Varaa tapaaminen
Tietopankki

4 keinoa tehostaa kiertotalouden materiaalivirtoja

Miehet katsovat jätettä

Kiertotalousala kasvaa voimakkaasti ja kiristyvä kilpailu vaatii nykyisten toimintamallien kehittämistä. Kiertotaloudessa materiaalivirtojen tehokas hallinta on bisneksen ytimessä - hallitaanhan kiertotalouslaitoksilla päivittäin kymmeniä tai satoja sisään ja ulos virtaavia kuormia ja materiaaleja. Usein työaikaa kuluu turhaan esimerkiksi järjestelmien ja tiedon ylläpitämiseen, reklamaatioiden käsittelyyn, laskutusaineistojen selvittämiseen sekä raportointiin.

Kuukausittain satoja työtunteja ja jopa tuhansia euroja valuu hukkaan tehottoman tiedonhallinnan ja monimutkaisten prosessien seurauksena. Miten liiketoiminnan kannattavuutta voidaan kehittää? Avaan ratkaisuja seuraavaksi neljästä kriittisestä näkökulmasta: materiaali-, työ-, data- ja rahavirrat.

1. Material flow – hallitumpia materiaalivirtoja

Kun kiertotalouslaitoksen läpi virtaa päivittäin valtava määrä eri materiaaleja ja toimitusketjussa on mukana useita eri toimijoita, voi laitoksen kokonaistilanteen hahmottaminen olla hankalaa. Reaaliaikainen tiedonhallinta ratkaisuna tekee kärryillä pysymisestä helpompaa sekä sinulle että yhteistyökumppaneillesi ja asiakkaillesi – oli kyseessä sitten varastonhallinta, laskutus, maksatus tai vaikkapa raportointi. 

Nykyaikaisen materiaalivirtojen hallintajärjestelmän avulla materiaaliliikenne aina kuljetuksesta raportointiin saakka muuttuu 100% reaaliaikaisesti näkyväksi. Digitaalinen materiaalivirtojen hallintajärjestelmä parantaa esimerkiksi materiaalien alkuperän ja jatkokäsittelyn jäljitettävyyttä, helpottaa ympäristölupiin liittyvää seurantaa, auttaa yhtenäistämään pirstaloituneita toimintamalleja eri toimipisteiden välillä sekä digitalisoi ja automatisoi toimitusketjun eri osapuolten synnyttämän tiedon (kuten siirtoasiakirjat ja viranomaisraportit).

2. Work flow – aikaa ja hermoja säästävää työtä

Päällekkäisten järjestelmien hallinta, pirstaloituneiden tiedonmurusten käsittely ja Excel-taulukoissa kertautuneiden virheiden selvittely tekee työstä helposti turhauttavaa ja aikaa vievää. Materiaalivirtojen hallintajärjestelmän avulla työnteosta tulee huomattavasti mielekkäämpää ja tehokkaampaa – lukuisten Excelien sijasta tieto löytyy selkeästi yhdestä paikasta, eikä tiedonhallinta vaadi erityisosaamista. On riskienhallinnan näkökulmastakin fiksumpaa, etteivät tietyt toiminnot (kuten Excel-kaavojen pyöritys) jää vain yhden tai muutaman työntekijän osaamisen varaan. 

Yksi yhteisen hallintajärjestelmän eduista on kumppaniportaali, joka mahdollistaa koko toimitusketjun osapuolten pääsyn reaaliaikaisen tiedon äärelle. Tällöin kaikki käsittelevät ja tulkitsevat samaa, luotettavaa tietoa. Esimerkiksi sähköinen siirtoasiakirja voi helpottaa sekä kuljettajan työtä että raportointia, laskutusta ja varastonhallintaa. 

3. Data flow – tuloksellista ja sujuvaa tiedonhallintaa

Oikeellista tietoa tarvitaan niin liiketoiminnan päivittäiseen johtamiseen kuin viranomaistahoille raportointiin. Usein eri järjestelmien väliltä puuttuu kuitenkin reaaliaikaiset integraatiot, jolloin tietoa joudutaan ylläpitämään useassa paikassa samaan aikaan. Esimerkiksi puutteellisilla tiedoilla vastaanotetut kuormat aiheuttavat turhaan jälkiseurantaa ja virheiden selvittelyä – puhumattakaan kuun vaihteessa edessä olevasta laskutusrumbasta. 

Modernin materiaalivirtojen hallintajärjestelmän avulla tieto keskitetään yhteen paikkaan, jolloin tarkat sekä vertailukelpoiset raportit saadaan eri osapuolille vain yhdellä napin painalluksella. Ideaalitilanteessa esimerkiksi tieto toimitetusta kuormasta siirtyy suoraan punnituksesta varastonhallintajärjestelmään ja sieltä myynnille, laskutukseen sekä raporteille reaaliajassa. Tämä helpottaa varastotasieden tarkkaa seurantaa, ennakointia sekä muuttuvien säädösten noudattamista.

4. Money flow – lisää katetta, kasvua ja kannattavuutta

Kiertotalousalalla todellista katetta voi joskus olla vaikea tietää, sillä toimintaan sisältyy paljon piilokulujen lähteitä. Reaaliaikaisen materiaalivirtojen hallintajärjestelmän avulla materiaalivirrat muuttuvat 100-prosenttisesti näkyväksi tulokseksi viivan alle, kun tiedät tarkalleen tulevien ja lähtevien materiaalien sekä varastojesi määrät sekä niiden rahallisen arvon. 

Ajantasainen tieto laitokselta sisään ja ulos kulkevista materiaaleista auttaa ennakoimaan myyntiä, nopeuttamaan laskutussykliä ja tehostamaan rahankiertoa. Ei kannata unohtaa myöskään prosessien virtaviivaistumisesta syntyneitä säästöjä, jolloin aikaa jää toiminnan kehittämiseen ja uuden innovointiin. 

Haluatko lisätietoja? 

Kokosimme uunituoreeseen oppaaseemme lisää tietoa siitä, kuinka materiaalivirtojen ja raportoinnin tehokkaampi hallinta synnyttää rahanarvoista hyötyä liiketoiminnalle. Lataa opas: Neljä näkökulmaa kiertotalouden materiaalivirtojen hallinnan ja raportoinnin tehostamiseen 

Tutustu myös yhteistyössä kiertotalousosaajien kanssa kehitettyyn, yksinkertaiseen ja kustannustehokkaaseen Flow by Pinja -ratkaisuun, jolla materiaalivirrat muutetaan näkyviksi, hallittaviksi ja sen myötä 100% laskutettaviksi.

Lue lisää

Esite: Flow by Pinja
Webinaari: Kasvua ja kannattavuutta kiertotalouteen – Flow by Pinja -järjestelmän esittely
Digitalisaatio tukee kiertotalousbisneksen kannattavuutta
Webinaari: Sähköinen siirtoasiakirja kiertotalouden työkaluna – digitalisoinnin keinot ja hyödyt
Uusi jätelaki 2021 edellyttää siirtymistä sähköiseen siirtoasiakirjaan - miksi velvoitteeseen kannattaa reagoida nyt?