Alati muuttuvat säännökset ja standardit sekä ohjelmistojen yhä suurempi merkitys ovat tehneet lääkinnällisten laitteiden ja järjestelmien ohjelmistojen kehityksestä hyvin haastavaa. MDR:n tavoitteena on selkeyttää Euroopan lääkinnällisten laitteiden markkinoita.

MDR:n myötä lääkinnällisten laitteiden valmistajien vastuut laajenevat merkittävästi ja yhä useamman lääkinnällisen laitteen ohjelmiston riskiluokitus kasvaa. Näin ollen laitteista ja järjestelmistä tulee entistä turvallisempia.

Opas on englanniksi.

Tästä oppaasta saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on MDR?
  • Miten se vaikuttaa ohjelmistokehitykseen?
  • Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka ottaa huomioon?

guide_medical_device_regulation_cover_fi

Download the guide by filling out the form below. The guide is free of charge and downloading does not bind you to anything.