Varaa tapaaminen
Tietopankki

5S-menetelmällä siisteyttä ja järjestystä tuotantotiloihin

5S menetelmä - työympäristön organisointi

5S on alun perin Japanissa kehitetty viisiportainen työympäristön organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta sekä työturvallisuutta. 5S on yksi Lean-johtamisfilosofian työkalu, jonka tarkoitus on arvoa lisäämättömien toimintojen, eli hukkien parempi tunnistaminen ja poistaminen prosesseista. Näillä muutoksilla on mahdollista parantaa laatua ja turvallisuutta sekä luoda visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työympäristö.

Tyypillisesti Lean-ajattelun soveltaminen yrityksissä ja tuotantolaitoksissa aloitetaankin juuri 5S-työkalulla, koska se on hyvin konkreettinen ja sillä saadaan nopeasti näkyviä tuloksia aikaan.

5S-menetelmän vaiheet

5S-menetelmän vaiheet ja niiden vapaat suomennokset ovat:

Sorteeraus (Sort – Seiri)

Sorteerauksella tai lajittelulla tarkoitetaan yksinkertaisesti oman työnteon kannalta tarpeettomista tavaroista luopumista. Poistamalla esimerkiksi rikkoontuneet tai kaiken varalta säilytettävät tavarat on mahdollista vapauttaa tilaa työskentelylle.

Sorteeraukseen kuuluu myös oleellisena osana tarpeettomista tavaroita luopumisen lisäksi tavaroiden lajittelu ja näille järkevien säilytyspaikkojen miettiminen.  

Systematisointi (Set in order – Seiton)

Systematisoinnilla tarkoitetaan työpaikan järjestyksen sekä esimerkiksi tuotannon toimintamallien selkeyttämistä. Tämä voi edellyttää esimerkiksi työpisteiden ja muiden alueiden rajausta kalusteilla ja lattioita maalaamalla, selkeitä ja tavaroista tyhjiä käytäviä, helposti saatavilla olevia ja ergonomisia säilytysjärjestelmiä, ilmoitustauluja sekä roskakoreja.

Tärkeintä tuotannon systematisoinnissa on, että työntekijät huomaavat heti, jos jokin esine ei ole paikallaan ja osaavat korjata asian helposti ja välittömästi. Tätä työtä voivat helpottaa erilaiset värikoodit, kyltit ja nimilaput, joilla pystytään merkitsemään esimerkiksi tavaroiden varastointi- ja lajittelupaikat selkeästi.

Siivous (Shine – Seiso)

Siivouksella viitataan oman työpisteen ja työalueen päivittäiseen siivoukseen. Tämä edellyttää paitsi tuotantotilojen sekä työvaatteiden siivousta ja puhdistusta, myös tuotannon koneiden ja laitteiden huolto-ohjelmien suunnittelua sekä ohjelman mukaisten huoltotoimenpiteiden tekoa.

Jotta puhtaus sekä järjestys pysyy yllä, tulee työympäristön, koneiden, laitteiden sekä työkalujen siisteydelle ja puhtaudelle asettaa selkeät tavoitteet sekä sopia aluejaot ja näiden vastuuhenkilöt. Siivous edellyttää myös asianmukaisia välineitä sekä selkeitä ohjeita.

Standardisointi (Standardize – Seiketsu)

Standardisoinnilla tarkoitetaan yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä sopimista yhdessä työntekijöiden kanssa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi lista työpisteeseen kuuluvista työkaluista, siivousaikataulu tai vaikkapa karttakuva käytävien paikoista.

Standardisointi edellyttää selkeiden visuaalisten ohjeiden luomista. Tällaiset ohjeet helpottavat työntekijöitä pitämään tavarat siellä missä pitääkin. Ohjeiden lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi värikoodeja, kylttejä sekä infotauluja.

Standardisointiin kuuluu oleellisena osana myös 5S-ohjelman johtamisesta, seurannasta sekä arvioinnista sopiminen.

Seuranta (Sustain – Shitsuke)

Seurannalla ja sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että sovittuja uusia menetelmiä ja käytäntöjä noudatetaan sekä seurataan jatkuvasti ja varmistetaan täten 5S-menetelmän rutiiniksi muodostuminen. Käytännössä seuranta on kaikista vaikein ja arvokkain osa viidestä ässästä, sillä jos tämä ei toteudu, niin kaikki muutkin 5S-menetelmän osiot lopulta kaatuvat omaan mahdottomuuteensa.

Tehokas seuranta edellyttää myös esimiehen ja henkilöstön kommunikointia sekä yhteistä vastuunottoa työpaikan toimivuudesta ja kehittämisestä. Oleellinen osa seurantaa ovat säännölliset 5S auditoinnit.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton pikaoppaamme 5S viitoittaa tien Lean-tuotantoon saadaksesi lisätietoja tuotannon tehostamisesta sekä 5S-menetelmän käyttöönotosta. Lataa myös oppaamme 5S-menetelmän digitalisointiin saadaksesi lisää konkreettisia vinkkejä menetelmän digitaaliseen auditointiin:

New call-to-action  Tutustu ja lue lisää:

Lean konsultointi- ja koulutuspalvelumme
Blogi: Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon
Blogi: Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?