Varaa tapaaminen
Tietopankki

Itsepalvelujäteasemat yleistyvät vauhdilla – jätteen vastaanotossa on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja

blogi-itsepalvelujateasemat-yleistyvat-vauhdilla

Kiertotaloussektori elää vahvassa murroksessa: vaatimukset kasvavat niin viranomaisen kuin jätteen tuojan puolella samalla, kun teknologiset ratkaisut kehittyvät ja tarjoavat uudenlaisia tapoja tuottaa kierrätyspalveluita. Uusissakin ratkaisuissa on huomioitava kuluttajien tarpeet ja tarjottava joustavuutta asiointimahdollisuuksiin.

Jätteiden käsittely on ottanut valtavia harppauksia viime vuosikymmeninä, mikä näkyy sekä teknisten ratkaisujen kehityksessä että asiointimahdollisuuksien monipuolistumisessa. Viime aikoina alaa ovat puhuttaneet muun muassa siirtoasiakirjojen sähköistymiseen liittyvät käytännöt.

Nyt, kun ympäristöluvan alaiset toimijat voivat huokaista helpotuksesta vuotuisen YLVA-raportoinnin maaliin saattamisesta, on hyvä hetki pohtia alan kehitystä laajemmin ja suunnata katse tulevaan.

Henkilökohtaisesta palvelusta itsepalvelujäteasemiin ja mobiiliratkaisuihin

Kierrätyskeskustelussa korostuvat usein kunnallisten ja toisaalta suurten yksityisten kierrättäjien rooli. Isot yksityiset toimijat ovat panostaneet viime vuosina huomattavasti paitsi ekologiseen yrityskuvaan myös tiedonkulkuun ja tiedon saatavuuteen. Kunnallinen sektori, jonka puolella kuluttajat pääosin asioivat, kohdentaa yhä enemmän resursseja asiakkaiden valistamiseen sekä omatoimisen asioinnin edistämiseen.

Uuden ajan palvelumalleja leimaavatkin ympäristönäkökulmien lisäksi ennen kaikkea helppous. Omatoimisessa jätteen kierrätyksessä on kuitenkin yksi merkittävä haaste: kuluttajien kyky asioida laitoksella itsenäisesti vaihtelee suuresti. Seniorit suosivat usein henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa, kun taas nuoremmat haluavat asioida mahdollisimman itsenäisesti ohjeiden avulla. Mahdollisen jätemaksunkin he maksavat mielellään ilman jonottamista, vaikkapa mobiililaitteella. Laaja ikähaitari ja vaihteleva osaamistaso edellyttävät monipuolisia asiointimahdollisuuksia. 

Mikä siis ratkaisuksi monipuolisen asiakasrakenteen huomioimiseen? Erilaisten asiointipolkujen rakentaminen. Itsepalvelujäteasemat ovat varmuudella tulevaisuutta, mutta asiointikanavien täytyy joustaa erilaisten kuluttajaryhmien ja -tarpeiden mukaisesti.

Johtotähtenä joustava asiointi

Joustavassa asiointimallissa ohjattua palvelua tarvitsevat asiakkaat ohjataan miehitetyille kierrätyslaitoksille, joissa heitä vastassa on neuvontaa tarjoava henkilökunta – toki resurssit huomioiden. Omatoimikierrättäjät puolestaan ohjataan itsepalvelun mahdollistavien asiointikanavien puoleen. Pinjalla olemme jaotelleet asioinnin mobiilisti etukäteen sekä paikan päällä tapahtuvaan itsepalveluasiointiin. 

Mobiili- ja automaattiratkaisuilla voidaan tuottaa täysin itseohjautuva, miehittämätön jätteen kierrätysasema. Parhaimmillaan asiakas pystyy ilmoittamaan ja maksamaan tuomansa jätteet jo kotona ennen laitokselle saapumista. Itsepalvelujäteasemalla asiakas pääsee suoraan laitokselle purkamaan kuormaansa ilman ylimääräistä odottelua.

