Mittaroi OEE-tunnuslukua oikein  ja vältä ainakin nämä 5 sudenkuoppaa

Oletko kiinnostunut tuotannon kokonaistehokkuuden mittaamisesta ja harkinnut aloittavasi tai jo aloittanut OEE-mittaroinnin tuotannossanne? OEE on tuotannon tehokkuuden mittaamiseen tarkoitettu tunnusluku. OEE on laajasti käytetty, vaikkakin ei aivan yksiselitteinen mittari. Jotta OEE-mittaroinnissa voidaan onnistua, on hyvä tietää siihen liittyvät sudenkuopat. Välttämällä virheet mittaroinnissa, voidaan päästä aitoon tuotannon tehokkuuden parantamiseen. 7

Materiaalissa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten OEE-tunnusluku lasketaan?
  • Millaisia virheitä OEE:n mittaamisessa ja hyödyntämisessä yleensä syntyy?
  • Milloin ja miten OEE-tunnuslukua kannattaa mitata ja hyödyntää?

guide_measure_OEE_correctly_cover_fi

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.