Etätyö kotona on luonut hyvän pohjan tehokkaalle etäperehdytykselle

Asiakkuuspäällikkö Tapsa Nylander seisoo kahden näytön edessä työpöydän ääressä

Asiakkuuspäällikkö Tapsa Nylander aloitti työt Pinjan kunnossapidon järjestelmäratkaisuihin erikoistuneessa Novi-tiimissä syksyllä 2021. Muun muassa prosessiteollisuuden kunnossapidossa pitkään työskennelleen Tapsan töiden aloitusta leimasi kaksi erityistä piirrettä: hän aloitti työt eri tehtävässä kuin johon hän alkujaan haki, ja työhön perehdytys hoidettiin 100-prosenttisesti etänä.

Turussa asuva Tapsa Nylander oli kesällä 2021 uuden edessä, kun edellinen pesti prosessiteollisuuden kunnossapidossa ja SAP-järjestelmän käyttöönottojen parissa oli päättynyt. Pinja oli yrityksenä tuttu aiemman webinaariosallistumisen kautta, ja organisaation iPES-tiimissä oli avoin paikka. Tapsa laittoi hakemuksen matkaan ja toivoi tulevansa valituksi.

Toisin kuitenkin kävi. Työpaikka näppärälle ja kokeneelle työntekijälle kyllä löytyi Pinjalta, mutta sittenkin kunnossapidon järjestelmäratkaisuihin keskittyneestä Novi-tiimistä. Pinjan HR-tiimi tunnisti oikeanlaisen osaamisprofiilin juuri Novia ajatellen, ja Tapsa aloitti työt elokuussa 2021.

- Olin aiemmin työskennellyt useammassakin kunnossapitoon liittyvässä työtehtävässä, joten prosessit olivat ennalta tuttuja. Pinjan tarjoamassa paikassa minua kiinnostivat erityisesti uuden oppiminen sekä se, että pääsen näkemään kunnossapidon hallintaa useissa eri asiakasyrityksissä, Tapsa kertoo.

Etäperehdytys ja etätyö kotona sisältävät monia yhteisiä piirteitä

Pinjan tarjoama mahdollisuus etätyöhön kotona on monen suosima vaihtoehto etenkin ympäristösyistä ja aikataulujen joustavuuden takia. Tapsa Nylanderin kohdalla uuden työn aloitus oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että myös työhön tutustuminen ja perehdytys hoidettiin täysin etänä. Kokemus oli Tapsalle uusi, mutta osoittautui positiiviseksi.

Itseopiskelumateriaalia on tarjolla runsaasti, ja esimerkiksi henkilöstökäsikirjaan oli koottu uudelle työntekijälle todella kätevästi kaikki tarvittavat peruselementit HR-säännöistä sähköpostiasetuksiin asti

- Etäperehdytys sujui minusta oikein hyvin ja sujuvasti. Asiaan vaikutti varmasti osaltaan se, että perehdytykseen mennessä minulla oli takanani jo vuosi etätyötä kotona. Osasin asennoitua prosessiin jo ennalta ja luottaa siihen, että niin etäperehdytys kuin etätyö kotona kyllä onnistuvat, kunhan on läppäri ja näytöt käytössä, Tapsa kertoo.

Tapsa kokee myös saaneensa hyvää hyötyä Pinjan itseopiskelumateriaaleista, joita on tarjolla niin perehdytysvaihetta varten kuin pidemmällekin aikajänteelle. Esimerkiksi Novi-tuotteeseen liittyvää materiaalia löytyy runsaasti Pinja Academy -koulutusalustasta, mukaan lukien tuotevideoita, webinaareja ja toimialaan liittyviä artikkeleita. Materiaalit helpottavat työntekijän syvällisempää, omatoimista perehtymistä tuotteeseen ja toimialaan.

- Itseopiskelumateriaalia on tarjolla runsaasti, ja esimerkiksi henkilöstökäsikirjaan oli koottu uudelle työntekijälle todella kätevästi kaikki tarvittavat peruselementit HR-säännöistä sähköpostiasetuksiin asti. Itse lukemalla pääsi asioista hyvin kärryille, Tapsa sanoo.

