Andon menetelmän edut Lean-tuotannossa

05.12.2017 Pinja Blogi Lean

Kuva1-1

Lean-ajattelumallin lähtökohtana on yrityksen tuottavuuden parantaminen poistamalla turhia ja tuottamattomia toimintoja. Andon-toimintafilosofian yhdistäminen tähän malliin mahdollistaa sujuvamman tiedonkulun ongelmien ilmetessä.

Termillä Andon tarkoitetaan merkkiä tai signaalia, mikä onkin varsin kuvaavaa – toimintamallin ja järjestelmän avulla voidaan ilmoittaa tuotannon tukitoiminnoille, tuotannon työnjohdolle tai muille tuotannon työntekijöille prosessia tai laatua koskevasta ongelmasta juuri sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Vaikka Andon-toimintamalli on alun perin lähtöisin kokoonpanoteollisuudesta, soveltuu se käytettäväksi missä tahansa valmistavassa teollisuudessa, jossa halutaan tehostaa ongelmanratkaisua ja läpimenoaikaa nopealla viestinnällä.

Tiedon visuaalinen jakaminen nopeuttaa ongelmanratkaisua

Andon-toimintafilosofian päätarkoitus on parantaa tiedonkulkua ongelmien ilmetessä, ja sen avulla ongelmien ratkaisuun päästään käsiksi nopeammin. Menetelmä rohkaisee välittömiin reaktioihin laatuun, pysähdyksiin ja turvallisuuspoikkeamiin liittyen. Tämä parantaa Lean tuotannon tehokkuutta.

Käytännössä menetelmä toimii niin, että järjestelmään kirjatut avunpyynnöt voidaan visualisoida siten, että kaikki tuotannon henkilöt näkevät milloin, missä ja kuka apua tarvitsee. Häiriöiden lisäksi tuotannon infonäytöille voidaan tuoda tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon päivän tuotantotavoitteesta on saavutettu ja paljonko hälytyksiä on tullut. Lisäksi näytöille voidaan tuoda reaaliaikaista tietoa tuotannon laatupoikkeamiin liittyen. Tiedon visuaalinen jakaminen tehdasympäristössä lisää vuorovaikutusta ja tehostaa tiedonkulkua.

Ongelman ratkettua operaattori raportoi syyn ja pysähdyksen keston Andon-järjestelmään. Pidemmällä tähtäimellä menetelmä kehittää operaattoreiden vastuuta sujuvasta tuotannosta antamalla heille mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin ongelmien sattuessa. Lopulta Andonin suurin vaikutus ja merkitys on se, että asiat saadaan nopeammin kuntoon.

Tehokas raportointi tuo esille ongelmien juurisyyt

Linjan pysäytyksiä työpisteittäin on mahdollista seurata Andon-menetelmän avulla hyvinkin tarkasti, mikä helpottaa tuotannon pullonkaulojen paikannusta. Kun tuotannon pysäytykset summataan järjestelmällisesti tietokantaan, on niiden perimmäisten aiheuttajien kimppuun mahdollista pureutua systemaattisesti.

Tuotanto voi jatkua mahdollisimman nopeasti, kun ongelman juurisyy selvitetään ja korjataan heti.  Vasteajat pienentyvät, joten yksittäisen koneen tai linjan korjaustoimenpiteet eivät kestä pitkään. Oikea apu, oikeaan aikaan ja nopeasti tuo aikasäästöjä.

Hyvän Andon-järjestelmän tuottamia raportteja on mahdollista säännöllisesti hyödyntää kehityskohteiden tunnistamiseen. Raporteista voidaan hakea esimerkiksi häiriöajat tiimeittäin ja syykoodeittain. Lisäksi jokainen tietää, miksi ja miten kauan linja on ollut pysähdyksissä. Tiedon kerääminen pysähdyksien syistä auttaa tunnistamaan jatkuvan parantamisen kohteet.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton Häiriöitä tuotannossa? Odotusajat kuriin Andon-menetelmällä -pikaoppaamme, jos haluat tietää lisää Andon-menetelmän käytöstä valmistavassa teollisuudessa. Oppaasta löydät käytännön esimerkit siitä, miten Andon-järjestelmällä voidaan nopeuttaa viestintää tuotannon ongelmatilanteissa ja näin myös tehostaa tuotannon läpimenoaikoja.

New Call-to-action

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen