Teemu Väyrynen

Työskentelen Pinjalla Sales Managerina mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmiä tuottavassa liiketoimintayksikössä. Olen työskennellyt teollisuuden tuotekehitys- ja laatuasioiden parissa jo reilun 6 vuoden ajan niin ohjelmistokehitys-, järjestelmäsuunnittelu-, projektointi- kuin myyntitehtävissäkin. Vapaa-aikani kuluu perheen, ystävien, matkustelun ja urheilun parissa.

06 May 2021

Reaaliaikainen laatudata päätöksenteon tukena

06.05.2021 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Teollisuuden digitalisaatio, Teollisuuden automaatio

Teollisuudessa laadunvarmistus, -mittaus ja -testaus aiheuttaa usein harmaita hiuksia. Laatulupauksia on ehkä helppo antaa, mutta niiden lunastaminen ei aina käy leikistä – pohjautuvatko annetut lupaukset...

Lue artikkeli →
Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen
14 April 2021

Askel kohti laadulla johtamista – miten tehostaa laatudatan keräystä ja hallintaa?

14.04.2021 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Teollisuuden digitalisaatio, Teollisuuden uudistaminen

Big datasta on puhuttu teollisuudessa pitkään, mutta todellisuudessa vain pieni osa kerätystä datasta oikeasti hyödynnetään – keskimäärin vain noin 5 % yrityksissä kerätystä datasta hyödynnetään tehokkaasti....

Lue artikkeli →
Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen
18 November 2020

3 syytä panostaa laadulla johtamiseen – miksi luoda laatustrategia?

18.11.2020 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Teollisuuden digitalisaatio, Teollisuuden uudistaminen

Laatu on monelle valmistavalle yritykselle keino erottua kilpailijoista tai jopa elinehto toiminnan jatkamiselle. Tuotekehityksen ja tuotannon laatu ei kuitenkaan ole koskaan yhden ihmisen asia – laatu läpileikkaa joka...

Lue artikkeli →
Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen
05 October 2020

Teollisuudessa onnistunut laadunvarmistusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää huolellista suunnittelua

05.10.2020 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Teollisuuden digitalisaatio, Teollisuuden automaatio, Teollisuuden uudistaminen

Investoimalla mittaus-, testaus- ja laadunvarmistusjärjestelmään teollisuudessa, investoidaan samalla myös laatuun ja brändin luotettavuuteen. Se mahdollistaa laadukkaiden ja pitkäikäisten tuotteiden toimittamisen...

Lue artikkeli →
Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen
28 May 2020

Vaietut laatuongelmat tuotannossa - kuinka luvattu laatu varmistetaan?

28.05.2020 | Pinja Blogi | Tuotannon kehittäminen, Teollisuuden uudistaminen

Monissa tuotanto-organisaatioissa laatua ei valitettavasti mitata tai varmisteta riittävästi, mutta ongelmaan on olemassa yksinkertaisia, teknologisia ratkaisuja.

Lue artikkeli →
Teemu Väyrynen Teemu Väyrynen