Pinjan puolelta perehdytystä hoiti suurelta osin Tapsan esimies, kunnossapidon liiketoimintajohtaja Ville Vilhu. Myös Villelle 100-prosenttisesti etänä hoidettu perehdytys oli ensimmäinen laatuaan, mutta myös hän kokee sen sujuneen hyvin ja suunnitelmien mukaan.

- Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka hyvin Tapsan etäperehdytys kaikkineen toimi. Tämä luo uskoa myös jatkoa ajatellen. Takana on toki paljon työtäkin, käyttämämme perehdyttämistyökalut ja -prosessit näyttivät vahvuutensa. Kaikki perehtymiseen tarvittavat materiaalit löytyvät meiltä jo verkosta, Ville toteaa.

Kumpikin on kuitenkin yhtä mieltä myös siitä, että vastaavasti kuin etätyö kotona, myös etäperehdytys vaatii enemmän omaa aloitteellisuutta lähityöskentelyyn verrattuna.

- Toki töiden aloitus etänä vaatii enemmän omaa aktiivisuutta kuin perinteinen perehdytys, mutta se kyllä tasaantuu ajan mittaan. Alkuun on hyvä olla erityisen aktiivinen ja vähän korostetunkin sosiaalinen ja kysyä rohkeasti epäselvistä asioista. On myös rohjettava kysyä samoista asioista uudestaankin, jos jotain on päässyt matkan varrella unohtumaan, Tapsa sanoo ja Ville komppaa.

Tiivistä tukea ja tiimiytymistä

Työhön ja työnantajaan tutustumisen lisäksi Pinjan perehdytyksissä pyritään tukemaan aktiivisesti tiimiytymistä ja antamaan uudelle työntekijälle esimerkiksi mahdollisuus osallistua käyttöönottoihin eri projektipäälliköiden vetäminä. Näin uusi työntekijä tutustuu kollegoihin ja näkee erilaisia tapoja toimia. Pinjalla jokainen työntekijä saa tehdä töitä omalla tavallaan ja persoonallaan, kunhan tietyt yhteiset raamit täyttyvät.

Tehtaan työntekijöitä käyttämässä Novi by Pinjaa tabletilla

Tapsan lähimpiä työkavereita ovat Novi-tiimin muut asiakkuusvastaavat sekä tekniikan tukitiimi. Työkavereihin on päässyt tutustumaan etäpalavereiden lisäksi puhelimitse sekä aktiivisella Slack-kanavalla.

- Pari kertaa olen käynyt Jyväskylän-toimistollakin, jossa suuri osa muista tiimiläisistä työskentelee. Lisäksi näen kollegoja livenä asiakaskäyntien yhteydessä – ja toki myös pikkujouluissa, Tapsa kertoo.

Kaikkiaan Tapsa kertoo päässeensä hyvin kiinni työhönsä Pinjan asiakkuuspäällikkönä. Alkuvaiheen harjoittelun jälkeen työtehtävät alkavat jo painottua yhä enemmän isompiin kokonaisuuksiin: kunnossapitojärjestelmien käyttöönottoihin sekä asiakkuuksien johtamiseen.

Etätyö kotona sujuu Tapsan mukaan sujuvasti ja tehokkaasti. Myöskään esimies Villen mielestä tiimiläisten asuinpaikkakunnalla ei ole töiden kannalta juuri väliä.

- Itse asiassa maantieteellisestä hajautumisesta on osaltaan hyötyäkin. Näin pystymme palvelemaan eri puolella Suomea toimivia asiakkaita entistäkin jouhevammin, Ville toteaa.

Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja pinjalaisten uratarinoihin!

Lue lisää

Millaista oli siirtyä IT-alan kokeneena konkarina Pinjalle töihin?
Pinjalla data-analyytikko visualisoi tietoa ja auttaa tehokkaassa päätöksenteossa
Työhyvinvointia uudessa normaalissa