Varaa tapaaminen
Tietopankki

FSC-sertifikaatti puuteollisuudessa – kuinka varmistaa toimitusketjun jäljitettävyys?

maailmankartan-muotoinen-vesisto

Kestävän toiminnan merkitys metsäteollisuudessa on suurempi kuin koskaan. Puutuotteiden jäljitettävyyden todentaminen ja sertifiointi koko toimitusketjussa herättää lopputuotteiden ostajien keskuudessa luottamusta ympäristöystävällisistä raaka-ainevalinnoista ja on toimijoille tapa varmistua toimintansa kestävyydestä.

Suomen puuteollisuudessa on yleisesti luotettu PEFC-sertifiointiin (Programme for the Endorsement of Forest Certification) – valtaosa Suomen metsistä on PEFC-sertifioitu. Nyt myös FSC-sertifioinnin (Forest Stewardship Council) merkitys on kasvussa maailmanlaajuisesti alan toimijoiden keskuudessa. FSC-sertifikaatti on jo laajemmin käytössä esimerkiksi Ruotsissa, ja metsäteollisuuden toimijat Suomessakin ovat alkaneet suosia järjestelmää. 

FSC-sertifikaatti ja sen edellyttämä jäljitettävyys kulkevat monin eri tavoin rinnakkain tehokkaan tiedonhallinnan ja liiketoiminnan uskottavuuden kanssa. Metsistä huolehtiminen ja puuteollisuuden jäljitettävästi kestävät prosessit ovat kaikkien etu. FSC-sertifikaatti on osoitus sitoutumisesta kestävään puu- ja metsäteollisuuteen.

FSC-sertifikaatti takaa kestävän metsänhoidon ja vastuulliset raaka-ainevalinnat puuteollisuudessa

FSC-sertifikaatti edellyttää, että tuotteiden alkuperäketjun (Chain of Custody, CoC) jäljitettävyys pysyy katkeamattomana metsästä lopputuotteisiin saakka. FSC-sertifioidun puun kysyntä on kasvussa, ja moni toimija vaatii jo nyt saha- ja puutavaralta sertifikaatin osoituksena kestävien arvojen mukaisesta ja läpinäkyvästä toiminnasta metsänhoidossa, puutuotteiden hankinnoissa ja jalostamisessa. FSC-logo tuotteessa tarkoittaa käytännössä esimerkiksi arvokkaiden metsiemme suojelua ja metsien ekosysteemeistä sekä alkuperäiskansojen oikeuksista huolehtimista.

Jotta puutavaran alkuperätieto on varmennettavissa luotettavasti toimitusketjun päästä päähän FSC-sertifikaatin edellyttämällä tavalla, datan on läpäistävä kaikki eri työvaiheet ja raportoijien sisäiset prosessit.

Koska FSC-tuotteiden kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, FSC-merkittyjen tuotteiden joukko sisältää muitakin kuin sataprosenttisesti FSC-materiaalista valmistettuja tuotteita kontrolloidusta puusta. Sataprosenttisesti FSC-sertifioitujen tuotteiden lisäksi FSC-merkintä voi viitata myös osittain sertifioituun tai muutoin kierrätettyyn materiaaliin. 

On myös syytä huomata, että materiaalien alkuperätiedon jäljitettävyyden seuraaminen on varsin työlästä, varsinkin jos raaka-aineita saapuu sahoille tai puunjalostajille useasta eri lähteestä ja eri sertifikaateilla. Mikäli haluaa täyttää FSC-sertifioinnin jäljitettävyysstandardit, tiedon luotettavuudesta ei voi kuitenkaan tinkiä.

Jäljitettävyyden täytyy kattaa koko toimitusketju

Jotta puutavaran alkuperätieto on varmennettavissa luotettavasti toimitusketjun päästä päähän FSC-sertifikaatin edellyttämällä tavalla, datan on läpäistävä kaikki eri työvaiheet ja raportoijien sisäiset prosessit. Tiedonkulun täytyy olla sekä avointa että yhteneväistä – esimerkiksi raaka-aineisiin liittyvät tiedot eivät saa kadota tuotannon aikana tai siirryttäessä tuotannosta myyntiin, vaan kaiken tiedon pitää olla käytettävissä alusta loppuun. 

Tästä syystä tietojen keräämisen ja varastoimisen automatisoinnista on erityistä hyötyä – tällöin seuranta pysyy luotettavana kautta linjan ja virhemarginaali saadaan minimoitua. Timber by Pinjan kaltaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki tieto tallentuu vaihtelevien käytäntöjen ja moninaisten järjestelmien sijaan yhteen paikkaan – raaka-aineen alkuperään tai tuotantoprosesseihin katsomatta. Excel-kirjaukset ja manuaalinen tietojen kirjaaminen jättävät paljon ihmisten varaan, eivätkä luo kovin vahvaa pohjaa alkuperätietojen luotettavalle jäljittämiselle.

FSC-sertifiointi ja tiedon seuranta tuovat monipuolisia hyötyjä

Koko toimitusketjun kattava tiedonhallinnan järjestelmä on sahoille keskeisen tärkeä työkalu sisään tulevan ja ulos menevän materiaalin mittarina. Optimitilanteessa jokaisen sahauserän kohdalla pystytään hyödyntämään erilaisia laskentamenetelmiä ja siten seuraamaan sahatavaran lisäksi sivutuotteiden eli purun, kuoren ja hakkeen määrää ja sertifiointeja. Puunjalostajat puolestaan saattavat tarvita tiedon siitä, millä eri sertifikaateilla kukin erä raaka-aineita on toimitettu, ja kuinka suuri osa erästä on sertifioitua puuta. Siksi olemme huomioineet nämä edellytykset myös Timber by Pinjan toiminnallisuuksissa. 

Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä on puuteollisuuden toimijoille myös oiva keino tukea myyntiä ja myynnin seurantaa, sillä järjestelmän avulla saa tiedot siitä, mikä osuus tuotantoeristä on myyty sertifioituna vaikkapa kuukausitasolla. Näin voidaan varmistaa laskentamenetelmien avulla esimerkiksi FSC-sertifioidun puun osuus tuotteissa ja tukea käytännön tasolla muun muassa luotettavien sertifikaattitekstien tuottamista. Lisäksi voidaan automatisoida sertifiointitietojen kerääminen toimija- tai asiakaskohtaisesti, mikä sujuvoittaa samalla liiketoimintaa. 

Koko toimitusketjun läpi ulottuva tiedon jäljitettävyys on siis paitsi edellytys FSC-sertifioinnille myös merkittävä liiketoiminnallinen etu. Sertifiointivalmius puuteollisuuden eri toimijoilla vaihtelee, mutta hyvän pohjan kaikille luo tilanne, jossa tiedon käsittelyyn liittyvät prosessit ja teknologia ovat kunnossa. 

Lue lisää

Timber by Pinja
Menestystarina: Ingarp Träskydd

Toni Hämeenniemi

Toni Hämeenniemi

Työskentelen Pinjalla Timber by Pinja -tuoteperheen tuoteomistajana sekä Wood industry -yksikön sovellusarkkitehtina. Keskityn päivittäisessä työssäni suurten kokonaisuuksien hallintaan sekä tuoteominaisuuksien että teknisten ratkaisujen kehittämisessä. Meitä on eri yksiköissä iso joukko osaavia tekijöitä, ja löydämme yhdessä järkeviä ratkaisuja suuriinkin haasteisiin. Vietän aikani perheeni, remontoinnin ja lapseni harrastusten parissa, ja pidän myös kuntosalilla käymisestä ja luonnossa liikkumisesta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta