Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 2/2 – vihreää rakentamista päästöjä vähentäen sekä hyvinvointia edistäen

Käsi pitelemässä puhelinta, jonka näytöllä on kierrätys ikoni ja taustalla vastuullisuuteen liittyviä ikoneita vihreällä taustalla.

Vastuullisuus on ennen kaikkea tekoja. Me Pinjalla teemme suurimmat vastuullisuustekomme yhdessä asiakkaiden kanssa edistämällä digitalisaatiota ja virtaviivaistamalla asiakkaidemme liiketoimintaa lukemattomilla eri toimialoilla. Ratkaisumme auttavat vähentämään energiankäyttöä, raaka-ainetarvetta ja hukkaa, minimoimaan tarpeettoman kuljetuksen, parantamaan työ- ja henkilöturvallisuutta sekä täyttämään hiilijalanjälkeen ja vastuullisuuteen liittyvät raportointivaatimukset. Digitalisaation avulla edistetään myös muita YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteita.

Edeltävässä Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 1/2 – lisätään kestävyyttä, vähennetään ylimääräisestä -blogissa kerroimme muun muassa teollisuudessa ja kiertotaloudessa hävikin ja ekologisen jalanjäljen pienentämisestä. Tässä artikkelissa käsittelemme rakennusteollisuuden, kaupan- ja palvelualan, katsastusalan, hyvinvointi -ja terveysteknologian sekä digitaalisen yhteiskunnan alueita, miten autamme kehittämään vastuullisuutta.

Vähemmän paperia, nopeampaa toimintaa, fiksumpia ajoreittejä

Pinjan asiakkaista monet toimivat jo liikeidealtaan kestävän kehityksen parissa, ja yhteisillä kehitystoimilla olemme saaneet virtaviivaistettua asiakasyritysten omaakin toimintaa. Total ERP -toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntäviä asiakkaitamme ovat muun muassa maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuja toimittava LämpöYkkönen, vihreää rakentamista edistävä EcoUp sekä älykkäitä, energiankäyttöä vähentäviä valaistusratkaisuja toimittava Greenled.

- On ilo auttaa vastuullisuutta edistäviä asiakkaitamme loistamaan entistäkin kirkkaammin. Kokonaisvaltaisella toiminnanohjausratkaisulla pystytään esimerkiksi optimoimaan logistiikan reittejä ja siten vähentämään päästöjä. Lisäksi voidaan toteuttaa paperinkulutusta vähentäviä ja toimintaa nopeuttavia integraatioita sekä hoitaa tehokkaasti ja digitaalisesti viranomaisraportointia esimerkiksi verottajalle, luettelee Pinjan Total ERP -liiketoimintaa vetävä Ari Harjula.

Pinja auttoi esimerkiksi nopeasti kasvavaa, aurinkopaneeleja ja sähköautojen latausasemia toimittavaa ruotsalaista Freebo AB:tä integroimaan koko asiakaspolkunsa Total ERP -toiminnanohjausjärjestelmään. Kestävän kehityksen mukaisia arvoja on pystytty asiakkailla edistämään muun muassa varastonhallinnassa sekä logistiikassa ja reittisuunnittelussa.

Nykyaikainen verkkokauppa on paperitonta ja toimitukset hoidetaan lähivarastolta

Kasvavassa verkkokaupassa tehokkaan toimitusprosessin ylläpitoon ei enää riitä verkkokauppa-alusta, vaan mukaan tarvitaan koko kaupan tehokas toiminnanohjaus. Jotta sisäiset prosessit saadaan toimiviksi, on oltava ymmärrystä kaupan prosessien kompleksisuudesta. Monikanavaisen myynnin- ja toimitusprosessin kehittämiseen ja asiakaslähtöiseen kasvuun vastaa kaupan alan oma toiminnanohjausjärjestelmä.

- Digitaalisen kaupan vastuullisuuteen liittyy olennaisesti muun muassa karttapalveluiden tehokas hyödyntäminen – tämän on viemässä tehokkaasti käytäntöön asiakkaistamme esimerkiksi Veikon Kone. Kun tilaukset toimitetaan asiakkaan valitsemaan osoitteeseen karttapalveluita hyödyntäen lähimmästä varastosta, säästetään merkittävästi niin luontoa, kustannuksia kuin aikaakin, toteaa Digital Commerce -liiketoimintaa Pinjalla vetävä Tero Kangas.

