Tuotannon sujuvuuden varmistaminen automaatioiden avulla

Simo Salonen Simo Salonen

automaatio työntekijä
Teollisuusautomaatio on yksi keino, joka hyvin toteutettuna mahdollistaa tuotannon jatkumisen, vaikka henkilöresursseja jouduttaisiinkin tilapäisesti vähentämään.

Kirjoitin aiemmin siitä, miten automaatiota on tänä päivänä kaikkialla, mutta hyvä automaatio on huomaamatonta. Vaikka tämän artikkelin julkaisusta ei ole kuin pari kuukautta, ovat ajat radikaalisti muuttuneet koko maailmaa ravisuttavan koronapandemian myötä ja tämä muutos näkyy luonnollisesti myös teollisuusyritysten arjessa.

Osa yrityksistä kärsii niin materiaali- kuin henkilöstövajeesta, kun taas osa joutuu laskemaan tuotantomääriä sekä lomauttamaan henkilöstönsä laskeneiden tilausmäärien takia. Vallitseva tilanne pakottaa myös valmistavan teollisuuden yritykset etsimään kuumeisesti keinoja, joilla selvitä sekä operatiivisesti että taloudellisesti poikkeusolosuhteiden yli.

Tässä artikkelissa annan muutaman vinkin siihen, kuinka toimintaa voidaan automaation avulla ylläpitää myös poikkeusolosuhteissa, ja kuinka automaatioprojekti viedään läpi tehokkaasti.

Varmista tuotannon sujuvuus – tänään ja huomenna

Teollisuusautomaatio on yksi keino, joka hyvin toteutettuna mahdollistaa tuotannon jatkumisen, vaikka henkilöresursseja jouduttaisiinkin tilapäisesti vähentämään. Nykyaikaiset automaatioratkaisut mahdollistavat jopa kokonaisten tuotantolaitosten etäohjauksen yksittäisen toimilaitteen tarkkuudella, mistä päin maailmaa tahansa. Siksi juuri nyt automaatio sekä erityisesti sen toimintavarmuus ovat olennainen ja kriittinen osa teollisuusyritysten kilpailukykyä – näin kriisin keskelläkin.

Nyt on erinomaisen hyvä hetki kirjata ylös kaikki haasteet ja tarpeet tuotannon sujuvuuden varmistamiseksi - myös tulevaisuudessa. Tuotannon haasteita voi pohtia esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Kuinka varmistetaan tuotannon toiminta poikkeusolosuhteiden aikana?
  • Mikä ei toimi tai teettää paljon työtä?
  • Voidaanko toimintoja automatisoida?
  • Ovatko kaikki toiminnalle tärkeät tiedot turvassa?
  • Toimiiko raportointi, vaikka henkilöitä poistuu vahvuudesta? 

Automaatioprojektit mielletään lähes poikkeuksetta hyvin pitkiksi ja kalliiksi projekteiksi, vaikka usein jo pienillä kehitysaskeleilla on mahdollista saada käytännön kannalta suuri muutos aikaiseksi. Seuraavaksi muutama vinkki automaatioprojektien läpiviennin tehostamiseen.

1. Kaikki alkaa huolellisesta tarpeen määrittelystä

Jokaisen automaatioprojektin tulisi alkaa huolellisella määrittelyvaiheella. Tämä tarkoittaa siis sekä ongelman tarkkaa avaamista että automaatiosuunnittelijan teknistä kuvausta tämän ratkaisusta. Huolellinen määrittelyvaihe tuo ymmärrystä siihen, mitä automaatioprojektilla on tarkoitus saada aikaiseksi ja toimii näin ollen myös hyvänä pohjana jatkokehitystarpeiden ilmentyessä.

2. Osaava projektipäällikkö johtaa tuotantotiimiä

Kokeneella ja osaavalla projektipäälliköllä on kriittinen rooli onnistuneen automaatioprojektin läpiviennissä. Tyypillisesti projektipäällikkö vastaa paitsi tehokkaasta asiakasviestinnästä myös koko projektin pitämisestä sekä aikataulussa että budjetissa helpottaen näin asiakkaan arkea. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluvat mm. projektitiimin sisäinen resursointi sekä toimitussopimuksen ehtojen täyttyminen.

Odottamattomien haasteiden ilmaantuessa projektipäällikön tehtävänä on myös ilmoittaa näistä sekä mahdollisista lisäkustannuksista välittömästi, jotta asioihin saadaan ratkaisu ja toimintasuunnitelma mahdollisimman pikaisesti.

3. Läpinäkyvä projektin seuranta tuo mielenrauhaa

Tehokkaan projektin hallinnan ja johtamisen lisäksi automaatioprojektin läpivientiä tehostaa huomattavasti projektin helppo sekä mahdollisimman läpinäkyvä seuranta. Ideaalitilanteessa projektin seuranta on niin läpinäkyvää, että asiakas tietää jatkuvasti ja realistisesti, missä ollaan menossa ja mihin aikaa on tähän mennessä käytetty.

Asiakkaana sinun ei siis tarvitse perinteiseen tapaan huolehtia ja kysellä projektin edistymisen perään, vaan näet aina reaaliaikaisen tilanteen esimerkiksi yhteisestä projektinhallintajärjestelmästä.

Haluatko lisätietoja?

Lue loput vinkit maksuttomasta oppaamastamme 5 tapaa tehostaa automaatioprojektin läpivientiä teollisuudessa. Oppaan luettuasi tiedät, miten automaatioprojekti saadaan vietyä läpi mahdollisimman tehokkaasti ja miten vältyt tyypillisimmiltä haasteilta projektin aikana.

Lue lisää

Automaatiota on kaikkialla, mutta hyvä automaatio on huomaamatonta
Opas: 5 tapaa tehostaa automaatioprojektien läpivientiä teollisuudessa
Automaatio, sähkö ja instrumentointi

Simo Salonen

Simo Salonen

Työskentelen Department Managerina vastaten automaatio- ja sähkösuunnittelijoista Länsi-Suomessa. Ihmisten ohjaaminen ja yhteisen päämäärän eteen työskenteleminen on minulle parasta työssäni. Vapaa-aika kuluu perheen parissa ja lasten kanssa liikkuessa lähialueen metsissä ja puistoissa.