Sähköinen siirtoasiakirja vastaa uuden jätelain vaatimuksiin

Suomessa jätelaki on vaatinut jätteiden kuljetuksessa siirtoasiakirjan käyttöä jo vuodesta 2012. Siirtoasiakirjalla on tarkoitus turvata mm. vaarallisten jätteiden, rakennus- ja purkujätteiden, pilaantuneiden maa-ainesten ja erilaisten lietteiden asianmukainen käsittely ja toimitus, sekä luoda edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan. 

Uusi jätelaki 2021 edellyttää sähköiseen siirtoasiakirjaan siirtymistä. Uuden jätelain voimaantulon myötä Ympäristöministeriö ottaa käyttöön myös sähköisen siirtoasiakirjarekisterin, jonne siirtoasiakirjojen tiedot tulee jatkossa tallentaa. 

Sähköisen siirtoasiakirjan etuja paperiseen siirtoasiakirjaan verrattuna ovat esimerkiksi helppokäyttöisyys, jäljitettävyys ja arkistoitavuus sähköisessä muodossa.

Järjestimme aiheeseen liittyvän webinaarin, jossa kerroimme mm. 

  • Uuden jätelain vaatimuksista siirtoasiakirjojen osalta
  • Ympäristöministeriön kansallinen siirtoasiakirjarekisteri
  • Siirtoasiakirjojen digitalisoiminen
  • Pinjan sähköinen siirtoasiakirjasovellus-demo
    pinja sähköinen siirtoasiakirja

Tilaisuudessa asiantuntijana Business Manager Annimari Lehtomäki Pinjalta. 

Lataa webinaarin tallenne täältä.