Varaa tapaaminen
Tietopankki

Energian ja kiertotalouden ekosysteemistä hyötyä kaikille

Kiertotalous ja luonnonvaratEsimerkiksi energian ja kiertotalouden saralla toimijoiden yhteen hiileen puhaltamisesta on kiistatonta hyötyä.

Kesän tullen ahkerat mehiläiset pölyttävät taas kukkia ja hyötykasveja. Kotipuutarhureiden lisäksi koko luonnon ekosysteemi hyötyy parviälynsä johdattamien pörriäisten saumattomasta touhusta.

Me ihmiset emme pysty samaan vaistonvaraisesti. Meillä on kuitenkin taito rakentaa koneita ja järjestelmiä yhteistoimintaamme tukemaan. Esimerkiksi energian ja kiertotalouden saralla toimijoiden yhteen hiileen puhaltamisesta on kiistatonta hyötyä. Biokaasulaitos voi hyödyntää jätekuormasta osan, polttolaitos toisen. Kun tavaraa tuodaan yhdestä ovesta sisään ja viedään toisesta ulos, kannattaa yhteistyökumppanit pitää ajan tasalla.

Suomen oloissa ainutlaatuinen esimerkki löytyy Oulusta. Siellä energian ja kiertotalouden toimijat ovat muodostaneet itseään, toisiaan ja koko aluetta hyödyttävän ekosysteemin Once by Pinja -palvelun avulla. Once on ikään kuin tulkki, joka auttaa toimijoita toimimaan tehokkaasti pörriäisten tavoin.

Ekosysteemi hyödyttää jäseniään

Ekosysteemin ytimessä ovat Once-järjestelmään kytketyt vaa’at, joilla alueen energialaitosten ja kiertotalouden toimijoiden sisään ja ulos menevät kuormat punnitaan. Syksyllä 2020 vaakoja on kuusi kappaletta.

Vaaoista kolme sijaitsee Ruskon jätekeskuksen alueella. Aluetta hallinnoi kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kiertokaari, ja samalla tontilla sijaitsevat Oulun Energian lajittelulaitos sekä Gasumin biokaasulaitos. Yhteisen Once-vaakajärjestelmän ansiosta alueen toimijat pystyvät aiempaa tehokkaampaan toimintaan.

Polttolaitoksella tiedetään hyvissä ajoin, millainen kuorma on tulossa, mihin aikaan, mistä ja kuka sen tuo.

Ruskon jätekeskuksen kolme toimijaa eivät aina ole kuorman viimeinen osoite, sillä materiaalia menee myös muualle jatkokäsittelyyn. Esimerkiksi erotellut, polttokelpoiset jakeet viedään edelleen Oulun Energian polttolaitoksille. Nekin kuuluvat Once-ekosysteemiin, vaikka sijaitsevat eri tonteilla. Toimijoiden jakama tieto karsii jälleen päällekkäisiä työvaiheita.

Polttolaitoksella tiedetään hyvissä ajoin, millainen kuorma on tulossa, mihin aikaan, mistä ja kuka sen tuo. Vaaka punnitsee ja kuljettaja näppäilee tiedot ulkoterminaalin ruudulle autonsa ohjaamosta käsin. Niin helposti kuormatiedot siirtyvät järjestelmään.

Perinteinen malli hukkaa aikaa ja vaivaa

Once By Pinja - Materiaalivirrat

Ekosysteemin ytimessä ovat Once-järjestelmään kytketyt vaa’at, joilla alueen energialaitosten ja kiertotalouden toimijoiden sisään ja ulos menevät kuormat punnitaan.

Perinteinen tapa hallita kokonaisuutta olisi manuaalisesti Excel-pohjaisella raportoinnilla. Se on jälkijättöistä työtä. Raportointi vie työtunteja, minkä lisäksi käsiteltävän materiaalin laadun ja määrän reaaliaikainen hallinta mahdotonta. Vanhanaikaiseen järjestelmään luottavalla laitoksella onkin arkipäiväistä, että käytettävissä oleva tieto on pirstaloitunutta ja vanhentunutta. Lisäksi aikaa kuluu inhimillisten virheiden korjailuun. Kukaan ei tiedä missä mennään reaaliajassa, tunnista tuntiin ja minuutista minuuttiin.

Oulun Once-ekosysteemiin kuuluvat Oulun Energian, Kiertokaari Oy:n ja Gasum Oy:n lisäksi Taminco Finland Oy:n kemikaalitehdas, Air Liquide Oy, Turveruukki Oy ja Laanilan Voima Oy. Järjestelmää käyttävät myös lukuisat kuljetusyritykset. Lisäksi kuormia tarvittaessa analysoivat laboratoriot hyötyvät tehokkaasta tiedonsiirrosta.

Once on paljon enemmän kuin vaakajärjestelmä

Vaakaustoiminnot ovat tärkeitä, mutta kokonaisvaltainen Once on paljon enemmän kuin pelkkä vaakajärjestelmä. Se tarjoaa työkalut myös muun muassa sopimusten ja tilausten hallintaan, laskutusaineistojen luomiseen, vastaanotto- ja lastaustoimintoihin, varastotaseiden hallintaan sekä raportointiin.

Materiaalien alkuperä- ja jäljitettävyystiedot säilyvät koko käsittelyketjussa. Tieto täydentyy koko toimitusketjun varrella ja on tarvittaessa kaikkien ketjun osapuolten käytettävissä ajantasaisesti. Myös viranomaisraportointiin tarvittava työ kevenee automatisoinnin ansiosta.

Oncea kehitetään asiakkaiden toiveiden mukaan

Oulun ensimmäinen Once-käyttäjä oli Oulun Energia. Se otti Oncea edeltävän PAS-järjestelmän käyttöön jo vuonna 1989. Yhtiö on vuosien mittaan auttanut kehittämään Oncea toiveidensa ja käyttötarkoitustensa mukaiseksi. Energiayhtiön esimerkin innostamana muutkin alueen toimijat ovat ottaneet järjestelmän käyttöön. Kaikkiaan Oncea käyttää Suomessa ja maailmalla yli 300 laitosta.

Oulun mallista voi ottaa mallia paitsi muualla Suomessa, myös ulkomailla. Paitsi että toiminta sujuvoituu, syntyy myös säästöjä. Esimerkiksi vaa’at ovat kallis investointi, eikä jokaisen tarvitse hankkia omaa. Yhtenäinen tietojärjestelmä riittää.

Lue lisää

Älykkäät vaakatoiminnot tehostavat materiaalin vastaanottoa
Oletko valmistautunut jäte- ja energia-alojen lisääntyviin raportointivaatimuksiin?
Oulun Energia - kiertotalous -menestystarina
Oulun Energia -menestystarina
Opas: Digitalisaation hyödyntäminen kiertotaloudessa
Opas: 6 vinkkiä materiaalin vastaanottotoimintojen tehostamiseen
Once – Toimitusketjun hallintajärjestelmä