Varaa tapaaminen
Tietopankki

Integraatioiden piilevät tietoturvahaasteet ratkaistaan modernilla integraatioalustalla

pinja_teollisuuden_digitalisaatio

Tietoturva on syytä ottaa huomioon teollisuuden integraatioissa jo suunnitteluvaiheessa.

Kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön, sen tietoturvan taso huomioidaan automaattisesti jo suunnitteluvaiheessa. Tiedonkäsittelylle voi olla asetettu hyvinkin tiukat protokollat. Esimerkiksi käyttäjähallinta, palvelimet, palomuurit ja IP-osoitteet voivat olla yksittäisten järjestelmien kohdalla hyvinkin tarkoin määritetty. Tietoturvamäärityksissä ei välttämättä osata huomioida mahdollisia integraatioita toisiin järjestelmiin, ja näin saattaa syntyä uudenlaisia tietoturva-aukkoja.

Integraatioiden tietoturva varmistetaan, kun suunnittelu ja määrittely tehdään huolellisesti, ja eri vaihtoehdot integraation toteuttamiseen käydään huolellisesti läpi. Erillinen integraatioalusta on yksinkertainen ja tehokas tapa varmistaa integraatioiden tietoturva.

Suunnittele integraatioiden toteutustapa ja tietoturva huolellisesti

Kun puhutaan integraatioista, tarkoitetaan organisaation sisällä toimivien järjestelmien kytkemistä toisiinsa sekä myös sisäverkon ulkopuolelle toteutettavia integraatioita. Integraatioita voidaan toteuttaa organisaation omiin järjestelmiin tai esimerkiksi asiakkaiden tai muiden kolmansien osapuolien järjestelmiin. Yleisimpiä integraatioiden kohteita ovat esimerkiksi talous-, laskutus- ja asiakastietojärjestelmät sekä ERP-järjestelmät.

Perinteinen tapa on integroida järjestelmät suoraan toisiinsa, eli niin sanottu “point-to-point” -integraatio. Point-to-point -integraatio on yleinen tapa toimia, mutta se sisältää haavoittuvuusriskejä, mikäli järjestelmien omien tietoturvamääritysten lisäksi itse integraation tietoturvaa ei tarkasteta ja arvioida kriittisesti. Haavoittuvuusriski syntyy esimerkiksi, kun tiedonsiirto tapahtuu suojaamatonta yhteyttä pitkin järjestelmästä toiseen, tai kun käyttäjähallintaan ei kiinnitetä riittävän tarkasti huomiota.

Sanotaan, että iso osa tietoturvaan liittyvistä riskeistä on ihmisten ja käyttäjien aiheuttamia. Tämä ei ole uhkakuvien maalailua tai syyttelyä, vaan tosiasia on, että käyttäjät itse harvoin osaavat ajatella tietoturvaan ja omaan toimintaansa liittyviä riskejä riittävällä tasolla. On siis parempi, jos tietoturvasta huolehditaan myös integraatioiden kohdalla siten, ettei käyttäjän itse tarvitse murehtia siitä, miten hänen tulisi dataa käsitellä.

Helppoutta ja varmuutta kaivattaessa erillinen integraatioalusta on moderni tapa integroida järjestelmiä toisiinsa, ja monet yritykset hyödyntävätkin tällaisia alustoja yhä enemmän.

Integraatioalusta tuo lisäkerroksen tietoturvaan

Kun järjestelmät integroidaan toisiinsa erillisen alustan avulla, tietoturvasta on helpompi huolehtia kaikilla tasoilla. Alustaan pystytään määrittelemään samanlaisia tietoturvaan liittyviä asetuksia ja määrityksiä kuin yksittäisiin järjestelmiin. Alusta toimii siis eräänlaisena ylimääräisenä tietoturvan kerroksena. Iso osa tietoturva-aukosta katetaan käyttäjähallinnalla, kun kullekin käyttäjälle määritellään integraation sisältämän tiedon käyttöoikeudet ja määritykset. 

Iso osa tietoturva-aukosta katetaan käyttäjähallinnalla

Lisäksi integraatioalustan myötä myös datan oikeellisuus ja luotettavuus paranevat. Kun dataa liikutetaan integraatioalustan välityksellä, tietoa pystytään validoimaan ja sen laatu pysyy tavoitellun mukaisena. Alustan avulla myös mahdolliset virhetilanteet pystytään paikantamaan ja niihin reagointi on nopeampaa.

Integraatioalusta liiketoiminnan digitalisoinnin tukena

Monen yrityksen strategiassa on tänä päivänä kirjattu tavoite toiminnan digitalisoinnista, ja järjestelmien väliset integraatiot tukevat tätä tavoitetta. Järjestelmien välinen integraatio nopeuttaa tiedonkulkua, vähentää manuaalisen työn ja virheiden määrää sekä parantaa tiedon luotettavuutta. Erillisen integraatioalustan kautta toteutettuna järjestelmien välinen integraatio tehostuu ja helpottuu entisestään.

Haluatko lisätietoja?

Useat yritykset ovat luottaneet integraatioihin liittyvät kysymykset meidän käsiimme. Jos kiinnostuit integraatioiden toteuttamisesta ja tietoturvasta, lue lisää IPa by Pinja -integraatioalustasta tai lataa IPan esite maksutta.

Lue lisää

IPA by Pinja
Moderni integraatioratkaisu ratkaisee tiedonsiirron haasteet ja tehostaa teollisuusyrityksen toimintaa
Modernit integraatioratkaisut - 3 hyötyä teollisuusyritykselle

Jan-Petteri Hakoluoto

Jan-Petteri Hakoluoto

Toimin IPa by Pinja -tuotteen palvelupäällikkönä ja tuoteomistajana. Minulle on tärkeää että prosessimme ovat loppuun hiottuja ja asiakkailla on kaikki hyvin! Vapaa-ajalla tykkään kalastaa ja matkustaa aina kun mahdollista.

Lue lisää tältä kirjoittajalta