Varaa tapaaminen
Tietopankki

Älykkäät vaakatoiminnot tehostavat materiaalin vastaanottoa

Rekka vaa'allaDigitaalisilla ja älykkäillä vaakatoiminnoilla voi tehostaa materiaalitoimitusten vastaanottoa huomattavasti.

Energiataloudessa toimitusketjun hallinnan kannalta kriittinen piste on materiaalien vastaanotto laitokselle. Siinä todennetaan virallisesti, mitä toimittajalla on mukana ja määritetään, kuka maksaa materiaalista, kenelle ja kuinka paljon. Punnituksen lisäksi materiaalista tehtävät laboratorioanalyysit voivat olla laskutuksen tai maksamisen peruste sekä raportoinnin kannalta olennainen tieto. Digitaalisilla ja älykkäillä vaakatoiminnoilla voitkin tehostaa materiaalitoimitusten vastaanottoa huomattavasti.

Vaakatoiminnot ovat yleisin tapa todentaa kuorman sisältö

Once by Pinja vaaka

Once by Pinja toimitusketjun hallintajärjestelmä mm. nopeuttaa materiaalin vastaanottotoimintoja.

Punnitus on kuorman todentamisen yleisin tapa, koska se tuottaa objektiivista tietoa. Saatu tulos ei perustu vain tarkastajan omaan arviointiin, vaan riippumattomaan mittaustulokseen, joka on kaikkien osapuolten kannalta reilu. 

Kuormasta riippuen käytössä voi olla koko lastin kerralla punnitseva autovaaka tai vaaka, jolla lasti punnitaan pienemmissä erissä, kuten esim. lava kerrallaan. Punnituksen kautta saadaan materiaalivirtojen määrät ja tätä tietoa käytetään raportoinnin, seurannan ja laskutuksen tietolähteenä.

Jos punnitus- ja kuormankirjausvaiheessa kirjataan virheellistä tietoa kuorman sisällöstä tai toimittajasta, vääristää se toimitusketjun seuraavia vaiheita, kuten raportteja, varastomääriä ja laskutusta tai maksamista. Virheellisten kirjausten korjaaminen jälkikäteen lisää huomattavasti manuaalista työtä.

Älykkäät vaakatoiminnot tehostavat materiaalin vastaanottoa

Rekkajono

On sekä materiaalitoimittajan että vastaanottajan etu, jos materiaalitoimitukset on aikataulutettu niin, että kuorman punnituksessa ei pääse syntymään ruuhkaa.

Aikatauluta vaakatoiminnot järkevästi

On sekä materiaalitoimittajan että vastaanottajan etu, jos materiaalitoimitukset on aikataulutettu niin, että kuorman punnituksessa ei pääse syntymään ruuhkaa vaa’alla. Tehokkain tapa tähän on tarjota materiaalien toimittajille mahdollisuus varata purkuaika etukäteen digitaalisen asiakasportaalin kautta. Tämän vaiheen automatisointi vähentää huomattavasti punnituksessa tarvittavien ihmisresurssien määrää ja jouhevoittaa vaakatoimintoja sekä luo merkittäviä kustannussäästöjä kaikille toimitusketjun osapuolille. 

Esitäytetyt tiedot kuormasta valmiiksi punnitusta varten

Kuorman toimittamisen yhteydessä tarvitaan lukuisia tietoja. Mitä kattavammin toimitettavan kuorman tiedot on syötetty vastaanottojärjestelmään etukäteen, sitä vähemmän kirjauksia tarvitsee tehdä kuorman vastaaonttopisteessä. Näin myös todennäköisyys sille, että kirjauksissa syntyy virheitä, on pienempi. Kun kuorman toimittajan ei tarvitse täyttää tietoja punnituksen yhteydessä, jouhevoituu tavaran toimittaminen.

Kaikki vaa’at kannattaa koota keskitetyn punnitusjärjestelmän alle

Yksittäisten ja toisistaan irrallisten vaakojen sijaan kaikki toimijan käytössä olevat vaa’at kannattaa koota yhden keskitetyn vastaanottojärjestelmän alle, joka toimii saumattomasti muun toimitusketjun hallintaan käytettävän järjestelmän kanssa.  Näin toimien vaakapalveluiden tarjoaminen myös muiden toimijoiden kuljetuksille onnistuu helposti.

Yhdistä vastaanotto- ja operatiivinen raportointitieto toisiinsa

Materiaalin vastaanotossa kerätyt tiedot toimivat suoraan yrityksen laskutuksen tai maksatuksen pohjana: niiden avulla esimerkiksi lähetetään laskut materiaalin toimittajille ja toisaalta tarkistetaan saatujen laskujen paikkansapitävyys bioenergiatoimituksissa. Kun tiedot siirtyvät automaattisesti vastaanotto- ja laskutusjärjestelmän välillä, säästytään yleensä kerran tai kaksi kuukaudessa toistuvalta manuaaliselta laskujen muodostus- ja tarkastustyömaalta.

Lisäksi laadukkaasti tuotettu tieto vastaanottojärjestelmästä tukee yrityksen operatiivsista raportointia ja toimintaa reaaliajassa.

Lue lisää aiheesta maksuttomasta oppaasta

Lataa maksuton opas “6 vinkkiä, joilla voit tehostaa materiaalin vastaanottotoimintoja energialiiketoiminnassa.” Oppaassa kerromme, mitkä ovat energialiiketoiminnan materiaalin vastaanottotoiminnoissa esiintyvät tyypilliset haasteet sekä miten materiaalin vastaanottoa voidaan tehostaa älykkäiden toimintojen avulla.

 

Lue lisää

Oletko valmis jäte- ja energia-alojen lisääntyviin raportointivaatimuksiin?
Lakiuudistukset mullistavat jäte- ja energia-aloja lähivuosina
Opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa
Once by Pinja

Heikki Hämäläinen

Heikki Hämäläinen

Toimin Pinjalla Once-liiketoiminnan johtajana. Vapaa-ajalla liikun luonnossa, talvella pelaan jääkiekkoa ja valmennan salibandya sekä kesällä aika kuluu vetten päällä purjehtien.

Lue lisää tältä kirjoittajalta