5 keinoa häiriöttömään tuotantoon

08.05.2018 Pinja Blogi Lean
Juho Vuohelainen Juho Vuohelainen

Mies tuotantotiloissa

Lean-ajattelun keskeisimpänä tavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta vähentämällä hukkaa. Hävikki tai hukka on tyypillisesti seurausta vioista ja virheistä prosessissa, joita vaihtelu aiheuttaa. Vaihtelun vähentämisen tavoitteena on puolestaan mahdollisimman häiriötön ja sujuva tuotanto.

Kokosin tähän artikkeliin asiantuntijoiltamme 5 keinoa mahdollisimman häiriöttömään ja ”leaniin” tuotantoon.

1) Tuotantosuunnitelma on realistinen

Jotta tuotantosuunnitelmasta saadaan mahdollisimman realistinen, vaatii suunnittelu taustalleen ajantasaista faktatietoa. Valitettavan usein täysin paikkansapitävää tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla. Silloin suunnitelma perustuu helposti siihen kuuluisaan ”hihavakioon” tai ”mutuun”.

Tuotantosuunnitelmassa pysymistä edesauttaa puolestaan analyysi yksittäisten koneiden tilausten etenemisestä. Jos alun perin tehty tuotantosuunnitelma ei pidäkään paikkaansa, on tällä suuri vaikutus myös muun muassa logistiikan, hankinnan sekä lopulta myynnin onnistumiseen.

Kun tuotannon suunnittelijoilla on mahdollisuus saada reaaliaikaista tietoa tuotannosta etenemisestä, tuotevaihtoajoista sekä mahdollisista viivästyksistä, on tuotannon suunnittelussa mahdollista tukeutua faktatietoon. Tämän seurauksena niin sisäinen kuin ulkoinen toimitusvarmuus paranee.

2) Ihmiset tietävät mitä tilaukselle pitää tehdä

Uusien työntekijöiden sekä esimerkiksi vuokra- tai kesätyöntekijöiden opastaminen helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto on saatavilla helposti yhdestä järjestelmästä paperilappujen tai Excel-tiedostojen sijaan. Uusista työntekijöistä tulee nopeammin itsenäisiä toimijoita, kun järjestelmä myös ohjaa aktiivisesti tekemistä. Toimintaan tai työtehtävään liittyvät tiedot voi tarkistaa näppärästi järjestelmän kautta. Kootusti yhdestä paikasta löytyvät tuotetiedot sekä työohjeet nopeuttavat myös perehdytystä.

Yksi Operational Excellence -johtamistavan keskeisimpiä periaatteita on, että jokaisen työntekijän tehtävä on tuottaa sekä arvoa asiakkaalle että samalla tuottoa yritykselle. Työntekijöiden valtuuttaminen ja itsenäisen päätöksenteon mahdollistaminen tietyn budjetin rajoissa, tehostavat tutkitusti toimintaa ja lisäävät samalla henkilöstön motivaatiota. Myös työssä jaksaminen lisääntyy ja tätä kautta myös työhyvinvointi.

3) Kunnossapito-organisaatio osaa tehdä ennakoivaa kunnossapitoa

Tuotannon koneet ja laitteet ovat suuria investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin tehokkaalla käytöllä. Kunnossapidon tärkein tehtävä onkin huolehtia koneiden mahdollisimman korkeasta käyttöasteesta, jotta tuotantoon ei pääsisi syntymään turhia katkoksia tai muita häiriöitä laitevikojen takia. Tuotannon koneiden ja laitteiden käyttöasteen sekä elinkaaren maksimointi edellyttävät tehokasta, ennakoivaa kunnossapitoa.

Ennakoivan kunnossapidon kehittämisessä on erityisesti huomioitava tuotantoympäristössä olevat koneet ja laitteet, joiden toiminta on liiketoiminnallisesti kriittistä. Näiden laitteiden kunnossapidon laiminlyönti voi ikävimmillään aiheuttaa tuotantolinjan seisahtumisen, työtapaturman tai jopa ympäristökatastrofin.

