Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?

Ifolor18-1

Andon on menetelmä tuotannon tekemiä avunpyyntöjä varten. Se antaa operaattorille mahdollisuuden hidastaa tai keskeyttää tuotanto ongelman havaittuaan. Havainnosta käynnistyy ongelmanratkaisuprosessi, jossa tarvittavat henkilöt kutsutaan paikalle ongelman ratkaisemista varten. Olemme kirjoittaneet aikaisemmin mm. menetelmän hyödyistä Lean-tuotannossa sekä Andon by Pinja -järjestelmän käyttöönotosta

Millaisia vaihtoehtoja avunpyyntöjen tekemiseen on?

Tuotannon avunpyyntöjä tehdään yrityksissä monin eri tavoin. Tässä blogissa olemme listanneet muutamia tyypillisimpiä vaihtoehtoja.

Puhelin

Puhelin on perinteisin ja suosituin työkalu tuotannon avunpyyntöihin. Parhaimmillaan se on nopea ja monelle mielekäs tapa pyytää apua. Haasteena on oikean henkilön tavoittaminen; vastataanko puheluun vai ohjautuuko se taholle, joka ei pysty auttamaan. Odottaminen voi olla turhauttavaa eikä ongelmanratkaisu ala heti. Myös puhelun sisältö jää usein kahdenkeskiseksi, eikä tieto ongelmasta leviä muualle organisaatioon. 

”Huutaminen” tai hihasta nykäisy

Jos tehdassuunnittelussa tuotannon tukitoiminnot on tuotu lähelle varsinaisia tuotantopisteitä, avunpyyntöjä voidaan tehdä myös “huutamalla" tai hihasta nykäisemällä. Tällöin apu saadaan nopeasti paikalle ja ongelmanratkaisu voidaan aloittaa välittömästi. Henkilöstön sitominen tietylle alueelle vaatii kuitenkin paljon resursseja sekä lattiatilaa, jonka takia menetelmä on kallis eikä tieto ongelmista tavoita henkilöitä, jotka eivät ole juuri silloin alueella. 

WhatsApp ja erilaiset viestintäsovellukset

Myös erilaiset viestintäsovellukset ovat yleistyneet vauhdilla työyhteisöissä. Esimerkiksi WhatsApp-ryhmissä avunpyyntö tavoittaa laajan vastaanottajajoukon ja avunpyynnöstä jää aina kirjallinen jälki.  Mikäli avunpyyntöjä kuitenkin tehdään runsaasti, ne hukkuvat helposti viestitulvaan. Tukipyynnöistä tullutta dataa pystytään keräämään, mutta se on hankalaa ja aikaa vievää. 

Oma järjestelmä

Käytössä saattaa myös olla itse kehitetty ja toteutettu järjestelmä avunpyyntöjen tekemiseen. Usein tilanteeseen päädytään, jos yrityksessä on jo valmiiksi osaamista järjestelmän koodaamiseen ja kehitykseen. Itse kehitetty järjestelmä onkin usein toimiva ja käyttötarkoitukseen hyvin soveltuva, mutta ylläpito ja tuotekehitys seisovat pahimmassa tapauksessa yhden ihmisen takana. Muutosten tekeminen ja lisäominaisuuksien lisääminen on hankalaa ja kuormittavaa. Lisäksi tuotekehitykseen käytetty aika on pois varsinaisesta ydinliiketoiminnasta. Pitkällä aikavälillä ratkaisu on haavoittuva; miten käy järjestelmän, kun osaaja siirtyy esimerkiksi toisiin tehtäviin? 

Miten Andon-menetelmän toteuttaminen tehostuu, kun siihen hyödynnetään tarkoitukseen suunniteltua järjestelmäratkaisua?

Andon by Pinja -järjestelmä on valmis ja helppokäyttöinen järjestelmä tuotannon avunpyyntöjen hallintaan. Se tuo selkeän prosessin tuotannon häiriötilanteiden sekä avunpyyntöjen käsittelyyn ja auttaa saavuttamaan paremman toimitusvarmuuden.  

Operaattorille Andon on helppokäyttöinen; käyttöliittymä on visuaalinen ja selkeä, ja kun hierarkia pidetään riittävän matalana, on avunpyynnön tekeminen ja ongelmien syiden valinta nopeaa ja vaivatonta. Tukiorganisaation kuormitus vähenee, kun avunpyyntö kohdistuu taholle, joka pystyy reagoimaan tilanteeseen ja aloittamaan ongelmanratkaisun.

Järjestelmä tekee tuotannon avunpyyntöihin liittyvästä datasta näkyvää ja mitattavaa. Ongelman ratkettua sen syy kirjataan järjestelmään ja raportointi kertoo esimerkiksi, kuinka pitkä vasteaika keskimääräisesti on ollut, kuinka pitkään korjauksessa kesti ja kuinka monta kertaa apua on pyydetty yksittäisellä linjalla, koneella tai työpisteessä. Ongelman syitä tarkkailemalla havaitaan tuotannon pullonkauloja: millaisia avunpyyntöjä tehdään ja aiheuttaako joku tietty prosessi tai työvaihe ongelmia säännöllisesti. Kun tuotannon pysäytykset summataan järjestelmällisesti tietokantaan, on niiden perimmäisiin syihin mahdollista pureutua systemaattisesti.

Haluatko tietää lisää?

Tutustu webinaaritallenteeseen Andon-menetelmän edut Lean-tuotannossa.

Lue lisää

Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen
Selkeyttä kunnossapitotöihin päivittäisjohtamisella