Piirretty kuva jossa kartta tabletilla sekä oranssi pakettiauto  taustallaan kaupungin siluetti

Tärkeä osa verkkokaupan vastuullisuutta on myös paperin vähentäminen. Yksittäisellä kerralla vaikkapa tilausvahvistuksen tai laskun tulostaminen ei vielä valtamerilaivaa käännä, mutta räjähdysmäisesti kasvaneen digitaalisen kaupankäynnin myötä todellinen vaikutus tulee ostotapahtumien merkittävästä, edelleen kasvavasta kokonaislukumäärästä.

Katsastuksessa vastuullisuus liittyy liikenneturvallisuuteen, päästöarvoihin ja kulutustietoihin

Katsastusalan digitaalisten ratkaisujen ytimessä on auttaa katsastusyrityksiä antamaan merkittävän panostuksensa liikenneturvallisuuteen. Tutkimusten mukaan digitalisaation yhdistäminen luotettavaan ja tehokkaaseen katsastustoimintaan vähentää osaltaan liikennekuolemia. Katsastuksilla vaikutetaan kansallisella tasolla myös ajoneuvojen päästömääriin.

- Parhaimmillaan katsastustoiminnalla voidaan tähdätä muuhunkin kuin säädösten vähimmäiskriteerien täyttymiseen. Hyväksyvän tai hylkäävän katsastuspäätöksen ohella loppuasiakkaalle voidaan antaa myös laajempaa tietoa muun muassa hänen ajoneuvonsa kunnosta, päästötasoista ja kulutuksesta, kertoo Muster-liiketoimintaa johtava Kimmo Kasurinen.

Koska SaaS-palvelumme Muster by Pinja palvelee kokonaisvaltaisena toiminnanohjausjärjestelmänä, se virtaviivaistaa katsastusasemien tiedonhallintaa ja auttaa myös vähentämään paperin määrää. Esimerkiksi asiakkaamme Carspect hyödyntää Musteria asiakkaiden ajanvarausjärjestelmänä, kassatoiminnoissa, resurssien allokoinnissa, tarkastuskortin täyttämisessä ja katsastusten päättämisessä. Lisäksi sitä käytetään sisäisesti asiakastietojen hallintaan, laskutukseen ja monipuoliseen raportointiin.

Terveys- ja hyvinvointiteknologiset ratkaisumme tukevat elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointialan teknologiaratkaisuissa päähuomion on aina oltava ihmisissä – ei teknologiassa. Teknisten ratkaisujen tehtävänä on varmistaa alan ammattiosaajille parhaat mahdolliset edellytykset oman työnsä laadukkaaseen, johdonmukaiseen ja tehokkaaseen hoitamiseen. Tärkeä osa toimivaa digiratkaisua on myös lainsäädännön ja laatuvaatimusten ajantasainen huomiointi.

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin toimialalla Pinjan palvelut edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteista etenkin terveyttä ja hyvinvointia, mutta myös eriarvoisuuden vähentämistä. Toimivat järjestelmäratkaisut vähentävät ja automatisoivat terveydenhuollon ammattilaisten manuaalista työtä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ja vapauttavat siten heidän aikaansa itse asiakastyöhön.

Naislääkäri istumassa työpisteellään selaamassa tablettia

Esimerkiksi asiakkaamme Evondos on innovoinut palvelun, jolla varmistetaan lääkehoidon korkea laatu ja parannetaan ihmisten terveyttä ja elämänlaatua. Se tarjoaa ratkaisun lääkehoidon suurimpaan yksittäiseen ongelmaan: ihmiset eivät ota lääkkeitään lääkärin ohjeita noudattaen. Maailman terveysjärjestön mukaan jopa 50 % lääkeannoksista otetaan väärin, mutta Evondoksen ja Pinjan yhdessä suunnittelemalla Evondos®-lääkeannostelun palvelujärjestelmällä virheiden määrää on saatu radikaalisti pienemmäksi. Oikein otettujen lääkkeiden määrässä päästiin jopa 99,5 prosenttiin.

- Evondoksen järjestelmä saatettiin markkinoille lääkinnällisenä laitteena, joita laki säätelee paljon tarkemmin kuin muita järjestelmiä. Tämä vaati myös meidän koko tiimiltä järjestelmällisyyttä, hyvää dokumentointia, jäljitettävyyttä sekä alan standardien ja muiden säädösten tarkkaa seuraamista, toteaa Pinjan BI-yksikön vetäjä Petteri Väisänen.