Tärkein tukipilari ennakoivalle kunnossapidolle ovat tuotannon operaattorit. Operaattoreille voidaan esimerkiksi määritellä lista käyttäjäkunnossapidon tehtäviä tehtäväksi ja raportoitavaksi tietyin väliajoin, kuten jokaisen vuoron alussa tai kerran viikossa. Lisäksi operaattorit tarkkailevat ja operoivat jatkuvasti konetta tuottaen tärkeää tietoa ja havaintoja kunnossapidolle. Nämä huomiot ja havainnot on hyvä kirjata järjestelmään, jonka tuottama data on myös avuksi ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon välisen suhteen optimoinnissa. Operaattorikunnossapidon käynnistäminen paitsi toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa, myös edistää tuotannon ja kunnossapidon välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.

4) Tuotantoympäristössä on panostettu 5S:n noudattamiseen

5S on yksi Lean-filosofian työkalu, jonka tarkoitus on arvoa lisäämättömien toimintojen, eli hukkien parempi tunnistaminen ja poistaminen prosesseista. Näillä muutoksilla on mahdollista parantaa laatua ja turvallisuutta sekä luoda visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työympäristö. Tyypillisesti Lean-ajattelun soveltaminen yrityksissä ja tuotantolaitoksissa aloitetaankin juuri 5S-työkalulla, koska se on hyvin konkreettinen ja sillä saadaan nopeasti näkyviä tuloksia aikaan.

Keskeistä 5S-menetelmässä on, että tuotantolinjalta poistetaan kaikki ylimääräiset koneet, materiaalit työkalut, toiminnot ja muut asiat, jotka estävät tai hidastavat virtausta. Kun tuotantolinja on järjestetty ja järkeistetty 5S:n mukaisesti, on tällä vaikutusta tuotannon läpimenoajan lyhentymiseen sekä virtauksen paranemiseen. Kun 5S on jatkuva toimintamalli, helpottaa se jatkossakin pitämään tarpeelliset tavarat sekä koko työympäristön järjestyksessä, siistinä ja kunnossa.

5) Keskitytään poikkeamiin päivittäisjohtamisella

Päivittäisjohtamisen tavoitteena on seurata tuotannon virtausta ja sujuvuutta eli valmistuksen tahdissa pysymistä. Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannossa tapahtuvien ongelmien ja haasteiden seurantaan sekä niiden ratkomiseen päivätasolla, perinteisen kuukausi- tai kvartaali-raportoinnin sijaan.

Käytännössä päivittäisjohtamisen malli auttaa yrityksen henkilöstöä fokusoimaan toimintaansa siihen, mikä on tärkeää juuri nyt ja luoda näin jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kulttuuri. Mitä enemmän tietoa on käsiteltävänä, sitä tärkeämmäksi osaksi päivittäistä toimintaa tulevat myös tietojärjestelmät, jotka jalostavat kerättyä tietoa visuaaliseen ja analysoitavaan muotoon. Päivittäisjohtamista aidosti tukeva järjestelmä mahdollistaa sekä ennakoivien että reaktiivisten päätösten ja toimenpiteiden teon helposti, faktapohjaisesti ja nopeasti.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 4 askelta Lean-tuotantoon saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä Lean-tuotantotavan omaksumisesta.

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen

Juho Vuohelainen

Juho Vuohelainen

Vastaan Pinjalla Operational Excellence -liiketoiminta-alueen myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisestä. Päivittäiseen työhöni kuuluu varmistaa, että meillä tehdään oikeita asioita viikkotasolla, jotka tähtäävät kuukausi- ja kvartaalitavoitteisiin. Vapaa-aika kuuluu urheillen eri pallopelien parissa, maastopyöräilyssä ja välillä salillakin käännyttyä.