opaassa kerromme EU:n uusien kestävyyraportointivelvoitteiden asettamista vaatimuksista energia-alan ja kiertotalouden toimijoille. Kriteerien tarkoituksena on kestävän kehityksen ja ympäristön monimuotoisuuden turvaaminen.

Energiantuotannossa käytettävien materiaalien alkuperään ja tuotannon sekä kuljetuksen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. EU:n asettama Uusiutuvan energian direktiivi eli niin sanottu RED II -direktiivi ohjaa jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä ympäristötietoisempaan suuntaan.

Tästä seuraa toimijoille uudenlainen haaste: on raportoitava aiempaa tarkemmin toiminnan ympäristövaikutuksista. Kestävyysraportointia voidaan periaatteessa hoitaa Excel-taulukkolaskennan avulla. Käsityönä tehtävä raportointi onkin tuttua monelle alan toimijalle. Käytännössä helpoin ja luotettavin tie on kuitenkin automatisoida toimitusketjun raportointia siihen tarkoitetulla sovelluksella.

Tässä oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kestävyysraportointivelvoitteen sisältö 
  • Ketä velvoitteet koskevat
  • Kestävyysraportoinnin kolmoishaaste
  • Vaihtoehdot kestävyysraportoinnin suorittamiseen

guide_sustainability_reporting_cover_fi
Lataa asiantuntijaopas täyttämällä oheinen lomake. Opas on maksuton eikä  lataaminen sido sinua mihinkään.