Mikäli kierrättäjä saapuu laitokselle ilman ennakkoilmottautumista, mutta haluaa hyödyntää omatoimiasiointia, hän voi käyttää itsepalveluautomaatteja jätteiden tuomiseen ja maksamiseen. Halutessaan hän voi myös vetää asiakaspalvelijaa hihasta tai hyödyntää automaatissa olevaa asiakaspalveluyhetyttä sille luodun asiointikanavan kautta. Palvelu ei siis ole kadonnut vaan muuttanut muotoaan.

Itsepalvelujäteasema parantaa palvelun saatavuutta

Yksi itsepalvelujäteaseman merkittävistä eduista on palvelun parempi saatavuus. Itsepalveluautomaatit mahdollistavat laajennetut aukioloajat myös pienille kierrätysasemille, mikä kehittää alueellista palvelua. Näin kiertotalouden toimijat voivat myös kohdentaa henkilöstöresurssinsa tuottavaan työhön ja asiakaspalvelun sinne, missä sitä todella tarvitaan. Samalla he saavat kaiken irti käytössä olevasta laitosinfrastuktuurista, kun aukioloajat laajentuvat itsepalvelun myötä. 

Markkinoilla on ratkaisuja eri tarpeisiin, ja palveluntarjoajat saattavat toimittaa yksittäisiä ratkaisuja, kuten vaakoja tai itsepalveluautomaatteja. Monen eri toimittajan ja ohjelmiston käyttö voi kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa kokonaishallinnan kannalta. Paras ratkaisu on kokonaisvaltainen materiaalinhallinta- ja seurantajärjestelmä, joka tarjoaa toiminnallisuuksia laaja-alaisesti jätehuollon ja kierrätyksen eri vaiheisiin.  

Asiointikanavat kannattaa pitää kootusti yhdessä paikassa myös siksi, että pirstaloituvat asiointimallit johtavat myös vääjäämättä hajanaisempaan tietoon. Jätehuollon tarpeisiin sovitettu asiointijärjestelmä on tärkeä avain tiedon keskittämiseen, ja se vastaa erilaisiin asiakastarpeisiin niin henkilökohtaisessa palvelussa kuin myös itsenäisessä asioinnissa.

Kun jätteen vastaanotossa käytetään keskitettyä järjestelmää, kaikki tieto päätyy samaan paikkaan riippumatta siitä, mitä kanavaa pitkin jäte tuodaan. Raportointi helpottuu merkittävästi, kun tarvittavat ratkaisut tiedon keräämiseen, varastojen hallintaan ja maksamiseen saa samalta toimijalta. Samalla asiakastyytyväisyys kasvaa – unohtamatta viranomaisvaatimusten luotettavaa täyttämistä jätteiden alkuperään liittyen.

Haluatko kuulla lisää?

Esitteessämme Flow by Pinja – Optimoitu jätevirtojen hallinta kierrättäjille kerromme, miten Flow toimii kiertotalouden ammattilaisten tukena.

optimoitu-jatevirtojen-hallinta

Lataa Flow by Pinja -esite

Lue lisää

Flow by Pinja – kiertotalouden materiaalivirtojen tehostamisjärjestelmä
Vältä YLVA-raportoinnin sudenkuopat – kiinnitä huomiota kolmeen seikkaan
4 keinoa tehostaa kiertotalouden materiaalivirtoja

Suvi Strandman

Suvi Strandman

Työskentelen myyntitehtävissä Pinjan bioenergia- ja kiertotalousyksikössä digitaalisten ratkaisujen parissa niin koti- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koen työn asiakasrajapinnassa mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Vapaa-ajalla minut löytää erilaisten liikuntaharrastusten parista, talvella lähinnä hiihtoladuilta ja kesäisin lenkkipoluilta.

Lue lisää tältä kirjoittajalta