Suomen uusi jätelainsäädäntö on parhaillaan käsittelyssä ja tulee voimaan ensi vuonna. Jätelain uudistus asettaa entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet materiaalien kierrätykselle. Vaikutukset näkyvät mm. raportointivaatimusten tiukentumisena jäte- ja kierrätysalalla. Uuden jätelain myötä käyttöön tulee myös kansallinen siirtoasiakirjarekisteri, jonne toimijoiden tulee jatkossa toimittaa tiedot jätteen siirtoasiakirjoista. 

Joko yrityksenne on valmistautunut muuttuviin raportointivaatimuksiin?

Uuden jätelain myötä monessa yrityksessä vaatimusten täyttäminen edellyttää muutoksia tiedonkeruu- ja raportointikäytäntöihin. Seurantaa ja raportointia on tehostettava tai manuaalisen työn määrä kasvaa valtavasti ja vaatimusten täyttäminen on erittäin haastavaa.

Muuttuvat raportointivelvoitteet mahdollistavat sekä kannustavat uusien ja tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoon. Enää ei kannata väkisin soveltaa vanhoja toimintamalleja, vaan rohkeasti tutkia ja omaksua uusia ja parempia tapoja täyttää raportointivaatimukset sekä samalla kehittää koko yrityksen toimintaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Digitalisaation avulla toimintaansa tehostavat yritykset pärjäävät parhaiten muuttuvassa maailmassa ja kiristyvässä kilpailussa.

Tutustu webinaaritallenteeseen, jossa kerromme:

  • Mitä muutoksia uudistuva jätelaki pitää sisällään
  • Millaisiin muuttuviin raportointivaatimuksiin kiertotalouden yritysten on varauduttava
  • Miten raportointivaatimuksiin voidaan vastata tehokkaasti ja samalla vähentää manuaalisen työn määrää
  • Demo Flow by Pinja -materiaalivirtojen hallintajärjestelmästä ja sähköisestä siirtoasiakirjasovelluksesta

Lataa tallenne tästä: 

webinar_jatelaki_uudistuu_2021_cover_fi