Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon

Andon

Andon-menetelmän tarkoituksena on parantaa tuotannon tiedonkulkua ongelmien ilmetessä ja siten parantaa tuotannon läpimenoaikaa ja tuottavuutta. Menetelmän hyödyntämiseen on kehitetty erilaisia järjestelmiä, joilla voidaan suorittaa tuotannon avunpyyntöjä ja niihin liittyvää raportointia. Moneen muuhun järjestelmään verrattuna Andonin käyttöönotto tuo organisaatiolle välittömiä hyötyjä mm. lyhyempinä vasteaikoina.

Hyvä järjestelmä ei poista ongelmaa vaan nostaa sen esiin

Andon by Pinja -järjestelmän tavoitteena on käynnistää ongelmanratkaisuprosessi mahdollisimman pikaisesti sekä nostaa esiin tuotannossa ilmenevien ongelmien juurisyitä. Juurisyiden selvittäminen mahdollistaa niiden ennaltaehkäisyn parantaen näin tuottavuutta pitkällä aikajänteellä. 

Nopea reagointi lyhentää merkittävästi tuotannon odotusaikaa.
Andonin keskiössä on nopea tapa pyytää apua, kun ongelma havaitaan. Järjestelmän valttikortti onkin sen helppokäyttöisyys; käyttöliittymä on visuaalinen ja selkeä, ja kun hierarkia pidetään riittävän matalana, on avunpyynnön tekeminen ja ongelmien syiden valinta operaattorille nopeaa ja vaivatonta. 

Oikea apu oikeaan aikaan.
Andon järjestelmällä tehty avunpyyntö generoi hälytyksen henkilöille, joita tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Tukiorganisaation kuormitus vähenee, kun avunpyyntö kohdistuu aina taholle, joka pystyy reagoimaan tilanteeseen ja aloittamaan ongelmanratkaisun.

Tieto johtamisen tukena.
Ongelman ratkettua operaattori kirjaa syyn ja pysähdyksen keston järjestelmään. Myös tukiorganisaatio kirjaa oleellisia tietoja ja kommentteja suoritetusta ratkaisusta. Vasteaikoja seuraamalla saadaan käsitys siitä, kuinka kauan avun paikalle saapuminen on kestänyt ja missä ajassa ongelma on pystytty ratkaisemaan. Ongelman syitä tarkkailemalla pureudutaan puolestaan tuotannon pullonkauloihin: millaisia avunpyyntöjä tehdään ja aiheuttaako joku tietty prosessi tai työvaihe ongelmia säännöllisesti. Kun tuotannon pysäytykset summataan järjestelmällisesti tietokantaan, on niiden perimmäisiin syihin mahdollista pureutua systemaattisesti.

3 helppoa askelta Andon by Pinja -järjestelmän käyttöönottoon

Parhaimmillaan Andon on koko organisaation työkalu, joka tukee tuotantoa, tuotannon tukiorganisaatiota sekä johtoa helppokäyttöisyydellään ja selkeydellään.

Seuraavien askelmerkkien ansiosta käyttöönotto onnistuu erinomaisesti:

  1. Varaa riittävästi aikaa lähtötilanteen määrittelyyn
    Vaikka Andon -järjestelmän käyttöönotto on lähes yhtä helppoa ja vaivatonta kuin sen käyttö, ei alussa kannata kiirehtiä. Lähtötilanteen määrittely on syytä tehdä huolella; mitä työpisteitä tai koneita avunpyyntöjen piiriin liitetään, mitkä ovat avunpyynnön syyt sekä ketkä ovat tarvittavat kohdehenkilöt. Perusteellinen määrittely nopeuttaa järjestelmän toimitusta sekä helpottaa sen käyttöönottoa.

  2. Muokkaa järjestelmä tukemaan organisaatiosi tavoitteita
    Järjestelmä on helposti muokattavissa visuaalisen käyttöliittymänsä ansiosta. Toiminnan kasvaessa tai tarpeen muuttuessa voidaan mukaan ottaa esimerkiksi uusia avunpyyntötyyppejä. Näin järjestelmän päivittäinen käyttäminen on helppoa ja se nivoutuu osaksi organisaation työkulttuuria.

  3. Ratkaise yksi ongelma kerrallaan
    Kaikkien ongelmien ratkaiseminen yhdellä kertaa ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Järjestelmän raportointityökalu helpottaa ongelmien priorisointia ja tukee päätöksentekoa sen suhteen, mitä ongelmaa kannattaa lähteä ratkaisemaan ensimmäisenä. Luonnollisesti liikkeelle kannattaa lähteä askel kerrallaan sieltä, missä hyöty on suurin.

Lataa opas

Lataa maksuton Häiriöitä tuotannossa? Odotusajat kuriin Andon-menetelmällä -pikaoppaamme, jos haluat tietää lisää Andon-menetelmän käytöstä valmistavassa teollisuudessa. Oppaasta löydät käytännön esimerkit siitä, miten Andon-järjestelmällä voidaan nopeuttaa viestintää tuotannon ongelmatilanteissa ja näin myös tehostaa tuotannon läpimenoaikoja.

New Call-to-action

Lue lisää

Andon-menetelmä parantaa tuottavuutta - mutta miten?
3 vinkkiä onnistuneeseen kunnossapidon päivittäis­johtamiseen
Selkeyttä kunnossapitotöihin päivittäisjohtamisella

Mikko Tervala

Mikko Tervala

Työskentelen Pinjalla avainasiakkuuspäällikkönä tuottavuusratkaisuissa. Työpäiväni kuluvat toimitusprojektien ja asiakkuuksien kehittämisen parissa. Vapaa-aika kuluu perheen sekä liikuntaharrastusten parissa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta