Tuotteiden hyvä laatu on yrityksen kannattavuuden ja pitkien asiakassuhteiden salaisuus. Aina laatu ei kuitenkaan täsmää asiakkaan odotusten kanssa. Tuotannolliset laatuongelmat, kuten asiakaspalautukset, reklamaatiot, hävikit ja tuotteiden takaisinvedot ovat usein koko organisaation laajuisesti tunnistettuja ja tiedostettuja haasteita, mutta joista valitettavan usein vaietaan. Vaikenemiseen on monia inhimillisiä, teknologisia ja taloudellisiakin syitä, mutta useimmiten laatuasioita voi parantaa jo pienillä teoilla.

Tässä webinaaritallenteessa puhumme mm. seuraavista aiheista:

 • Millaisia ovat yleisimmät laatuongelmat suomalaisissa tuotantoyrityksissä?
 • Käytännön esimerkkejä laatuongelmista ja niiden ratkaisuista, meiltä ja maailmalta
  • Inhimillinen näkökulma: Vastuut ja laatuongelmien omistajuus
  • Teknologinen näkökulma: Automaattinen vs. manuaalinen seuranta
  • Taloudellinen näkökulma: Laatuongelmien aiheuttamat kustannukset
  • Asiakasnäkökulma: Kuinka asiakaslupaus tuotteen laadusta lunastetaan? Eri näkökulmat laatuongelmiin
 • Laatuongelmien taklaaminen teknologian avulla
  • Laatujärjestelmädemo

Kaikki webinaaritallenteemme löytyvät myös tietopankistamme

webinar_unspoken_quality_problems_production_cover_fi-1