Pinjan lääkinnällisiä laitteita koskeva ohjelmistokehityssertifikaatti mahdollistaa niin Evondoksen kuin muidenkin terveydenhuolto- ja hyvinvointialalla toimivien asiakkaiden nopean ja tehokkaan innovoinnin uusillekin markkina-alueille.

Järjestelmien ja tietohallinnon optimointi pienentää sähkönkulutusta

ICT-palvelut ovat nykyaikaisen liiketoiminnan kovaa ydintä, ja niihin liittyy monenlaisia vaatimuksia niin laite- kuin ohjelmistopuolellakin. Pinja edistää yhdessä asiakkaidensa kanssa ICT-ratkaisujen vastuullisuutta muun muassa virtaviivaistamalla ohjelmistoratkaisuja ja optimoimalla niiden vaatimaa energiankulutusta.

Kestävä kehitys on Pinjalla liiketoiminnan kovaa ydintä niin isossa kuvassa kuin arkisen työn jokapäiväisissä teoissakin. Autamme asiakkaitamme karsimaan ylimääräisestä ja keskittymään tuote- ja palvelutuotannossa olennaiseen – kaikilla toimialoilla.

Laitepuolella Pinjalla on ollut jo pitkään käytäntönä, että yhä toimivat mutta yli kolme vuotta käytössä palvelleet välineet, kuten työasemat ja puhelimet, luovutetaan eteenpäin henkilöstölle tai muille niistä hyötyville toimijoille.

- Tämä on ollut hyvä tapa jatkaa laitteiden elinkaarta luontevasti ja kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Suunnitelmissa on myös lanseerata kolmiportainen järjestelmä, jossa jaottelisimme yli kolme vuotta palvelleet laitteet joko liiketoiminnassa jatkohyödynnettäviksi, edelleen myytäväksi tai – mikäli ne eivät enää palvele uusiakaan käyttötarkoituksia – vastuullisesti hävitettäväksi kierrätyskeskuksen kautta, kertoo Pinjan ICT-yksikön vetäjä Tuomas Lassila.

Koska suuretkin kokonaisuudet koostuvat pienistä paloista, Pinjalla tuotetaan myös energiatehokasta koodia. Sama toiminto saadaan aikaiseksi monella eri tavalla koodaten, mutta virtaviivaisella koodilla toteutettuna ne vaativat toimiakseen vähemmän prosessointitehoa. Yksittäisellä koodinpätkällä ei vielä ole merkittävää ympäristövaikutusta, mutta kaikilla yhteen kumuloituna sitäkin enemmän.

Pinjan ICT-palvelujen erikoisosaamiseen kuuluu tärkeänä osana se, että tarvittavan prosessointitehon ja sähkönkulutuksen minimointi otetaan huomioon kaikissa palveluketjun vaiheissa – koodaajista käyttöliittymäsuunnittelijoihin ja alusta-arkkitehdeistä ylläpitäjiin. Näistä periaatteista pääsee hyötymään jokainen asiakkaamme: kapasiteetin optimointi näkyy suoraan sähkönkulutuksessa ja siten myös asiakkaiden kustannuksissa.

Esimerkiksi asiakkaallemme Kuntien Tieralle toteutimme palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän uudistuksen, johon liittyneellä järjestelmäoptimoinnilla pienensimme merkittävästi palvelinkapasiteetin tarvetta. Yli kahta miljoonaa suomalaista palvelevan palvelujärjestelmän sähkönkulutus pieneni peräti 80 %.

Kestävä kehitys on Pinjalla liiketoiminnan kovaa ydintä niin isossa kuvassa kuin arkisen työn jokapäiväisissä teoissakin. Autamme asiakkaitamme karsimaan ylimääräisestä ja keskittymään tuote- ja palvelutuotannossa olennaiseen – kaikilla toimialoilla. Ratkaisujemme avulla liiketoiminnasta tulee paitsi vastuullisempaa, myös samalla tuottavampaa ja henkilöstölle motivoivampaa. 2020-luvulla käytettävissämme ovat kaikki tekniset valmiudet rakentaa vastuullisuus luontevasti asiakkaidemme liiketoiminnan sisään, ja me Pinjalla olemme päättäneet tarttua täysillä tähän mahdollisuuteen.

Lue lisää

Näin digitalisaatio edistää vastuullisuutta käytännössä, osa 1/2 – lisätään kestävyyttä, vähennetään ylimääräisestä
Mikä rooli digitalisaatiolla on kestävässä kehityksessä?
Pinjan palvelut