BI-järjestelmä avaa ovet tiedolla johtamiseen

Business Intelligence analytiikka kaavioBI-järjestelmä kokoaa yrityksen eri järjestelmissä hajallaan olevan tiedon yhteen paikkaan helposti hyödynnettävään muotoon.

Business Intelligence (BI) -järjestelmä toimii tiedolla johtamisen mahdollistajana. Se kokoaa yrityksen eri järjestelmissä hajallaan olevan tiedon yhteen paikkaan helposti hyödynnettävään muotoon. Sen ansiosta tietoa voidaan analysoida tehokkaasti yli järjestelmärajojen ja hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. BI-järjestelmä ei ole sama asia kuin tiedolla johtaminen, eikä tiedolla johtaminen aina edellytä BI-järjestelmän käyttöä.

Tiedolla johtaminen on osa yrityskulttuuria, jossa hyödynnetään dataa aktiivisesti päätöksenteossa, yrityksen kehittämisessä ja uusien palveluiden tai tuotteiden luomisessa. Jotta tiedolla johtaminen pääsee toteutumaan käytännössä, tarvitaan selkeitä prosesseja ja järjestelmiä.

Usein tilanne on kuitenkin se, että yrityksen olemassa oleva järjestelmäinfrastruktuuri rajoittaa tiedon hallintaa ja tieto on hajallaan yrityksessä. Tämän seurauksena tiedolla johtamisen tueksi tai toteuttamiseksi ei ole tarjolla kattavaa, oikeaa eikä ajantasaista tietoa.

BI-järjestelmä toimiikin tiedolla johtamisen työvälineenä ja mahdollistajana. BI-järjestelmän avulla voidaan koostaa liiketoiminnan päätöksenteon kannalta olennainen ja ajantasainen tieto useista lähteistä helposti tulkittavaan muotoon.

Se vapauttaa aikaa manuaalisesta tiedon koostamisesta ja lisää merkittävästi mahdollisuuksia tiedon analysoinnille ja toiminnan kehittämiselle.

BI-järjestelmän käyttöönotto ei tarkoita vain, että yrityksen nykyisten raporttien teko automatisoidaan. Se vapauttaa aikaa manuaalisesta tiedon koostamisesta ja lisää merkittävästi mahdollisuuksia tiedon analysoinnille ja toiminnan kehittämiselle. Tieto on helposti hahmotettavassa muodossa ja siihen päästään porautumaan entistä paremmin. 

BI-järjestelmän muokattavat käyttöoikeudet mahdollistavat sen, että kullakin työntekijällä on käytössään juuri hänen tarvitsemansa tieto ja mahdollisuudet hyödyntää tietoa.  BI-järjestelmä myös joustaa yrityksen muuttuvien vaatimusten mukana, kun uutta dataa kertyy ja liiketoiminnan tarpeet muuttuvat.

Mitä BI-järjestelmän käyttöönotossa pitää ottaa huomioon?

Raporttinäkymä tabletillaBI-ratkaisun ansiosta yrityksen data on läpinäkyvää ja haluttaessa kaikki pääsevät katsomaan, miten yrityksen eri toiminnoilla menee.

BI-järjestelmä edellyttää avointa tiedolla johtamisen kulttuuria. BI-ratkaisun ansiosta yrityksen data on läpinäkyvää ja haluttaessa kaikki pääsevät katsomaan, miten yrityksen eri toiminnoilla menee. Tietoa pitääkin olla valmis jakamaan, jotta BI-järjestelmästä on hyötyä yritykselle. 

BI-järjestelmän käyttöönotto ei muuta yrityksen johtamisen prosesseja vaan tukee niitä. Käyttöönotto vaatii kuitenkin, että datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät prosessit ovat jo olemassa. Jos esimerkiksi seurattavat mittarit eivät ole järkevät ja merkitykselliset yrityksen kannalta, mittaamiselta menee pohja. Silloin myöskään BI-järjestelmästä ei saada toivottua hyötyä irti. 

BI-järjestelmän käyttöönoton onnistuminen edellyttää yrityksen nykytilan ja tiedolla johtamisen tarpeiden kartoittamista. Näin varmistetaan, että valittu ratkaisu tukee yrityksen tavoitteita ja tuo toivottua hyötyä tiedolla johtamiseen. Silloin valittu ratkaisu voi palvella yritystä pitkälle tulevaisuuteen.Oletko harkinnut BI-järjestelmän hankintaa teollisuusyritykselle?

Lataa maksuton teollisuusyrityksille suunnattu oppaamme

Oppaassa kerromme, mitkä ovat teollisuusyrityksen tiedolla johtamisen neljä yleisintä haastetta ja tarjoamme vinkit siihen, miten pääset liikkeelle teollisuusyrityksen tiedolla johtamisen kehittämisessä.

Lue lisää

Tuotannon tiedolla johtaminen mahdollistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin
Teollisuusyritysten raportoinnissa on vielä kehittämisen varaa
Tuotannon viikkopalaveri ja raportit tekemättä – kuulostaako tilanne tutulta?
Business Intelligence
Spinnova-menestystarina
Niiralan Kulma -menestystarina

 

Sari Suominen

Sari Suominen

Toimin Pinjalla Digital Business -liiketoiminta-alueen myynnin vetäjänä ja vastaan myös Business Intelligence -yksikön kehittämisestä. Intohimonani ovat tiedolla johtaminen, myynti, kasvu ja palvelumuotoilu. Vapaa-aika kuluu harjoitellessa puolimaratoniin, golfatessa ja koiran kanssa ulkoillessa.

Lue lisää tältä kirjoittajalta