Tiedolla johtaminen on vastuullista tulevaisuuden johtamista

pinja_tiedolla johtaminen on vastuullista tulevaisuuden johtamistaYhteiskuntamme rakentuu erilaisille päivittäin tehtäville päätöksille, monilla eri tasoilla. Päätöksiä tehdään yksittäisen varhaiskasvatusryhmän koosta aina valtiollisen tason budjettiriiheen saakka, mutta kaikkia näitä tasoja yhdistää luotettavan tiedon tarve. Emmekö siis toivoisi, että tehtävissä päätöksissä voitaisiin nojautua yhä enemmän faktoihin, ennusteisiin sekä analyyseihin, ja ne pystyttäisiin myös tiedon avulla punnitsemaan nykyistä läpinäkyvämmin? 

Tiedolla johtaminen täyttää kolmea tarvetta. Menneisyydestä oppiminen, nykytilan ymmärtäminen ja tulevaisuuteen vaikuttaminen päätöksenteossa. Tiedon määrästä meillä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole monestikaan puutetta – pikemminkin sen jalostamisessa ja rikkaassa hyödyntämisessä on paljon uusia mahdollisuuksia käyttämättä. Yrityksissä ja yhteiskunnassa tiedon määrä kasvaa huimaa vauhtia, kun järjestelmiä digitalisoidaan yhteiskunnan jokaisella tasolla ja uutta tietoa syntyy päivittäin,myös eri järjestelmien yhdistelmistä. 

Ratkaisevaa on kyky erottaa tästä kaikesta tiedosta olennainen, sekä saada tieto tukemaan tärkeitä, suuria ja pieniä päätöksenteon hetkiä. Käänne tietoähkystä ketterään tiedolla johtamiseen on kuitenkin saavutettavissa. Mistä tietää, että sen käänteen on saavuttanut? Ainakin silloin se on usein tapahtunut, jos voi käsi sydämellä sanoa käyttävänsä tiedolla johtamista tulevaisuuden johtamiseen.

Moderni yhteiskunta tarvitsee älykkäitä ratkaisuja

Ihminen ei selviä tiedolla johtamisen tehtävästä ilman hyviä tiedolla johtamisen ratkaisuita. Älykkäät ratkaisut tekevät valtavistakin datamassoista helposti ymmärrettäviä, visuaalisesti näyttäviä analyyseja, joista olennainen tieto on helposti poimittavissa. Tekoäly kykenee tunnistamaan esimerkiksi toistuvia ilmiöitä suuren datamäärän seasta erittäin nopeasti ja luotettavasti. 

Esimerkiksi terveydenhuollossa datan analysoinnin kautta voidaan mitata hoidon vaikuttavuutta ja tehdä parempia päätöksiä paitsi kokonaisuuden ja yhteiskunnan, myös yksilön kannalta. Tiedon avulla pystymme suunnittelemaan mm. vanhustenhoidon ratkaisuja niin, että ikäihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään kotona. Koulutuksessa taas voimme huomata valtavasta datamäärästä yksittäisiä poikkeamia, kuten tunnistaa erityistä tukea tarvitsevia, sekä puuttua mahdollisiin ongelmiin jo varhain ennen niiden syntymistä. 

Kun ihmisen tulkinta- ja päättelykyky yhdistetään älykkääseen teknologiaan,on päätöksenteon lähtötaso ja intuition hyödyntämisen lähtökohta rikkaampi. Kun tietoa hyödynnetään yhteiskunnan kaikilla tasoilla, voidaan saavuttaa paitsi parempia taloudellisia tuloksia, myös korkeampaa laatua tai tarkempia ennusteita. Rikkaampi tiedon käyttö auttaa myös ymmärtämään asioiden taustavaikuttajia paremmin, Se jarruttaa hätäisten johtopäätösten tekemistä ja vähentää ennenaikaista reagointia. 

Digitaalisessa yhteiskunnassa korostuukin strategisen johtamisen vastuullisuus. Johdammeko tulevaisuutta vai menneisyyttä? Toisinaan menneisyydestä opittu tieto on hyödyksi, mutta yhä enenevässä määrin tarvitsemme erilaisia skenaariolaskelmia ja analyyseja tulevasta.

Tulevaisuuden johtaminen perustuu tiedolla johtamiseen

Tiedolla johtaminen on vastuullista ja tulevaisuuden kestävää. Ideaalitilanteessa ihmisille muodostuu tiedolla johtamisen myötä kattavammin yhteistä ymmärrystä, tietoa ja viisautta. Tällöin yhteiskunnan ristijännitteitä ja vastakkainasettelua pystytään minimoimaan läpinäkyvän datan avulla. 

Tieto auttaa ihmisiä ja organisaatioita tekemään parempia valintoja sekä kantamaan niiden seuraukset vastuullisemmin. Vastuullinen johtaja vaatii päätöksentekoon ja vuorovaikutukseen tiedolla johtamisen mahdollistamat työvälineet. Avain yhteiskunnalliseen digiloikkaan onkin siinä, kuinka tämä kaikki kerätty tieto valjastetaan hyödyntämään paitsi päätöksentekijöitä, myös yksilöitä ja organisaatioita jokaisella yhteiskuntamme tasolla. Mitä mahdollisuuksia meillä onkaan käsissämme, kun nostamme tiedolla johtamisen keskiöön myös yhteiskunnan kehityksessä?

Teksti on julkaistu 8.10. myös Tivissä.

Lue lisää

Lataa esite: Me olemme Pinja
Tutustu: Digitaalinen yhteiskunta

Veli-Matti Nurminen

Veli-Matti Nurminen

Veli-Matti Nurminen on Pinja Groupin toimitusjohtaja.

Lue lisää tältä kirjoittajalta