Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin

Suomessa jätelaki on vaatinut siirtoasiakirjan käyttöä tiettyjen jätteiden kuljetuksessa jo vuodesta 2012. Siirtoasiakirjan on tarkoitus turvata vaarallisten jätteiden asianmukainen käsittely ja toimitus sekä luoda edellytykset jätteiden kuljetusten seurantaan ja valvontaan.

Suomessa valmisteilla oleva uusi jätelaki tuo muutoksia siirtoasiakirjamenettelyyn. Jatkossa siirtoasiakirjavelvoite koskee myös POP-jätteitä, eli pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä. Lisäksi uutena vaatimuksena on sisällyttää siirtoasiakirjaan tiedot myös jätteen käsittelytavasta toimituspaikassa.

Uusi jätelaki edellyttää kiertotalousalan toimijoita siirtymään sähköisten asiakirjojen käyttöön. Vuoden 2022 alusta voimaan astuu velvoite toimittaa siirtoasiakirjojen tiedot SYKE:n ylläpitämään kansalliseen siirtoasiakirjarekisteriin, joka otetaan käyttöön uuden jätelain myötä. Tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä.

Sähköisen siirtoasiakirjan etuja paperiseen siirtoasiakirjaan verrattuna ovat mm.

  • helppokäyttöisyys
  • jäljitettävyys
  • arkistoitavuus sähköisessä muodossa

track-uusi-FI

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus on pilvipalvelu, joka tuo siirtoasiakirjat nykyaikaan

Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus on selainpohjainen ja skaalautuu eri päätelaitteille älypuhelimesta tietokoneelle ja tablettiin. Kuljettajien on helppo käyttää siirtoasiakirjaa kohteessa ja tien päällä.

  • Siirtoasiakirjat tallennetaan pilvipalveluun, josta ne ovat kätevästi saatavilla ja lain edellyttämä kolmen vuoden säilytysvelvollisuus täyttyy
  • Modernien rajapintojen kautta siirtoasiakirjojen tiedot siirtyvät  automaattisesti järjestelmien välillä. Esimerkiksi punnitustulokset suoraan Flow by Pinja- ja Once by Pinja- järjestelmistä onnistuvat ilman manuaalista käsityötä rajapintojen avulla
  • Järjestelmän joustavuus tulee esiin mm. tilanteissa, jossa yhdessä kuormassa on useiden asiakkaiden jätteitä tai erityyppisiä jätteitä
  • Pinjan sähköisessä siirtoasiakirjassa kuorma pystytään jakamaan vaivatta useammalle siirtoasiakirjalle. Asiakirjat ovat kaikkien kuljetukseen osapuolten luettavissa helposti.
  • Erilaisten raporttien tekeminen onnistuu suoraan tietokannasta ilman erillisiä Exceleitä
  • Pinjan sähköinen siirtoasiakirja täyttää viranomaisvaatimuksen ja mahdollistaa myös automaattisen tiedonsiirron Ympäristöministeriön siirtoasiakirjarekisteriin

Järjestelmä mahdollistaa myös ketterän kehittämisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Ennen kaikkea Pinjan sähköinen siirtoasiakirja säästää työaikaa ja helpottaa arkea.

Haluatko kuulla lisää? Varaa oheisella lomakkeella lyhyt keskusteluaika, jossa kerromme ratkaisustamme tarkemmin! Keskustelun varaaminen ei sido sinua mihinkään. 

Tutustu myös maksuttomiin materiaaleihin: